Udnyt potentialet: Sådan sætter vi mere strøm til tagene

Analyse fra Tekniq Arbejdsgiverne, Dansk Solcelleforening og Ingeniørforeningen, IDA viser et kæmpe potentiale for at udnytte tagarealer på f.eks. fabrikker, idrætshaller og lagerbygninger til at opstille solceller og producere grøn strøm.
Foto: Tekniq
Foto: Tekniq

Der er langt større muligheder for at skaffe grøn strøm fra tagene end Energistyrelsen hidtil har fastslået. Styrelsens tal viser, at solceller på flade industritage kan bidrage med 5,5 gigawatt inden 2030.

Men mulighederne er “væsentligt højere, hvis en række centrale benspænd for både kommuner og private virksomheder blev fjernet”, lyder det fra organisationerne.

De peger i analysen Sol over Danmark på, at ekspertvurderinger anslår, at der samlet kan installeres solceller på op mod 120 mio. kvm. egnede danske tage. Som kan bidrage med op mod 10 gigawatt og dermed et væsentligt bidrag til den politiske målsætning om at øge landets kapacitet til at producere langt mere grøn strøm:

– En øget andel taganlæg helt op imod 10 GW kan udgøre et væsentligt bidrag til det nye politiske mål om 20 GW solenergi i 2030, et mål hvis realisering i dag primært afhænger af en meget betydelig udvidelse af storskala-markanlæg på landbrugsjord, fastslår analysen.

– Danmark har brug for al den grønne strøm, vi kan skaffe, til en fremtid, hvor behovet for elektricitet stiger markant i takt med flere elbiler, varmepumper og øget brug af el i industrien, siger Laura Klitgaard, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

– Derfor skal vi have ryddet al den uklarhed af vejen, som bremser for det oplagte bidrag, som sol fra taganlæg kan levere. Her er det vigtigt, at politikerne tager hånd om de barrierer, der er på solcelleområdet, og at vi får klare mål og handlingsplaner for udbygningen af solceller på tage,

Hos Tekniq Arbejdsgiverne betoner man vigtigheden af at høste så meget grøn strøm som muligt i en tid med både energikrise og klimaudfordringer.

– Hvis vi skal sætte fart på udviklingen, er vi nødt til at rydde op i reglerne, så de ikke direkte modarbejder udviklingen – og så bygningstage og andre erhvervsarealer nemmere kan bruges til grøn elproduktion i stedet for at ligge øde hen. De udfordringer har politikerne med vores anbefalinger gode forslag til at få bugt med, og virksomhederne er klar til at tage fat, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i Tekniq Arbejdsgiverne.

Dansk Solcelleforening fremhæver nogle af de barrierer, skal ryddes af vejen for at sætte strøm til solcelleproduktionen.

– Flere solceller på tagene vil sætte tempoet op i produktionen af den grønne strøm, som vi har så hårdt brug for – allerede nu. Men det kræver politisk vilje, vi skal have ryddet op i regel-virvaret, sagsbehandlingstiden skal ned og tariffer skal til eftersyn, siger Flemming V. Kristensen, formand for Solcelleforeningen.

– Og så skal vi tænke nyt. Solcellestrøm fra tage skal være noget, vi deler mellem os, og noget der skaber større engagement, så vi som samfund i endnu højere grad vinder på at solen skinner. Vi skal gøre det lettere og enklere for alle at få solceller på taget, for eksempel ved at åbne op for muligheden for at udleje sit tagareal og gøre leasing muligt.

10 forslag til løsninger

– Sæt konkrete mål i den nationale solcellestrategi.

– Ryd op i regel-virvaret.

– Solenergi skal være noget, vi deler.

– Sol skal kunne betale sig for kommuner og regioner.

– Gør det enklere at finansiere solcelleanlæg.

– Etablér et rådgivende videncenter.

– Netselskaberne skal aktivt fremme solceller.

– Gennemskuelige priser.

– Gentænk betalingsdesign for solceller på bygninger.

– Sagsbehandlingen skal speedes op.

Relateret indhold