Små og mellemstore virksomheder har brug for en hjælpende hånd

Byggebranchen har et fælles ansvar for at få SMV'erne med på vognen, når det gælder digitalisering og fokus på mere bæredygtigt byggeri.
- Hvis jeg skal pege på et vigtigt indsatsområde, er det den rolle, det offentlige spiller som indkøber og bygherre. Fra den side kan man være med til at støtte og opkvalificere SMV'erne, siger Christina Hvid fra Molio.
- Hvis jeg skal pege på et vigtigt indsatsområde, er det den rolle, det offentlige spiller som indkøber og bygherre. Fra den side kan man være med til at støtte og opkvalificere SMV'erne, siger Christina Hvid fra Molio.

Det siger rapporten

    • 62 % af SMV’erne peger på, at de har behov for hjælp til og rådgivning om innovation.
    • 52 % af SMV’erne angiver, at lovgivning er en vigtig faktor for arbejdet med innovation.
    • 42 % af SMV’erne angiver, at kompetenceudvikling er vigtig for innovation.

Digitaliseringen i byggebranchen er i fuld gang. Den udvikling er vigtig at være med på, fordi digitalisering er en væsentlig forudsætning for at øge bæredygtigheden i byggeriet. Desværre viser en ny analyse, at 40 % af SMV’erne – de små og mellemstore virksomheder i branchen – ikke har planer om at blive mere innovative, mens 35 % ikke ser den store gevinst ved digitalisering.

Det er Industriens Fond, Realdania samt ConTech Lab, der er en del af Molio, Byggeriets Videnscenter, som står bag analysen, og den viser med al tydelighed, at der skal mere tempo på bygge- og anlægsbranchens SMV’er, når vi taler innovation, digitalisering og bæredygtighed. Det er tre faktorer, der hænger uløseligt sammen, hvis man som virksomhed ønsker at være relevant.

Har behov for hjælp og rådgivning

Når det gælder barriererne, viser analysen, at 15 % af virksomhederne i SMV-segmentet anser gevinsten af digitalisering som lille eller usikker samt, at 10 % slet ikke ser en gevinst overhovedet. Desuden er der en lav investeringsvillighed i nye processer og nye teknologier. SMV’erne fremhæver, at hjælp og rådgivning er en forudsætning for, at innovation og produktudvikling skal lykkes for dem.

Interessant er det, at de ikke mærker efterspørgsel efter bæredygtige og digitale løsninger, lige som nye lovkrav til bæredygtighedsrapportering endnu ikke har forplantet sig til SMV-segmentet. Derfor konkluderer rapporten, at for at fremme såvel digitalisering som innovation, investeringer og grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen, er det vigtigt at tydeliggøre fordelene for virksomhederne.

Skal hjælpe hinanden i branchen

Således opfordrer rapporten til samarbejde i branchen. Den tæller en række store virksomheder, der både har visionerne, viljen og ikke mindst økonomien til at implementere innovative samt digitale processer. Erfaringerne herfra skal skaleres, så resten af branchen kan få glæde af dem, lige som branchens organisationer har en opgave i at informere. Det er en betragtning, som Christina Hvid, der er adm. direktør i Molio, er enig i.

– Det er nødvendigt at hjælpe og vidensdele med hinanden, og jeg er sikker på, at der allerede i dag sker vidensudveksling i de byggeprojekter, der er i gang. I Molio har vi fælles brancheværktøjer med indbygget viden og guidance som understøtter det. Men hvis jeg skal pege på et vigtigt indsatsområde, er det den rolle, det offentlige spiller som indkøber og bygherre. Jeg tror, at man fra den side kan være med til at støtte og opkvalificere de små og mellemstore byggevirksomheder, siger Christina Hvid.

Forståelsen breder sig stille og roligt

Hun siger videre, at opkvalificering allerede sker på fælles konferencer, webinarer og også i byggemarkederne, hvor kunderådgiverne netop er blevet opkvalificeret til at skubbe i den rigtige retning, så langt hen ad vejen ser hun en branche, hvor man er parat til at tage et fælles ansvar. Grundlæggende tror hun ikke, at SMV’erne som sådan er hverken fremmedgjorte over for teknologi eller teknologiforskrækkede, men at det handler om at række ud til dem på den rigtige måde – men det er svært for de har travlt, og deres fokus er andre steder.

Til spørgsmålet om, hvorvidt SMV’erne i lyset af den nye EU-taksonomi er klar over, at det at kunne håndtere digitale processer, der understøtter de stadig voksende dokumentationskrav i bæredygtighedens navn, er klar over, at det i sidste ende handler om License to Operate, siger hun, at virksomhederne stille og roligt nok skal forstå budskabet, og at det kommer ind under huden på den gode måde. Men hun pointerer også, at jo hurtigere de kan være til at kaste sig ud i arbejdet med digitale processer til at styrke produktivitet og bæredygtighed, jo stærkere vil de stå om et par år. Kommer de ikke ud af starthullerne i dag, vil de være på bagkant i fremtiden.

Relateret indhold