Klimavenlig ventilation oplever markant vækst – men snart stiger priserne

Dansk ventilationsfirma har opnået rekordhøj salgsfremgang i første halvår 2021. Pandemien har dog sat sine spor på bundlinjen, og derfor forventer virksomheden at hæve priserne fra nytår.
CEO i WindowMaster, Erik Boyter. Foto: PressConnect.
CEO i WindowMaster, Erik Boyter. Foto: PressConnect.

Om WindowMaster International A/S

  • – WindowMaster International A/S er en cleantech-virksomhed, som leverer bæredygtige indeklimaløsninger til primært skoler, kontorer, indkøbscentre, og hospitaler baseret på naturens egne kræfter, kaldet naturlig ventilation. Løsningerne består af avanceret vinduesautomatisering og intelligent ventilationsstyring. Udover naturlig ventilation, specialiserer virksomheden sig også i brandventilation.
  • – I dag har virksomheden cleantech specialister ansat i Danmark, Tyskland, Norge, Storbritannien, Schweiz og USA, såvel som et stort netværk af certificerede partnere over hele verden. Virksomheden har også sin produktion i Tyskland, som er center for deres Global Supply Chain. Selskabet er også ved at etablere produktion til det amerikanske hjemmemarked i North Wales, Pennsylvania, som ligger tæt på Philadelphia i det nordøstlige USA.
  • – Ved et ejerskifte i februar 2015, overgik WindowMaster til en privat investor og er nu en ejerledet virksomhed og blev med succes børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market den 27. oktober 2020. Fokus er på organisk internationalisering og strategisk opkøb og på at transformere virksomheden fra kontraktbaseret til producerende virksomhed. Alle virksomhedens aktiviteter geares til digitale løsninger for at skalere virksomheden til fremtidig vækst.

Producenten af anlæg til naturlig og klimavenlig ventilation, WindowMaster, opnåede en salgsfremgang på hele 22 pct. til 107 mio. kr. i første halvår i forhold til samme periode 2020. Set i forhold til perioden før corona har selskabet haft en vækst på 10,8 pct. i sammenligning med første halvår 2019.

– Vi fastholdt vores positive forventninger til vækst og salg gennem hele corona-pandemien, og tallene viser nu, at vi gjorde det rigtige. Vi ser stadig optimistisk på fremtiden og forventer intakt og stigende efterspørgsel, da vores pipeline af potentielle projekter er vokset markant, hvoraf mere end en fjerdedel er i USA, siger CEO i WindowMaster Erik Boyter, der hæfter sig ved, at det er lykkedes at få så god en pipeline trods de mange forhindringer, som pandemien har lagt i vejen for salgsarbejdet:

– Dette halvårsresultat viser, at kunderne i vores markeder i og udenfor Danmark tager vores løsning til sig, og at vi klarer os godt på det globale marked, så vores langsigtede eksportstrategi er på sporet. Det er jeg utroligt tilfreds med.

CEO i WindowMaster, Erik Boyter.

– Corona har betydet, at vi har måttet holde igen med aktivt salg ved kundemøder, så det er utroligt flot, at vi fortsat kan se ind i en stor ordreindgang fra vores pipeline af aktive projekter. At salgspotentialet har kunnet fastholdes trods rejserestriktioner og nedlukninger, er en konkret succes for vores mål om at styrke selskabets digitale indsats i forhold til marketing, produktløsninger og processer, siger Erik Boyter.

Hæver priserne fra den 1. januar 2022

Corona og de globale tendenser med stigende udgifter på både råvarer, elektroniske komponenter og transport har ikke kunnet undgå at sætte sit spor i regnskabet, som man også har set hos mange andre produktionsvirksomheder. Så mens toplinjen er steget til et rekordniveau, så ses effekten af pandemien på bundlinjen og i selskabets cash flow. Resultatet af den primære drift – Ebitda landende på 6,4 mio. kr. i første halvår 2021, svarende til 5,7 pct. af omsætningen, hvilket er væsentlig bedre end tidligere.

For at imødegå de stigende udgifter forventer WindowMaster at hæve priserne fra den 1. januar 2022, og det ventes at give en positiv nettoeffekt på 6-7 pct. på omsætningen.

For at kunnet opretholde stabile leverancer til selskabets kunder har WindowMaster valgt at øge arbejdskapitalen for at kunne sikre lagerbeholdningen af både delkomponenter og færdige produkter. Derudover har man investeret i forlængede leveringsaftaler med flere centrale underleverandører ved at betale forud. Selskabet forventer, at udfordringerne med transporttider og forsyningssikkerhed vil vare til ind i første halvår 2022.

WindowMaster fastholder det tidligere udmeldte omsætningsmål for hele 2021 på 205-215 mio. kr., mens Ebitda ventes at lande på 18,5-24,5 mio. kr. eller et fald på 2 mio. kr. i forhold til tidligere udmeldt mål på 20,5-26,5 mio. kr.

Bæredygtig udvikling øger interessen

En anden global tendens er den bæredygtige udvikling, som de seneste år for alvor er blevet et bærende element i virksomheders produkter og forretningsmodeller. WindowMasters løsninger er udviklet med bæredygtighed for øje, og Erik Boyter forventer derfor, at interessen virksomheden vil stige yderligere de kommende år.

– WindowMaster leverer løsninger, hvor bygninger ved hjælp af central styring ventileres med frisk luft for at opnå de ønskede temperaturer og en god luftkvalitet. Dermed sparer man 50-80 pct. på energiforbruget i forhold til traditionel mekanisk ventilation og skaber også et sundere indeklima. Vi vil gerne styrke bruger af grønne løsninger i byggeriet, og det var også derfor, at vi meldte os ind i interesseorganisationen Synergi, siger Erik Boyter, der gerne ser højere klimaambitioner hos de danske politikere, som ifølge ham halter efter EU på klimaområdet.

Relateret indhold