280.000 tons: Cowi indgår aftale om fynsk CO2-fangst

Fjernvarme Fyn har tegnet kontrakt med den rådgivende ingeniørvirksomhed til etablering af anlæg for fangst af ca. 90 % af den CO2, der stiger op fra affaldsenergianlægs skorsten.
Forbrændingsanlæg set indefra.
Ifølge beregninger vil det være muligt at fange ca. 280.000 tons CO2 på Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg årligt.

Selvom borgerne på Fyn sorterer og genanvender som aldrig før, skal vi stadig finde klimaskånsomme løsninger på håndteringen af det restaffald, som ender på affaldsenergianlæggene, hvor det omdannes til fjernvarme og el.

I længere tid har Fjernvarme Fyn arbejdet frem mod at realisere etableringen af et CO2-fangstanlæg på sit affaldsenergianlæg, som skal fange omkring 90 % af den CO2, der stiger op af skorstenen.

Nu har varmeværket valgt Cowi som teknisk rådgiver og arkitekt på projektet:

– Hele projektet kører fuldstændigt efter planen, og sammen med Cowi er vi sikre på, at vi ved fælles hjælp kan bygge et anlæg, der bidrager til at gøre borgernes energiforsyning CO2-neutral uden at gå på kompromis med forsyningssikkerhed eller fjernvarmens konkurrencedygtighed, siger udviklingschef Kim Winther fra Fjernvarme Fyn.

Ifølge beregninger foretaget i projektets analysefase vil det være muligt at fange ca. 280.000 tons CO2 på Fjernvarme Fyns affaldsenergianlæg årligt.

Læs også

Nærmer sig et europæisk stormarked for CO2-fangst

Forundersøgelserne for CO2-fangst fra Fjernvarme Fyns affaldsforbrændingsanlæg er gennemført i 2022 og 2023 af Cowi i tæt samarbejde med Fjernvarme Fyns projektteam, og nu skal der altså rykkes videre med projektet.

Efter en gennemført prækvalifikation af CO2-fangst-leverandører arbejdes der nu med leverandørdialog, forberedelse af udbud og myndighedsgodkendelse.

Den endelige investeringsbeslutning forventes medio 2025.

Med til at holde Danmark i front

Den nye aftale omfatter teknisk og ledelsesmæssig rådgivning og bistand ifm. design, konstruktion, opførelse og idriftsættelse af CO2-fangstanlægget.

Derudover står arkitektfirmaet Arkitema, som er en del af Cowi-koncernen, for layout og arkitektur af anlægget:

– Indfangelse af CO2, og måden vi håndterer den på, er afgørende for at få enderne til at mødes i den grønne omstilling, siger Klaus Winther Ringgaard, der er divisionsdirektør for Energi i Cowi.

– Det er kendt teknologi, som nu skal anvendes i stor skala, og vi er glade for at være med helt fremme, hvor udviklingen sker, som tilfældet er med dette projekt. Det er projekter som dette, der er med til at holde Danmark i front i den internationale grønne omstilling, tilføjer han.

Efter planen skal fangstanlægget gå kommerciel i drift i 2029.

Relateret indhold