Kæmper med ESG-krav: Virksomheder mangler grundlæggende forståelse

Ny undersøgelse viser, at mange nordiske virksomheder stadig er udfordret på at forstå EU's seneste regler om cirkulær økonomi.
Selvom kravet om ESG-rapportering indtil videre kun omfatter de store virksomheder, påvirker det hele værdikæden. Foto: Gettyimages.

Ved årets indgang blev kravene om bæredygtighedsrapportering til de store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skærpet, herunder ESG.

Kravene påvirker også ud i værdikæden, og inden for få år er det planen, at hele branchen vil være omfattet af CSRD-lovgivningen (Corporate Sustainability Reporting Directive).

En undersøgelsen, Nordic Circularity Survey 2024, fra Rambøll viser dog, at et stort mindretal af virksomheder i Danmark, Norge, Sverige og Finland stadig har svært ved at forstå, hvordan de nye regler påvirker dem.

Læs også

ESG-kompetencer har på kort tid fået afgørende betydning

– Kendskabet til de nye regler er ret højt, men forståelsen er lav, siger Patrick Moloney, Director for Sustainability Consulting hos Rambøll og hovedforfatter bag undersøgelsen:

– Men et endnu større problem er, at mange virksomheder stadig sidder fast i opfattelsen af, at cirkulær økonomi hovedsageligt er et spørgsmål om affaldshåndtering og derfor risikerer at gå glip af de økonomiske fordele, som omstillingen til en cirkulær økonomi giver, og som de nye regler skubber på, tilføjer han.

Forstår ikke, hvad cirkulær økonomi er

Undersøgelsen viser bl.a., 1 ud af 3 nordiske virksomheder ikke ved, om deres aktiviteter er omfattet af EU-taksonomiens miljømål om omstilling til cirkulær økonomi:

Halvdelen (49 %) siger, at de har aktiviteter, der er omfattet af EU-taksonomiens mål om omstilling til cirkulær økonomi, men 34 % siger, at de ikke ved det.

Desuden oplever de fleste virksomheder ikke økonomiske fordele ved at omstille til en cirkulær økonomi:

40 % af de adspurgte virksomheder har formået at opnå økonomiske fordele ved deres indsats med at omstille til en cirkulær økonomi. Og på spørgsmålet om, i hvilket omfang de har opnået økonomiske fordele, svarer halvdelen af virksomhederne (48 %), at de økonomiske fordele kun har været mindre.

Læs også

Ny guide forenkler ESG-rapportering

Og på spørgsmålet om, inden for hvilke cirkularitetsområder virksomhederne har gjort størst fremskridt, svarer de fleste affaldshåndtering (23 %) efterfulgt af CO2-reduktion (18 %) og anvendelse af cirkulære materialer (15 %).

– Kun 9 % af de adspurgte virksomheder siger, at de har gjort fremskridt inden for cirkulært design og dermed inden for affaldsforebyggelse og ikke kun -håndtering. Men vi kan ikke sortere og organisere os ud af vores gigantiske affaldsmængder – der er brug for ambitioner og konkrete tiltag, der kan sikre mere genbrug og mindre affald, siger Patrick Moloney.

– For vi ved, at ca. 90 % af affaldet kommer fra, hvordan vi designer i første omgang, fordi bedre miljøvenligt design gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter. Så de virksomheder, der udelukkende fokuserer på affaldshåndtering, har endnu ikke grundlæggende forstået, hvad cirkulær økonomi er, konkluderer han.

Nordic Circularity Survey 2024 er gennemført blandt 166 nordiske virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland og omfatter store virksomheder, der enten pga. deres størrelse, omsætning eller antal medarbejdere er omfattet af de nye EU-krav til bæredygtighedsrapportering.

Relateret indhold