Hvidovre vil have klare regler for byggeri på havet – også for Holmene

Holmene i Køge Bugt ud for Hvidovre har fået kritik. Men naturgenopretning og forbedring af vandmiljøet og biodiversiteten er netop en forudsætning for projektet, lyder det fra borgmesteren.
Det er her ved Avedøreværket, at Hvidovre Kommune ønsker at etablere de ni kunstige erhvervsøer, hvor der også skal være plads til rekreative områder og natur. Foto: Hvidovre kommune
Det er her ved Avedøreværket, at Hvidovre Kommune ønsker at etablere de ni kunstige erhvervsøer, hvor der også skal være plads til rekreative områder og natur. Foto: Hvidovre kommune

Det danske havmiljø har det ikke godt. Det gælder blandt andet i Køge Bugt, som er påvirket af udledning af næringsstoffer fra landbruget, klapning af slam og en omfattende råstofindvinding.

Derfor skal der være klare rammer for byggeri på havet, ligesom natur- og miljøgevinster skal tænkes ind fra begyndelsen.

Sådan lyder det fra Hvidovre Kommune, der selv har planer om at bygge på havet. Trods indledende positive tilkendegivelser i forhold til de ni kunstige erhvervsøer, Holmene, som Hvidovre Kommune ønsker at etablere i Køge Bugt, har der siden været kritik fra blandt andre borgmestrene i de omkringliggende kommuner.

Læs også: Træt af tung jura: 12 kommuner vil danne solcelle-selskab

Kritikken går bl.a. på de ca. 1,5 mio. lastbiler, der skal fragte overskudsjord til projektet i anlægsfasen, yderligere forurening af Køge Bugt og omfattende konsekvenser for havmiljøet, biodiversiteten og badevandet.

Forventer forbedring af vandmiljøet

Men det er netop en af forudsætning for projektet, at det på sigt skal bidrage til en større naturgenopretning og en forbedring af vandmiljøet og biodiversiteten, lyder det fra borgmester i Hvidovre Kommune, Anders Wolf Andresen:

– Holmene er et naturplus projekt, hvor der gives mere tilbage til naturen, end der fjernes, siger han og tilføjer:

Der skal være mere natur og mindst lige så godt havmiljø, som der er i dag, i området omkring de ni kunstige øer, lyder det fra Hvidovre Kommune. Ca. 380 virksomheder forventes at kunne få adresse på Holmene. Visualisering: Urban Power for Hvidovre Kommune
Der skal være mere natur og mindst lige så godt havmiljø, som der er i dag, i området omkring de ni kunstige øer, lyder det fra Hvidovre Kommune. Ca. 380 virksomheder forventes at kunne få adresse på Holmene. Visualisering: Urban Power for Hvidovre Kommune

– Vi skal tænke i naturbaseret stormflodssikring, hvor vi ikke bare bygger høje diger, men finder naturvenlige løsninger, der også kan sikre en øget biodiversitet. Det får vi med Holmene, som samtidig giver mulighed for at skabe ny natur og nye erhvervsområder, som kan være med til at betale for de nødvendige anlæg, siger Anders Wolf Andresen, som forventer, at Holmene kan blive en vigtig brik i den nødvendige og omfattende kystsikring af både Hvidovre og resten af hovedstadsområdet.

Krav og klare rammer

I det hele taget bør der altid stilles krav og sættes klare rammer på forhånd, når der bygges på havet. Det påpegede Hvidovre Kommune i et høringssvar til ændringer i Danmarks havplan i begyndelsen af februar.

Læs også: Siltgardiner skal skærme ålegræsset ved Lynetteholm

Fordi der i Havplanen er planer om en meget intensiv udnyttelse af farvandet, opfordrer Hvidovre Kommune til, at miljøbelastningen af projekter i og ved havet skal reduceres mest muligt – enten ved at anvende naturbaserede løsninger eller ved at indtænke naturkompensation i konkrete projekter og gennemføre dem som naturplus projekter.

– Der er alt for længe blevet drevet rovdrift på havet, og det skal stoppe. Havet er ikke en uudtømmelig ressource for råstoffer eller en skraldespand, hvor reststoffer fra landbruget eller spildevand blot kan hældes ud. Det skal vi håndtere, og samtidig er det oplagt at se på initiativer, der kan understøtte den bæredygtige udvikling og samtidig forbedre havmiljøet på sigt, siger Anders Wolf Andresen.

Holmene og Lynetteholm til debat

Ovenstående er blandt budskaberne fra Anders Wolf Andresen, når han den 18. april deltager i konferencen ‘Kunstige øer udfordrer faglighederne’, som det faglige fællesskab DM Bio arrangerer.

Også Lynetteholm er og har der været modstand mod. Her er arbejdet med at etableret en 7 km lang stendæmning mellem Refshaleøen og Nordhavn, der vil udgøre Lynetteholms ydre ramme, i fuld gang. Arkivfoto: By & Havn
Også Lynetteholm er og har der været modstand mod. Her er arbejdet med at etableret en 7 km lang stendæmning mellem Refshaleøen og Nordhavn, der vil udgøre Lynetteholms ydre ramme, i fuld gang. Arkivfoto: By & Havn

Her stilles der bl.a. skarpt på to af de største anlægsprojekter i Danmarkshistorien, Holmene i Hvidovre og om de ligeledes kunstige øer på Lynetteholm i Københavns Havn, som Klimabevægelsen forgæves har forsøgt stoppet.

På konferencen vil der være oplæg fra bl.a. en professor i miljøret ved Aarhus Universitet, arkitektfirmaet Urban Power, der står bag Holmene i Hvidovre, Miljøstyrelsen,

Dansk Center for Miljøvurdering ved Aalborg universitet m.fl. Også teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, deltager.

Relateret indhold