ProjectZero: Omsæt motivation til handling

BLOG: Alle private udlejere vil gerne gøre noget ved energiforbruget, men ingen gør det, fordi risikoen er for stor. Et pilotprojekt i Sønderborg har ændret holdningerne hos udlejerne i byen, skriver adm. direktør i ProjectZero, Peter Rathje.
Peter Rathje er administrerende direktør i ProjectZero.
Peter Rathje er administrerende direktør i ProjectZero.

Om bloggen ‘Renovering på dagsordenen’

 • Dagens Byggeri har indledt et samarbejde med de 12 partnere bag “Renovering På Dagsordenen”. Jævnligt vil vi derfor bringe blogindlæg fra www.renoveringpaadagsordenen.dk og på den måde sætte fokus på den nødvendige diskussion om renovering af vores bygningsmasse.
 • De 12 partnere er:
 • – GI Grundejernes Investeringsfond
 • – Bygherreforeningen
 • – Realdania
 • – Dansk Byggeri
 • – NCC
 • – MT Højgaard
 • – Danske Ark
 • – COWI
 • – Konstruktørforeningen
 • – FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • – Ingeniørforeningen IDA
 • – Akademisk Arkitektforening

800.000 danskere bor i lejede boliger. Dem er der 425.000 af. Vurderingen er, at man kan spare mellem 14 og 28 procent af energiforbruget, hvis der ellers blev energirenoveret eller energieffektiviseret. Potentialet ved at få gjort noget ved energiforbruget i private udlejningsboliger er altså oplagt. Alligevel sker der ikke det store.

Spørger man udlejerne om grunden til det, så vælter svarene ud. Lejeloven, siger de, gør det for risikabelt at energirenovere – udlejerne risikerer ikke at kunne hente udgifterne ind igen via huslejen. Det er kernen i det, som tidligere klima-, energi- og bygningsmister Martin Lidegaard kaldte paradoksproblemet: Alle vil gerne gøre noget ved energiforbruget i den private udlejning, men ingen gør det, fordi risikoen er for stor.

Flere barrierer

Udlejerne peger også på generel økonomisk usikkerhed ved energirenovering som et problem. Er beregningsgrundlaget godt nok, så man faktisk kender energiforbruget og dermed energiudgifterne efter en renovering? Bliver ejendommens værdi forøget med mindst det, der svarer til investeringen? Mange udlejere er simpelthen bekymrede for, om de begiver sig ud på økonomisk dybt vand. Og så afholder de sig fra at gøre noget.

Går man uden for de større byer, dukker der flere barrierer op. Boligpriserne falder eller stagnerer, hvilket ikke motiverer til investeringer i energirenovering. Der er begrænsede eller ingen mulighed for at hæve huslejen, fordi man som udlejer ofte er i et købers marked. Efterspørgslen er simpelthen ikke stor nok. Endelig er der også mange små og mindre udlejere. De er ikke professionelle udlejere, men udlejer i deres fritid og ejer kun en eller få ejendomme, som de vedligeholder efter behov.

Udfordringer nok

Der er altså udfordringer nok. Alligevel kan man faktisk motivere små og mindre ikke-professionelle udlejere uden for de store byer til at interessere sig oprigtigt for, hvordan de kan energirenovere eller -optimere deres ejendomme. Det viser et pilotprojekt, som er gennemført af ProjectZero i Sønderborg.

Det er simple virkemidler, som er taget i brug. De politiske rammevilkår kunne der ikke gøres noget ved. Der var ikke en pose penge, som udlejerne kunne få. Det, som de derimod kunne få, var et kursusforløb, så de lærte noget om energirenovering. Der blev etableret ERFA-grupper, så de kunne erfaringsudveksle og få mere viden.

Relevante interessenter – kommunen, erhvervsejendomsmægler, pengeinstitut – blev inddraget, så flere fik øjnene op for perspektiverne. Det giver tryghed. Og så blev der skrevet om initiativet i de lokale medier, hvilket gav lidt synlighed til en ellers usynlig gruppe – og det giver stolthed og lyst til at gøre en forskel.

Resultaterne taler deres eget tydelige sprog: Udlejerne i Sønderborg er efter forløbet langt mere motiverede til at gøre noget ved energiforbrug og -forsyning end tidligere. Næste skridt er at få omsat motivation til handling. Både lokalt, men også nationalt, da erfaringerne kan bruges i andre kommuner.

Den 8. december bliver de samlede resultater af pilotprojektet præsenteret på en konference på Christiansborg i Fællessalen. Tilmelding til konference

Relateret indhold