Nyt fyrtårn for regenerativt byggeri vil provokere de gængse dogmer

Danmarks nye Center for Regenerativt Byggeri blev behørigt præsenteret for branchen på førstedagen på Building Green. Centeret vil udvikle og implementere de regenerative byggeprincipper - sammen med resten af branchen.
Nauticon-bygningen i København er indbegrebet af regenerativt byggeri. Bygherren Danica Ejendomme har bl.a. allieret sig med ingeniørvirksomheden Søren Jensen, der står for ressourcekortlægningen i bygningerne, hvorfra store dele af materialerne genanvendes eller upcycles i andre af bygherrens byggeprojekter. Arkivfoto
Nauticon-bygningen i København er indbegrebet af regenerativt byggeri. Bygherren Danica Ejendomme har bl.a. allieret sig med ingeniørvirksomheden Søren Jensen, der står for ressourcekortlægningen i bygningerne, hvorfra store dele af materialerne genanvendes eller upcycles i andre af bygherrens byggeprojekter. Arkivfoto

Aarhus Center for Regenerativt Byggeri

  • – Har som mål at fremme en ny byggepraksis, der blandt andet kan være med til at nedbringe byggeriets CO2-udledning.
  • – Regenerativt byggeri handler om at bygge på en måde, der giver positivt tilbage. Bygninger skal altså ikke blot være bæredygtige i klassisk forstand. De skal bidrage aktivt til at genoprette omkringliggende økosystemer. I den ligning skal både klima, miljø, natur, økonomi og menneskelig trivsel tænkes ind.
  • – Er stiftet 1. september 2023 af Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og familien bag Søren Jensen.

Byggebranchens markante bidrag til Danmarks CO2-belastning kalder på akut handling, men forskningen på området er begrænset.

Derfor har Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen nu sat gang i et usædvanligt samarbejde ved navn Aarhus Center for Regenerativt Byggeri.

Frank Jensen, bestyrelsesformand for ingeniørfirmaet Søren Jensen, forklarer baggrunden for det nye videnscenter:

– Byggebranchen står for 40 % af klodens samlede CO2-aftryk og har et højt ressourceforbrug. Derfor er der potentiale til at gøre en markant og mærkbar forskel, hvis vi kan udvikle og implementere regenerative byggeprincipper. Det kræver dog, at vi arbejder sammen på tværs af fag, videnskabelige discipliner og brancher, og her tror vi på, at centret kan fungere som et fyrtårn og et nødvendigt knudepunkt.

På Building Greens første dag præsenterede han selv og sammen med ingeniørvirksomhedens fagchef for regenerativt byggeri Hanne Tine Ring Hansen og Kasper Lynge Jensen, chef for sunde bygninger og digitalisering virksomhedens arbejde med netop det regenerative byggeri, som ingeniørfirmaet har arbejdet på og med siden 2017.

Læs også: Building Green: Bæredygtigt byggeri er ikke længere nok – vi skal regenerere

Håber på et reelt paradigmeskifte

Det nye videnscenter skal arbejde målrettet på at fremme forskning og dialog om fremtidens regenerative løsninger i byggebranchen, fortæller Mikkel K. Kragh, institutleder ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet.

– Med centret håber vi at skabe grobund for et reelt paradigmeskifte i branchen. Som situationen er nu, er det ikke længere tilstrækkeligt at bygge bæredygtigt. Vi bliver nødt til at bygge på en måde, der aktivt genopretter de omkringliggende økosystemer og bidrager positivt til både miljø, klima og menneskelig trivsel.

Stifterne af det nye Aarhus Center for Regenerativt Byggeri (fra venstre): Frank Jensen, Ingeniørfirmaet Søren Jensen, Torben Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus og Mikkel K. Kragh, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet.
Stifterne af det nye Aarhus Center for Regenerativt Byggeri (fra venstre): Frank Jensen, Ingeniørfirmaet Søren Jensen, Torben Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus og Mikkel K. Kragh, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet.

Kalder på en ny æstetik

At indfase det regenerative byggeris principper og teknologier vil naturligvis kræve stor omstillingsparathed hos branchens aktører. Det forudsætter nemlig, at man gentænker den måde, man finansierer, projekterer og eksekverer byggeprojekter, forklarer Torben Nielsen, der er rektor for Arkitektskolen i Aarhus.

Læs også: River Nauticon-bygningen ned – genbruger materialer i nye byggerier

– Det regenerative byggeri kalder på en ny æstetik, der vil provokere de dogmer, vi normalt tager for givet. Det vil påvirke alle aspekter af byggeprocessen og derfor kræve en hidtil uset grad af tværfagligt samarbejde. Mange af teknologierne, principperne og materialerne eksisterer allerede, men vi mangler endnu at tænke det hele sammen fra start til slut i konkrete regenerative byggerier. Det er det, vi skal i gang med nu.

Klar på sparring

Videncentrets mål er at fremme og finansiere forskning inden for regenerativt byggeri, men ambitionerne stopper ikke her. I de kommende år vil parterne fokusere på at etablere meget mere samarbejde mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, facilitere forsøgs- og pilotprojekter inden for området og på den måde bidrage til udviklingen af nye byggetekniske løsninger.

Læs også: Årets Building Green vil slukke den brændende klimaplatform

Samtidig åbner centret op for sparring til alle med en interesse i regenerativt byggeri.

– Med dette initiativ tager vi et vigtigt skridt imod en grønnere og mere bæredygtig fremtid for byggeriet i Danmark. Vi oplever allerede stor interesse for projektet, så nu glæder vi os bare til at sætte handling bag ordene og gøre en reel forskel, siger Mikkel K. Kragh.

Præsenteret for byggebranchen på Building Green

Aarhus Center for Regenerativt Byggeri blev meget passende præsenteret for byggebranchen i forbindelse med Building Green konferencen i København 1. november 2023.

Her debatterede lektor Kathrina Wiberg fra Aarhus Arkitektskole, Kasper Lynge Jensen, der er chef for sunde bygninger og digitalisering i Søren Jensen, Alfred Spormann, Executive director, Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center, Aarhus Universitet og professor ved Stanford University samt Mia Kruse Rasmussen, der er Ph.d. forsker og antropolog ved Aarhus Universitet, hvordan byggeriet skal bidrage til et regenerativt samfund.

Relateret indhold