Stort potentiale for renovering med energirigtig adfærd

Energirenoveringer med fokus på tekniske installationer og energirigtig adfærd har stort potentiale for de årlige energibesparelser. Det viser projektet Den Bæredygtige Skole i Rudersdal Kommune, der gerne deler sine erfaringer med interesserede.
Elevenerne på skolerne i Rudersdal er blevet undervist i energirigtig adfærd. Foto: Rudersdal Kommune.
Elevenerne på skolerne i Rudersdal er blevet undervist i energirigtig adfærd. Foto: Rudersdal Kommune.

På Energiforum Danmarks store konference om nudging til god energiadfærd, præsenterede Rudersdal Kommune et ESCO-projekt om at nedsætte forbruget af vand, el og varme på 13 af kommunens skoler i perioden 2012 til 2016.

ESCO-projektet er et samarbejde mellem NCC og Rudersdal Kommune med målsætning om en årlig besparelse på 20 procent. I 2012 indfriede man målsætningen, i 2013 nåede kommunen en besparelse på 25 procent. og i 2014 var besparelsen steget til 27 procent.

Vi kan se, at potentialet er kæmpe stort, når vi kombinerer teknik med adfærd.

Projektleder Anne Schjødt Thorsen

De tekniske besparelser er opnået med udskiftning af ventilationsanlæg, cirkulationspumper, automatisk lysslukning i haller, vandbesparende tiltag, optimering af tekniske anlæg med driftstider og isolering af rørinstallationer. I alt er der investeret 13,9 millioner kroner i teknik med en tilbagebetalingstid på cirka seks år.

Anderledes ESCO-model

Som i den traditionelle ESCO-model finansieres energirenoveringer og nye installationer gennem de løbende besparelser i forbruget. Udover renovering og teknik er der i projektet også lagt stor vægt på adfærd.

Rudersdal Kommune har som de første i Danmark fokuseret på, at besparelserne også skal opnås via ændret adfærd. Elevenerne på skolerne er derfor blevet undervist i energirigtig adfærd.

Resultatet fra skolerne viser, at adfærd har afgørende betydning for energiforbruget. Hvilket glæder projektleder Anne Schjødt Thorsen.

– Vi kan se, at potentialet er kæmpe stort, når vi kombinerer teknik med adfærd, og det drejer sig ikke kun om skolernes energiforbrug. Når vi underviser elever i energirigtig adfærd, tager de det med hjem og senere med ud i livet, hvilket vil komme samfundet til gode, siger hun.

Tæt samarbejde

Gennem tæt samarbejde med NCC har det været muligt at fokusere på langvarig holdnings- samt adfærdsændring for at indfri potentialet, der rækker udover tekniske ændringer. Alle brugergrupper har derfor været involveret.

Det tekniske personale har været på efteruddannelse, så energirenoveringerne og de nye installationer fremadrettet styres på den mest energieffektive måde. NCC har her bidraget med ekspertviden, som i høj grad har styrket det tekniske personale.

Projektet har høstet stor ros samt tilhørende omtale for sit adfærdselement og vundet energispare-konkurrencen 2014. Velux Fonden støttet adfærdsprojektet med fem millioner kroner, og Connie Hedegaard har rost projektet for være til inspiration for hele Europa.

Relateret indhold