Grimme loftsrum i Vanløse er nu en smuk svane

Renovering af gamle bygninger til boliger i høj kvalitet er del af den bæredygtige fremtid for byggeriet - gamle lofter forvandlet til svanemærkede tagboliger viser vejen.
Udsigten over Vanløse sommerskumring, gamle loftsrum er forvandlet til 36 attraktive og svanemærkede tagboliger.
Udsigten over Vanløse sommerskumring, gamle loftsrum er forvandlet til 36 attraktive og svanemærkede tagboliger.

Mange boligejere foretrækker en spritny bolig. Men nybyggeri er ressourcekrævende og koster på klimaaftrykket. Derfor er det afgørende, at byggebranchen fremadrettet renoverer og udnytter gamle bygninger.

Som de gamle loftsrum i bebyggelsen Dalhusene, der blev til 36 svanemærkede tagboliger med udsigt over Vanløse.

Det er pensionskassen P+ som i 2019 besluttede sig for af omdanne loftsrummene for at skabe flere attraktive lejemål til et glohedt boligmarked i hovedstaden.

De er samtidig de første tagboliger, som opnår Svanemærket, og projektet har vakt opmærksomhed.

Både tagboligerne og renoveringen af Dalhusene er således blevet præsenteret for Indenrigs- og Boligministeriet samt Rådet for Grøn Omstilling.

– I dag ved vi, at det som oftest bedre kan betale sig for både miljøet og pengepungen at renovere fremfor at rive ned og bygge nyt, siger Lars Blaabjerg Christensen, Senior Asset Manager i P+.

Med Dalhusene har vi tænkt energioptimering ind fra starten, og det er dejligt, hvis projektet kan inspirere andre til at se perspektiverne i klimavenlige renoveringer.

Lavt energiforbrug, sunde materialer

Svanemærkningen af de nye tagboliger betyder, at energiforbruget er lavt, og både byggematerialer og kemiske produkter lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Byggeaffaldet for projektet er blevet sorteret og sendt til recirkulering.Sideløbende med opførslen af de nye tagboliger er der desuden blevet etableret nye udearealer omkring i Dalhusene, som følger Svanemærkets krav om, at der skal være fokus på biodiversiteten.

Det betyder, at der er blevet anlagt grønne gårdmiljøer, blomsterenge og naturlige habitater for fugle- og insektlivet. Tiltag. der gør det udearealerne mere attraktive for både beboere og naturen.

– Vi oplever i stigende grad, at boligmarkedet bevæger sig mod ejendomme, der både er opført i sunde materialer og er sunde at opholde sig i og omkring, siger Lars Blaabjerg Christensen.

Renoveringen og de nye tagboliger har sænket Dalhusenes energiforbrug, og P+ forventer at hele bebyggelsen løftes en energiklasse fra C til B.

Relateret indhold