Bevaringsværdig pyramide omdannes til kulturhus i sjællandsk kalkbrud

I denne uge går restaureringen af asbestramt bygning i gang i Boesdal Kalkbrud på Stevns.
Restaureringen af Pyramiden er en del af et samlet projekt, der har fokus på bedre besøgsoplevelser i området, større tilgængelighed og bedre rammer for fællesskab omkring kunst, sport og formidling.

I 2021 og 2022 fik Stevns Kommune tilsagn om støtte fra Realdania og Nordea-fonden på samlet set 41 mio. kroner til udvikling i verdensarvsdestinationen Stevns Klint.

I et af flere delprojekter skal kommune restaurere Pyramiden i Boesdal Kalkbrud og omdanne den bevaringsværdige bygning til et moderne kulturhus.

Dét arbejde går nu i gang.

Læs også

12.000 gamle huse erstattet af nye på 10 år

– De seneste år har vi ikke kunnet bruge bygningen, og det er ærgerligt, for den rummer mange muligheder. Derfor glæder det mig også, at vi kan komme i gang med restaureringen nu, siger borgmester Henning Urban Dam Nielsen, hvortil formand for Udvalget for Job, Social og Fritid, Anette Mortensen, forklarer:

– De nuværende tagplader indeholder asbest, og derfor har det taget lidt tid at forberede restaureringen. Men nu er vi klar, siger hun og tilføjer:

– Pyramiden er en ikonisk bygning og kommer til at spille en aktiv rolle i Stevns’ kulturliv som et moderne hus, der kan rumme mange forskellige aktiviteter.

Anden del venter i 2025

Restaureringen omfatter nedtagning af de asbestholdige tagplader og bortskaffes til deponi, rensning af alt træværk, mens ca. 250 m3 overfladejord i og omkring bygningen fjernes.

Når tagpladerne er taget ned, vil bygningen stå uden tag frem til foråret 2025, da der kun kan køres med tungt maskineri i bruddet i en begrænset periode.

Læs også

Bevaring af bygninger er blevet moderne – til gavn for ‘De cyklende rådgivere’

Første del af restaureringen går i gang i denne uge og forventes at løbe frem til uge 38, mens den resterende del udføres fra foråret/forsommeren 2025.

Relateret indhold