Branchespidser: Biodiversitet er mere end lidt grønt på tagryggen

Biodiversitet er kommet for at blive i byggebranchen, men alt er ikke natur, som har et grønt skær.
Forgrønning af byggeprojekter er oppe i tiden - men skal det være ægte grønt, skal der mere til, lyder det nu fra
Forgrønning af byggeprojekter er oppe i tiden - men skal det være ægte grønt, skal der mere til, lyder det nu fra

Naturen mangler plads. Alene i Danmark er over 4000 planter og dyr truede. Derfor sætter Building Green fokus på at få naturen ind i byerne på konferencen Build for Biodiversity, som afholdes forførste gang i juni.

– Biodiversitet er blevet et vigtigt emne i byggebranchen. Naturen har brug for meget mere plads i landområderne, men der er også en voksende forståelse af, at vi skal bidrage aktivt til en rigere natur i byerne. Vi har oplevet en overvældende støtte til konferencen og er tæt på at melde udsolgt, siger Ditte Rosenquist, Head of Sustainability i Building Green DK.

Natur og by er ikke modsætninger

Konferencen byder blandt andet på et oplæg fra Flemming Rafn, som er partner i tegnestuen Tredje Natur. Hos netop Tredje Natur arbejder man for at få mere natur ind i alle projekter og har udvikletKlimaflisen, som kan håndtere store mængder regnvand lokalt.

Tegnestuen er også netop blevet præmieret for klimaløsningerne i Enghaveparken, der bevarer træerne og bruger regnvandet til vanding af parkens natur.

– Træer og bybiotoper baner vejen for et rigere plante- og dyreliv og giver større trivsel. Der er oceaner af analyser, som viser, at vi får større tryghed, mindre vold og bedre mikroklima, når vi får flere træer i byerne. Vi har 750 kilometer fortov i København. Tænk, hvis vi kunne få biodiversiteten på bare 20 procent af strækningen, som klimaflisen viser, der er plads til. Det ville virkelig accelerere udviklingen.

En af de store barrierer er den fremherskende modstilling mellem by og natur. For rigtig mange er naturen noget, der foregår ude på landet. Men det er forkert.

– Vi skal forstå på et overordnet filosofisk og eksistentielt plan, at naturen er en del af os. Vi er en del af et større økosystem. Der er ikke en modstilling mellem by og natur. Vi skal bygge bro, så naturen kommer ind i byerne, siger Flemming Rafn.

Savner ambitiøs tilgang

Samme holdning har Rasmus Vincentz, som har været med til at stifte Habitats og er direktør i virksomheden. Han mener, at der generelt har været alt for lidt fokus på biodiversitet i Danmark.

Nu er byggeriet ved at vågne op til dåd, men det er stadig ikke ambitiøst nok.

– Biodiversiteten er begyndt at komme i fokus, men der en fare for, at det bliver grønt krymmel, som bliver drysset ud over et projekt til sidst i stedet for at blive tænkt ind i projektet fra start. Biodiversitetskrisen skal ses som en anledning til at gentænke en masse ting i vores bygninger, vores byer og vores samfund. Det er ikke noget, vi fikser med et snuptag med lidt grønt på toppen. Vi er kun lige begyndt på rejsen, siger Rasmus Vincentz.

Han efterspørger en ambitiøs og operationel national strategi for biodiversitet. Danmark er nemlig et af de få lande i verden, som ikke har prioriteret at få sådan en strategi. Og så skal vi arbejde mere med at skabe sammenhæng på nationalt plan, både på landet, i byerne og mellem de mange grønne projekter:

– Vi skal anlægge et helhedsperspektiv på naturen i byerne, så projekterne spiller sammen, og vi sikrer store strøg af varieret natur. Biodiversiteten skal være en naturlig del af byudvikling og byggeri. Vi skal sætte barren højt og være ambitiøse. Hvis vi lykkes med det, er vi kommet rigtig langt, slutter Rasmus Vincentz.

Er man nysgerrig på, hvordan vi får mere natur i byerne, kan man tilmelde sig konferencen her.

Relateret indhold