Rapport: Overdækning af motorvej dækker 50.000 borgeres årlige elforbrug

Undersøgelser af en mulig overdækning af en 7 km. lang strækning på Amagermotorvejen viser både store potentielle støjreduktioner og mulighed for at generere mere grøn energi. Og politikerne er positive.
Det vurderes, at en overdækning med solceller af motorvejen kan generere 72 MW grøn energi om året, hvilket svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug. Foto: Hvidovre Kommune.
Det vurderes, at en overdækning med solceller af motorvejen kan generere 72 MW grøn energi om året, hvilket svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug. Foto: Hvidovre Kommune.

I den brede politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 3 mia. kroner til bekæmpelse af trafikstøj.

Et af de områder, der er på tale til at blive investeret i, er Amagermotorvejen ved Hvidovre, der i de kommende år udvides med fire spor – og som nu allerede er plaget af støjgener.

Et skitseprojekt er derfor i gang med at undersøge mulighederne for en overdækning af Amagermotorvejen fra den vestlige del af Amager Fælled, over Kalvebod-broerne til motorvejskrydset i Avedøre – en strækning på 7,1 km.

Og de foreløbige resultater viser nu, at antallet af støjplagede boliger kan reduceres med ca. 4.500 boliger.

Desuden vurderes det, at en overdækning med solceller kan generere 72 MW grøn energi om året, hvilket svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug og er nok til at dække næsten alle indbyggere i Hvidovre.

– Det her er helt klart et skridt i den rigtige retning, for undersøgelsen viser, at der er stort potentiale i at overdække motorvejen. Ikke bare kan vi afskærme en lang række mennesker fra sundhedsskadelig støj, vi kan også producere en hel masse grøn energi imens, siger Kristina Young, der er formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt Hvidovre Kommunes Støjudvalg.

Borgmester: Folketinget skal på banen

De samlede estimerede anlægsomkostninger for en overdækning med solceller er på 2,25 mia. kroner, hvis hele strækningen overdækkes. Dertil kommer indtjeningsmulighederne ved etablering af solenergianlæg.

– Det er en massiv investering med et stort indtjeningspotentiale, og vi vil nu se nærmere på, hvordan et så stort projekt kan finansieres. I den sammenhæng skal vi også have Folketinget på banen, så Staten kan gå aktivt ind i projektet, siger borgmester i Hvidovre, Anders Wolf Andresen.

Positive politikere

Fredag blev rapportens resultater præsenteret til en paneldebat, og her var både Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet positivt stemt:

– Jo mere vi kan gøre med vedvarende energi, solceller og vind, jo bedre, og med nye anlæg som for eksempel overdækning af motorveje vil det give god mening at lægge solcelle på, udtalte Stinus Lindgren, Radikale Venstre, til TV2 Lorry, der også fik følgende kommentarer:

– Vi skal se et regnestykke og være sikre på, at projektet er ordentligt undersøgt, men overordnet set er det en god ide, sagde Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti.

– Det er en kæmpe belastning for alt for mange borgere med al den støj, sagde Jeppe Bruus, Socialdemokratiet, og tilføjede i forhold til finansieringen:

– Man er nødt til at kigge på det færdige projekt, men at gå i gang med at tænke i store projekter er det, vi arbejder meget med.

– Det vil give god mening

Den foreløbige rapport er udarbejdet af KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark for Hvidovre Kommune.

Når den endelige rapport er færdig, skal politikerne i Hvidovre Kommune tage stilling til, om der skal arbejdes videre på at få realiseret overdækningen. Kommune arbejder også med projektet Solporten, der handler om en overdækning af Holbækmotorvejen.

– Vi er desværre en af de kommuner, hvor flest borgere er plaget af trafikstøj. Vejdirektoratet har desuden allerede en udvidelse af Amagermotorvejen på tegnebrættet, hvor der er indtænkt støjskærme, så her ville det give rigtig god mening at erstatte støjskærmene med en overdækning af motorvejen, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Relateret indhold