Et af verdens mest avancerede indeklima-labs åbner snart i Taastrup

Til maj kan Teknologisk Institut indvie et imponerende indeklima-laboratorie, hvor der sammen med rådgivere og industrien skal testes fremtidens intelligente løsninger til bedre indeklima.
Laboratoriet er opbygget som en stålkonstruktion med aluminiumsrammer og - overflader, hvor der kan udskiftes og flyttes rundt på over 600 aluminiums-elementer på hver 600 x 600 mm i både gulv, vægge og lofter.
Laboratoriet er opbygget som en stålkonstruktion med aluminiumsrammer og - overflader, hvor der kan udskiftes og flyttes rundt på over 600 aluminiums-elementer på hver 600 x 600 mm i både gulv, vægge og lofter.

– Vi håber, at det nye indeklimalaboratorium kan være med til at bane vejen for en mere holistisk og bæredygtig tilgang til bygningsdrift, så sundere og mere komfortabelt indeklima og mindre energi- og materialeforbrug kan gå hånd i hånd – både hos producenter af indeklimateknologi og slutbrugerne i byggeriet, siger direktør David Tveit, Teknologisk Institut, der efter to års design og udvikling snart kan indvie laboratoriet på 370 m3.

For at kunne simulere forskellige belastninger som kulde, solvarme og luftkvalitetsmæssige forhold er laboratoriet opbygget som en stålkonstruktion med over 600 aluminiumselementer, hvoraf nogle elementer kan temperaturstyres og frit udskiftes og placeres i både gulv, vægge og lofter alt efter forsøgsscenariet. Det består af to kamre med en skillevæg og loftselementer, som frit kan varieres.

Ud af de mere end 600 flytbare elementer er 100 elementer aktive, så de kan tilføre varme eller kulde og simulere varme eller kolde overflader som for eksempel et vindue.
Ud af de mere end 600 flytbare elementer er 100 elementer aktive, så de kan tilføre varme eller kulde og simulere varme eller kolde overflader som for eksempel et vindue.

I tilknytning til laboratoriet er etableret to store ventilationsanlæg, som kan indblæse eller udsuge luftmængder med en ønsket temperatur fra vilkårlige placeringer i laboratoriets vægge, lofter og gulve.

– Vi har lavet et laboratorium, hvor vi er herre over alle påvirkninger og de ydre forhold. Vi kan fuldstændigt kontrollere luft- og overfladetemperaturer og luftstrømme samtidig med vi fleksibelt kan ændre laboratoriets dimensioner og opbygning, fortæller forretningsleder Lasse Skammelsen Trankjær, Teknologisk Institut, og uddyber:

– Vi kan dele det op i to selvstændigt isolerede laboratorier, hvis vi vil udføre to forskellige forsøg, eller afprøve samme teknologi i to forskellige scenarier samtidig. På den måde kan vi teste både hurtigere, mere fleksibelt og økonomisk fordelagtigt for kunderne.

Lofterne består af en gitterkonstruktion, som er motoriseret, så loftshøjden i de to kamre kan variere fra 0,5 meter til 5 meter.
Lofterne består af en gitterkonstruktion, som er motoriseret, så loftshøjden i de to kamre kan variere fra 0,5 meter til 5 meter.

Større sammenhænge og bedre viden

Test af indeklimaløsninger og HVAC-teknologier (Heat Ventilation Aircondition Control, red.) bliver for såvel kommercielle kunder som led i forskning og udviklingsprojekter – blandt andet ved brug af sensorer, cloudbaseret dataopsamling og en intelligent styringsplatform, lyder det fra Lasse Skammelsen Trankjær, der fortæller, at sensorer og styringssystemer bliver mere og mere afgørende for at skabe et godt indeklima:

– Nu kan vi få bedre data på systemniveau, hvor vi har mange faktorer med. Nu kan vi se på større sammenhænge og få en bedre viden om de mange faktorer, som skaber indeklimaet. Vi skal blive bedre til at forstå de forhold som påvirker indeklimaet, og det kan det nye laboratorium hjælpe os med. Det kan være vigtigt, når industrien skal udvikle nye indeklimaløsninger. For eksempel kan man undgå at overdimensionere løsninger, så der kan spares energi og derved bidrage til mere bæredygtige løsninger.

Opbygningen af laboratoriet er støttet af Energistyrelsen under Green Labs DK.

Relateret indhold