Oversigt: De seneste leads og udbud – uge 27/28

Seneste uges leads og udbud fra den 3. juli til den 10. juli tæller blandt andet offentlig licitation i Viborg, udbud med forhandling i Svendborg og totalentrepriseudbud i Brande.
Tre mænd står på en byggeplads i solnedgangen.
Foto: Gettyimages.

Nedenstående liste er et uddrag af de mest relevante leads og udbud for virksomheder i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen – eller beslægtede selskaber.

Listen er hentet fra Lambrecht Info i samarbejde med Byggefakta.

UDBUD

Brande, totalentrepriseudbud

Udbuddet omfatter renovering og ombygning af i alt 172 boliger. Boligerne er opført i forskellige tidsperioder med forskellige materialer og byggetekniske løsninger. Bygherres targetpris til totalentrepriseudgifter er kr. 203 mio. inkl. moms.

Viborg, offentlig licitation

Udbuddet omfatter teknisk rådgivning og bygherrerådgivning for Viborg Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S, vedrørende blandt andet drift og vedligeholdelse af eksisterende anlæg, produktion og distribution af fjernvarme, samt etablering af en række nye påtænkte anlæg m.m.

Viborg, udbud med forhandling

Energi Viborg Vand A/S gennemfører udbud med forhandling af udvidelse og modernisering af Viborg Centralrenseanlæg. Udvidelsen skal ske delvist ved nyanlæg og delvist ved genanvendelse og renovering af dele af det eksisterende renseanlæg.

Brøndby, udbud med forhandling

AP Ejendomme P/S udbyder hermed en totalentreprisekonkurrence vedrørende etablering af et nyt multifunktionelt Team Danmark Hus. Huset skal placeres overfor Idrættens hus, i Sportsbyen i Brøndby, med et omfang på ca. 4000m² i 5 plan inkl. kælder.

Odense, offentlig licitation

Vejdirektoratet anlægger en ny ca. 35 km lang dobbeltsporet og elektrificeret jernbane til 250 km/t over Vestfyn og herunder 33 bygværker. Udbuddet består af en hovedentreprisekontrakt, der indgår i det samlede anlægsprojekt. Anlægsarbejderne inkluderer jordarbejder, broarbejder, samt udførelse af eventuel(le) erstatningsvej(e) m.m.

Vejle, offentlig licitation

Nærværende udbud omfatter udlægning af asfaltbelægninger på kørebaner og gang/cykelstier. Desuden omfatter det genmarkering af kørebaneafmærkninger. Den anslåede værdi er 55 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Aarhus, udbud med forhandling

Udbuddet omhandler levering af bygherrerådgivning samt teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med renovering af tekniske energianlæg, herunder varmepumper, varmeakkumuleringstanke, el-kedler, kraftvarmeanlæg, veksleranlæg, fjernkølingscentraler og lignende. Den anslåede værdi er 175 000 000,00 DKK ekskl. moms.

Svendborg, udbud med forhandling

Fyns Almennyttige Boligselskab og Svendborg Kommune udbyder i nærværende EU-udbud to totalentreprisekontrakter vedrørende projektering og udførelse af et nyt plejecenter. Det samlede projekt udbydes med to ordregivere og to totalentreprisekontrakter vedrørende henholdsvis almene plejeboliger og servicecenter.

Nivå, prækvalifikation

Nivå Bymidte står overfor en total forandring og nedrivning af samtlige eksisterende bygninger er igangsat. Det er derudover besluttet at anlægge den nye forsyningsvej, som skal betjene hele området samt føre alle forsyninger. Den samlede længde for den nye forsyningsvej er ca. 1.600 m, og der skal anlægges forsyninger for tre forskellige bygherrer.

Roskilde, udbud med forhandling

Roskilde Kommune ønsker at opføre et bosted med et areal på ca. 3.450 m2, indeholdende 40 plejeboliger. Ved nærværende udbud udbydes en bygherrerådgiverkontrakt. Byggeriet skal senere udbydes i totalentreprise. Nærværende udbud omfatter bygherrerådgivning og bistand vedrørende udbud og opførelsen af et Mariehusene Trekroner.

Relateret indhold