Sweco: Danske byer viser vejen i kampen mod europæisk overophedning

I en ny rapport kommer rådgivningsvirksomheden med løsninger fra København og Odense, der kan gøre Danmark til frontløber ift. stigende udfordringer med hedebølger.
Kanalen i Nyhavn bed bygninger på begge sider.
Ifølge rapporten vil der i 2100 være mere end dobbelt så mange dage med hedebølger i København (bill.), Rotterdam og Stockholm som i 2020.

Med data fra 24 europæiske byer viser en ny Sweco-rapport, at den varmerelaterede dødelighed de seneste 20 år er steget med 30 % i Europa.

Og selvom temperaturstigningerne er et globalt fænomen, overopheder Europa dobbelt så hurtigt som det globale gennemsnit, hvilket udgør en risiko for folkesundheden, infrastrukturen og økonomien.

Rapporten fremhæver særligt eksempler fra København og Odense, der viser, hvordan danske byer kan være frontløbere i kampen mod heden forårsaget af klimaforandringer.

Havvand absorberer hovedstadens varme

I Københavns Kommune har man implementeret flere løsninger for at modvirke den stigende varme, heriblandt byens distriktskølingssystem, der bruger havvand til at absorbere varme.

En gade med skygge fra træer giver en temperatur, der er 12 grader lavere, end hvis gaden ikke havde træer, lyder det fra Sweco.

Det giver en anslået reduktion af CO2-udledninger på 70 % sammenlignet med traditionelle airconditionanlæg, fortæller Jan Rasmussen, projektchef i Teknik- og Miljøforvaltningens afdeling for Klimatilpasning i Københavns Kommune:

– I Københavns Kommunes klimatilpasningsplan har vi identificeret stigende temperaturer som en udfordring, der vil vokse i takt med klimaforandringerne. Vi har påbegyndt undersøgelse af problemets omfang og mulige tiltag, der kan reducere overophedning i byområder.

Heat map over Odense

I Odense Kommune har man udarbejde et urban heat map over byen, som visuelt viser, hvordan fremtidens højere temperaturer vil påvirke byen med det formål at identificere de områder, hvor sårbare grupper er særligt udsatte for overophedning.

Gennemsnitlig overfladetemperaturafvigelse (°C) for 2023 ift. referenceperioden 1991–2020. Datakilde: ERA5.

– Et urban heat map er en effektiv måde at kortlægge byens overfladetemperaturer på. Det kan sammen med en demografisk analyse danne grundlag for at identificere områder, hvor man særligt bør iværksætte begrønning og justering af farven på tage, fliser, asfalt og anden belægning i byen, fortæller Camilla Hvid, der arbejder med klimatilpasning og bæredygtighed i byområder i Sweco.

Klare strukturer og strategier

I rapporten kommer rådgivningsvirksomheden desuden med løsninger til at tackle de udfordringer, som stigende temperaturer medfører.

Det gælder bl.a. integrering af klimatilpasning i byplanlægning, optimering af byplanstrategier, samarbejde mellem myndigheder og samfundet, samt at myndigheder og beslutningstagere formulerer langsigtet vision for at afbøde varmeudfordringerne.

Relateret indhold