Kontorbygninger skal bidrage til elnettet

Nyt projekt demonstrerer, hvordan almindelige kontorbygninger kan bidrage til at stabilisere elnettet.
Et nyt dansk projekt skal afhjælpe overbelastning af elnettet i fremtiden. Det indebærer bidrag fra almindelige kontorbygninger. Foto: Insero.
Et nyt dansk projekt skal afhjælpe overbelastning af elnettet i fremtiden. Det indebærer bidrag fra almindelige kontorbygninger. Foto: Insero.

Fakta

  • Projektet løber fra 2. januar 2015 til 31. januar 2018.
  • Det er finansieret af EUDP og har et samlet budget på 8.763.000 kr.
  • Projektets partnere er Green Tech Center, Insero, Syddansk Universitet og Trefor El-Net.

Med den danske regerings målsætning om at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi fra bl.a. vindmøller og solceller vil elnettet i fremtiden møde større udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige stabilitet.

Nu demonstrerer et nyt projekt, hvordan såkaldte demand-response ydelser kan gøre det muligt for almindelige kontorbygninger at bidrage med fleksibilitet for at sikre den nødvendige stabilitet i en fremtid præget af fluktuerende energikilder.

Ved at teste fleksibiliteten i eksisterende bygninger får vi nu svar på, hvor meget fleksibilitet bygningerne reelt kan levere, og hvornår den er tilgængelig.

Mikkel Baun Kjærgaard, associate professor på Center for Energy Informatics ved Syddansk Universitet

Udbredt anvendelse af Smart Grid teknologi forventes i fremtiden at give lokale elforsyningsselskaber mulighed for automatisk at justere elforbruget hos deres slutkunder i forhold til belastningssituationen i nettet. Derfor undersøger projektet “Håndtering af demand-response kapacitet fra erhvervsbygninger”, hvordan fleksibiliteten er i kontorbygninger, da ejerne af disse kunne være blandt de aktører, der er med til at sikre stabiliteten i nettet i fremtiden.

Demonstration i den virkelige verden

Formålet med projektet er ikke blot at teste, hvilken fleksibilitet kontorbygninger teoretisk kan levere til elnettet, men også at kigge på helhedskonteksten, således at man demonstrerer demand-response ydelsernes samspil med rigtige bygninger og brugerne af disse – og samtidig tager hensyn til brugernes komfort og stabilitet i elnettet.

– I dag har vi lavet få forsøg med fleksibilitet i praksis, og derfor ved man ikke præcist, hvor meget denne type bygning kan skaffe af fleksibilitet til markedet – og hvordan det matcher de udfordringer, vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Ved at teste fleksibiliteten i eksisterende bygninger får vi nu svar på, hvor meget fleksibilitet bygningerne reelt kan levere, og hvornår den er tilgængelig. Den tekniske demonstration af it-platformen skal vise, hvordan man rent praktisk kan levere fleksibiliteten, når den er koblet sammen med en reel bygning og dennes styringssystemer, forklarer Mikkel Baun Kjærgaard, associate professor på Center for Energy Informatics ved Syddansk Universitet i Odense.

Værdien af energihåndtering

Et it-system installeres i to eksisterende kontorbygninger – hhv. Green Tech Center i Vejle på 4.000 kvadratmeter samt Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet i Odense på 3.000 kvadratmeter – og det skal samle og behandle energiforbrugs- og komfortdata.

Projektet skal demonstrere, hvordan dette it-system gør det muligt at håndtere bygningernes energiforbrug automatisk inden for definerede komfortværdier – samtidig med at bygningerne kan levere fleksibilitetsydelser og dermed bidrage til at sikre stabilitet i elnettet, bl.a. i perioder med spidsbelastning.

Derudover skal projektets resultater gøre det danske elforsyningsselskab Trefor El-Net i stand til at vurdere værdien af de demonstrerede demand-response tjenesteydelser med henblik på fremtidig brug.

Projektet finansieres af EUDP og har Green Tech Center, Insero, Syddansk Universitet og Trefor El-Net som partnere. Foto: Insero.
Projektet finansieres af EUDP og har Green Tech Center, Insero, Syddansk Universitet og Trefor El-Net som partnere. Foto: Insero.

Relateret indhold