Lovgivningen halter langt efter byggebranchen

CO2-aftrykket i byggeriet skal mindskes markant, men faktisk er byggebranchen selv godt på vej. Nu efterlyser man så blot, at politikerne følger trop.
Det er allerede nu muligt at bygge på et niveau under 5,8 kg CO2, viser tal fra BUILD, Aalborg Universitet, der har kortlagt 25 danske best practice-byggerier. Foto: Bjarke Ørsted
Det er allerede nu muligt at bygge på et niveau under 5,8 kg CO2, viser tal fra BUILD, Aalborg Universitet, der har kortlagt 25 danske best practice-byggerier. Foto: Bjarke Ørsted

Ofte oplever man den modsætning, at udviklingen inden for et givent område overhaler den lovgivning, der er på området. På det punkt er byggebranchen ingen undtagelse, og ifølge initiativet Reduction Roadmap er der en kløft mellem netop lovgivningen og klimavidenskaben i dansk byggeri. Man mener ikke, at byggelovgivningen afspejler klimavidenskaben i bestræbelserne på at overholde Paris-aftalen.

Det kræver politisk handling, mener man, og i en tid hvor lovgiverne nu kigger på regelsættet i bygningsreglementet for 2025, har initiativtagerne til Reduction Roadmap været på besøg i Folketingets Boligudvalg, lige som man er inviteret til dialog hos en række politiske partier. Derfor er budskabet, at virksomheder og organisationer netop nu har en unik mulighed for at lade byggebranchens stemme bliver hørt, inden emissionskravene fastlægges.

Er allerede godt med

Både Reduction Roadmap 1.0 og Reduction Roadmap 2.0 peger på, at nybyggeri i gennemsnit skal udlede under 5,8 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år i 2025 for at overholde Paris-aftalen. I dag lyder det politiske emissionskrav på 12. Men ifølge initiativtagerne er byggeindustrien faktisk allerede langt under 12. En gennemsnitlig bygning udleder 9,5 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år, og der findes talrige eksempler på byggerier under 5,8.

Byggeriet i Danmark fik en plan med videnskabeligt funderede, årlige CO2-reduktionsmål for byggebranchen, da Reduction Roadmap blev introduceret i 2022. Værktøjet, der i sin første version udelukkende kiggede på nyt boligbyggeri, er nu blevet udvidet, så det omfatter mere end 90 % af alt nybyggeri. Ud over parcelhuse og etageboliger inkluderes institutioner og erhvervsbyggeri som en del af det udvidede målsætningsværktøj Reduction Roadmap 2.0.

Reduktion på en tredjedel

Nye beregninger fra det opdaterede værktøj viser, at hvis vi i Danmark skal lykkes med at indfri Paris-aftalens målsætning, må nybyggeri i gennemsnit i 2025 maksimalt udlede 5,8 kg CO2-ækvivalenter pr. kvm pr. år. Det svarer til en reduktion på omkring en tredjedel af det nuværende CO2-gennemsnit i byggeriet på 9,5, men som nævnt er det et mål, som adskillige danske nybyggerier allerede har nået.

– En vigtig teknisk detalje er, at der i 2025 ligeledes indføres nye emissionsfaktorer for el, fjernvarme og ledningsgas. Når vi begynder at bruge dem i vores LCA-beregninger, vil vi automatisk trække op mod 1,8 kg fra resultatet i langt de fleste byggerier. Det er også i det lys, man bør vurdere en gennemsnitlig grænseværdi på 5,8 kg CO2, siger Steffen E. Maagaard, markedschef for bæredygtighed hos ingeniørvirksomheden Artelia.

Mange gode eksempler

Det er Artelia, som sammen med arkitektvirksomhederne CEBRA og EFFEKT er initiativtagere til Reduction Roadmap, hvor formålet altså er at belyse, hvor meget CO2 byggebranchen i dag udleder i nybyggeri, samt hvor meget og hvor hurtigt det er nødvendigt at reducere, for at byggeindustrien overholder 1,5 grader-målsætningen fra Paris-aftalen. Reduction Roadmap er finansieret af VILLUM Fonden og Realdania.

– Der findes heldigvis mange gode eksempler på, hvordan vi kan bygge med et lavere klimaaftryk end den politisk bestemte grænse for byggeri – også lavere end det nuværende gennemsnit. I det hele taget er det vigtigt, at alle aktører i og omkring byggeriet deler viden og inspirerer hinanden, for ellers når vi ikke i mål. Det er et arbejde, som vi er involveret i på mange måder, siger projektchef Realdania, Stig Hessellund.

Relateret indhold