Sjællandsk økolandsby sætter social bæredygtighed i scene

Loop Architects i samarbejde med Almenr designet bofællesskabet Fridlev, hvor alternative, sociale og mere bæredygtige boligformer tilbydes.
Fire farvestrålende huse på række, med græsareal foran.
Konstruktionen til både facader, lejlighedsskel og skillevægge er udført som præfabrikerede helvægselementer, og på tagene af de tre fælleshuse er der monteret solceller, så bofællesskabet kan være selvforsynende med belysning i fælleshusene. Alle husene i Bofællesskabet Fridlev er designet som træhuse, hvor der inde bag træbeklædningen er isoleret med papiruld, lavet af genbrugsavispapir. Foto: Jacob Due.

Ved Lejre på Midtsjælland har Loop Architects designet 42 træhuse for Almenr.

Træhusene udgør en ny landsby, hvor beboerne kan etablere tætte fællesskaber både i de små husklynger, de fælles haver og i de mange fælleshuse.

– Udover at designe med fokus på biogene materialer, så har vi tegnet med fokus på social bæredygtighed, fortæller Morten Nymann, arkitekt og partner hos Loop Architects.

Beboerne har haft medbestemmelse omkring farvevalget ud fra en fælles, norsk inspireret farveskala i grøn, rød, lysegrøn og natur. Foto: Jacob Due.

Han tilføjer:

– Derfor så vi tilbage i tiden og mod nord, hvor det norske gårdstun igennem århundrede har imponeret med sin enkle tilgang til det at sikre fællesskab. Derfor er bofællesskabet bygget som tre mindre boligklynger, der samler sig om fælles gårdrum og hvert sit fælleshus – og på denne måde understøtter arkitekturen en social bæredygtighed.

Beboerne en del af skabelsesprocessen i flere år

Husene er opført som ejerboliger i et til to plan i en menneskelig skala og i en stor variation af indretninger og størrelser. Udover, at hver klynge har sit eget fælleshus, så understøttes det store fællesskab af ’Laden’, der fungerer som et samlende og større fælleshus, hvor Fridlevs beboere kan mødes, og hvor der er et fælles kreativt værksted og musikrum.

Læs også

ReVærk tegner unikt spejderknudepunkt til 50 mio. kr.

– Vi fik Fridlev til at lykkes, fordi vi alle sammen havde et ønske om at skabe en visionær landsby. Vi skaber bygge- og bofællesskaber, hvor beboerne indgår i skabelsesprocessen – nogle gange – i flere år, før de flytter, forklarer Lars Lundbye.

Han er stiftende partner i Almenr, som er en medlemsejet og medlemsstyret kooperativ platform, der organiserer, finansierer og understøtter nye fællesskaber.

– Det giver nogle helt unikke betingelser for at bygge robuste fællesskaber, hvor dem, der skal bo og leve der, virkelig føler, at det er deres, og de hører til, tilføjer han.

Foto: Jacob Due.

Området omkring boligerne er designet som et fælles landskab.

Her er bilerne ikke velkomne, men parkeres udenfor landsbyen, og således opleves Fridlev via slyngede stenmelsstier imellem græsser, træer og hjemmehørende planter, der understøtter biodiversitet.

Beboerne står i fællesskab selv for udvalget af beplantning samt såning og udplantning i området, der er karakteristisk ved markante niveauforskelle i sin sydvendte, skrånende grund ned mod en eksisterende sø.

Derudover hyldes permeable overflader landsbyen rundt – med minimale, faste belægninger langs husene.

Relateret indhold