VE-anlæg skal dække hele kommunens elforbrug – søger 500 ha jord

Inden 2030 vil Skanderborg Kommune dække kommunens samlede elforbrug med sol- og vindenergi. Til det skal bruges 500 ha jord til solceller, 43 vindmøller eller en blanding. Spørgsmål er nu, hvor VE-anlæggene skal stå?
Der er allerede fungerende vindmøller i Skanderborg Kommune - her ved Thorsminde. Dertil er planarbejdet for to konkrete solcelleprojekter i gang. Planlægningen omkring de to projekter fortsætter sideløbende med arbejdet med udpegningen af mulige placeringer til fremtidige VE-anlæg. Foto: Skanderborg Kommune
Der er allerede fungerende vindmøller i Skanderborg Kommune - her ved Thorsminde. Dertil er planarbejdet for to konkrete solcelleprojekter i gang. Planlægningen omkring de to projekter fortsætter sideløbende med arbejdet med udpegningen af mulige placeringer til fremtidige VE-anlæg. Foto: Skanderborg Kommune

75 % af Skanderborg Kommunes areal er ikke umiddelbart i spil til solcelleanlæg eller vindmøller på grund af f.eks. bebyggelser, særlige landskaber og naturområder. Ikke desto mindre skal der findes områder, hvor solcelleparker og vindmøller kan etableres, så kommunen kan leve op til sit erklærede mål om, at det samlede årlige elforbrug i kommunen skal dækkes af sol- og vindenergi inden 2030.

Det svarer til 557 GWh eller elforbruget i ca. 124.000 husstande.

Skal behovet dækkes af solceller alene, skal der findes 500 hektar, hvilket svarer til 700 standardstørrelse fodboldbaner. Alternativt skal der findes plads til 43 vindmøller på 150 meters højde – eller en kombination af sol og vind.

For at finde de egnede arealer, der er i kommunen, sætter Økonomi- og Erhvervsudvalget nu gang i en større planproces, hvor første skridt er en såkaldt foroffentlighedsfase. Planprocessen skal munde ud i et kommuneplantillæg, som peger på mulige placeringer af VE-anlæg i Skanderborg Kommune, og som Byrådet kan tage endelig stilling til i slutningen af 2024.

– Jeg ved, at klimaet og den grønne omstilling optager langt de fleste, og jeg håber, at rigtig mange borgere, foreninger og virksomheder vil være med til at bidrage med lokal viden, idéer og holdninger, der kan være med til at forme planen, fortæller borgmester Frands Fischer.

Det er muligt for alle – borgere, virksomheder og organisationer – at indsende idéer og forslag til den kommende planlægning frem til d. 29. oktober 2023. Herefter går planlægningen i gang, der skal udarbejdes planforslag og miljøvurdering, hvorefter byrådet skal godkende det planforslaget, der skal i offentlig høring.

Herefter kan planen vedtages og konkrete solcelle- og vindmølleprojekter planlægges. Projekterne vil blive tilpasset de lokale forhold, lover kommunen.

Det er muligt men ikke sikkert, der kan placeres vindmøller og/eller solceller i de hvide områder, da der kan ligge boliger, veje og andre ting. Der er desuden specifikke krav til de enkelte VE-anlæg. I de røde felter kan der ikke umiddelbart placeres hverken solcelleanlæg eller vindmøller. Kort: Skanderborg Kommune
Det er muligt men ikke sikkert, der kan placeres vindmøller og/eller solceller i de hvide områder, da der kan ligge boliger, veje og andre ting. Der er desuden specifikke krav til de enkelte VE-anlæg. I de røde felter kan der ikke umiddelbart placeres hverken solcelleanlæg eller vindmøller. Kort: Skanderborg Kommune

Solceller på ejendomme

Et centralt element i den kommende plan er ovenstående oversigtskort, der udpeger områder, der kan være egnede til at opstille solcelleanlæg eller vindmøller og som derfor skal undersøges nærmere. Størstedelen af de røde områder på kortet, som foreslås friholdt for VE-anlæg, er omfattet af lovgivning eller statslige interesser.

Udover områder i det åbne land, hvor der kan opstilles VE-anlæg, er Skanderborg Kommune også opmærksom på de potentialer, der kan hentes i byerne eksempelvis ved at placere solceller på erhvervsejendomme eller kommunale bygninger.

Nye VE-projektforslag inviteres ind medio 2024, hvorefter de første projekter burde kunne sættes i gang ultimo 2024.

Relateret indhold