Omlægning af varmesystem inspirerer oversøiske universiteter

Bygningsstyrelsen og Rambøll har netop præsenteret deres erfaringer med at udskifte RUC's fælles fjernvarmeforsyning for ni meget interesserede universiteter fra USA og Canada.
Alle Bygningsstyrelsens varmeomlægnings-projekter har været økonomisk rentable med besparelser på op til 20 procent på varmeforbruget. Foto: Lars Hedegaard Jepsen, Rambøll.
Alle Bygningsstyrelsens varmeomlægnings-projekter har været økonomisk rentable med besparelser på op til 20 procent på varmeforbruget. Foto: Lars Hedegaard Jepsen, Rambøll.

Bygningsstyrelsen har gode erfaringer med at omlægge større fælles varmesystemer til varmeforsyning til den enkelte bygning med præcis og intelligent energistyring. Senest har Bygningsstyrelsen gennemført det hidtil største fjernvarmeprojekt i staten på Roskilde Universitet, der blev færdigt i 2016. Her blev der lagt nye fjernevarmerør mellem 33 punkthuse og etableret nye decentrale varmecentraler i alle bygninger med en garanteret varmebesparelse på cirka 1,5 millioner kWh årligt. Projektet er det hidtil største ESCO-projekt, der er gennemført i staten.

Økonomisk rentable

Bygningsstyrelsens erfaringer strækker sig tilbage til 2008, hvor det første fælles varmesystem – på Amalienborg – blev omlagt. Efterfølgende er blandt andet varmeforsyningen til Kronborg Slot og et fælles dampsystem på Slotsholmen i København blevet omlagt. Alle projekter har været økonomisk rentable og Bygningsstyrelsens kunder har sparet op til 20 procenter på varmeforbruget. Typisk ved at de dårligt isolerede fjernvarmerør er blevet udskiftet og overdraget til det lokale forsyningsselskab samt ved samtidig at indføre intelligent energistyring af de nye varmecentraler.

De succesfulde energiprojekter er blevet omtalte i flere medier, herunder CNN. Rambøll, der har været bygherrerådgiver eller rådgiver på projekterne, blev i starten af maj sammen med Bygningsstyrelsen inviteret til at præsentere de danske erfaringer fra RUC for en delegation af ni store universiteter fra USA og Canada. Mødet i Danmark var arrangeret af den danske ambassade i Washington og Danish Board of District Heating (DBDH).

Stor interesse

– De besøgende amerikanske og canadiske universiteter står netop overfor en udfordring med gamle, fælles dampsystemer. Derfor viste de stor interesse for de succesfulde danske resultater med betydelige energibesparelser ved især at omlægge varmeforsyningen fra store dampbaserede anlæg til små decentrale anlæg. Det er meget positivt, hvis vores konkrete erfaringer kan hjælpe dem og dermed bane vejen for en eksport af dansk fjernvarme- og energiteknologi, siger teknisk konsulent i Bygningsstyrelsen, Bjarne Dalgaard siger.

Bygningsstyrelsens omlægning af varmesystemet på Roskilde Universitet er det hidtil største fjernvarmeprojekt i staten. Foto: Tim Houman, RUC.
Bygningsstyrelsens omlægning af varmesystemet på Roskilde Universitet er det hidtil største fjernvarmeprojekt i staten. Foto: Tim Houman, RUC.
Foto: Eva Kunckel, Bygningsstyrelsen.
Foto: Eva Kunckel, Bygningsstyrelsen.

Relateret indhold