Live: Biobaseret ydervæg modstod ilden i mere end en time

En ydervægkonstruktion af træ og træfiberisolering stod godt imod ilden, da den blev udsat for en livestreamet brandtest. Konstruktionen opfylder umiddelbart brandklasse REI 60 for bærende og adskillende bygningsdele.
https://acdn.dagensbyggeri.dk/article/_pics/119489_1_xl.jpg
https://acdn.dagensbyggeri.dk/article/_pics/119489_1_xl.jpg

Ca. 80 interesserede byggefagfolk fra hele landet så med, da en brandtest i regi af projektet Wood:UpHigh blev sendt live fra DBI’s facadetesthal i Hvidovre.

Projektet er sat i verden af DBI og entreprenørvirksomheden Logik & Co., der har en vision om at muliggøre en større andel af biobaserede materialer i byggeriet uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Målet er, at der skal være tilgængelige præaccepterede løsninger for træbyggeri, ligesom det er tilfældet for ikke brandbare byggematerialer.

Wood:UpHigh-projektet, der løber frem til 3. kvartal 2023, skal gerne accelerere det biobaserede byggeri ved at tilvejebringe dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri. Projektet vil derfor udforske, analysere og dokumentere brandmodstandsevne for udvalgte bærende trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering.

På baggrund af dette er det ønsket at demonstrere, hvordan sammensætningen mellem biobaserede bærende konstruktioner og isolering kan imødekomme brandtekniske funktionskrav.

Projektet har en omfangsrig følgegruppe bestående af Rambøll, NCC, Vandkunsten, Juul & Hansen Arkitekter, Enemærke og Petersen, Træelementforeningen, Træinformation, Bolig- og Planstyrelsen, Aalborg Universitet, Grundejernes Investeringsfond, Realdania By & Byg og VIA University College, hvoraf flere var til stede for at opleve brandtesten fra første parket.

Efter en lille time testes med vat på den ikke-eksponerede yderside, for at se om det vil bryde i brand. Herefter kører testen videre til svigt.
Efter en lille time testes med vat på den ikke-eksponerede yderside, for at se om det vil bryde i brand. Herefter kører testen videre til svigt.

Testen bidrager med vigtig viden

Konstruktionen, der blev testet, var denne gang bygget op af træstolper, vindspærre, indblæst træfiberisolering, OSB træfiberplader og fibergips. På bagsiden af hvert pladelag, i midten af træfiberisoleringen og på den side, der ikke var eksponeret for ild, var der påsat termoelementer.

Efter ca. en halv time var der en væsentlig brandpåvirkning fra alle brandbare materialer i konstruktionen, og efter 55 minutter blev isoleringen synlig på brandsiden. Efter 71 minutter var der gennemgående huller i konstruktionen, det såkaldte integritetssvigt.

Det opnåede resultat er derfor REI 60 med en overtid på 11 minutter. Prøvningen stoppede efter 74 minutter.

‘Testen kørte over 60 minutter og vi har ikke kigget på data endnu, men umiddelbart opfylder konstruktionen REI 60. Dette er ikke det samme som at vægopbygningen uden videre kan anvendes – der er mange andre brandkrav der skal overholdes, f.eks. beklædningskravet, isoleringskrav osv. Men testen bidrager med vigtig viden til de efterfølgende test’, oplyste reaction to fire engineer fra DBI, Poul Brinck Rask, i chatten da brandtesten var afsluttet.

De digitale tilskuere kunne hele tiden følge temperaturudviklingen i ovnen (sort), på ydersiden (blå og lilla), mellem træstolper og vindspærre (rød), i midten af træfiberisoleringen (grøn), mellem træstolper og OSB træfiberplader (orange) og mellem OSB- og gipsplader. Temperaturen i ovnen nåede op på næsten 1.000 grader. Gasforbruget blev målt manuelt.
De digitale tilskuere kunne hele tiden følge temperaturudviklingen i ovnen (sort), på ydersiden (blå og lilla), mellem træstolper og vindspærre (rød), i midten af træfiberisoleringen (grøn), mellem træstolper og OSB træfiberplader (orange) og mellem OSB- og gipsplader. Temperaturen i ovnen nåede op på næsten 1.000 grader. Gasforbruget blev målt manuelt.

Læs mere: Projektleder og leder af Advanced Product Development hos DBI, Christian Fundby Schous beskriver brandtesten (på engelsk)

10 brandtest og 30-40 brandprøvninger

Der udføres i alt 10 separate brandtest af biobaserede konstruktioner i fuld skala samt 30-40 small-scale indikative brandprøvninger. Resultaterne skal udmønte sig i et uvildigt og brancheanerkendt eksempelkatalog med dokumenterede løsninger, som bliver gratis og offentligt tilgængeligt for byggeriets aktører.

Projektets primære målgruppe er bygherrer, arkitekter, ingeniører, materialeproducenter og brandrådgivere. Resultaterne sigter imod anvendelse i alle brandklasser i byggerier op til mindst fire etager (og muligvis højere) i brandklasse 3 og 4.

Opbygningen af ydervægkonstruktionen kan nu ses forkullet og meget varmt. Til højre ses de mange sensorer, der måler temperaturen i og mellem isolering og plademateriale.
Opbygningen af ydervægkonstruktionen kan nu ses forkullet og meget varmt. Til højre ses de mange sensorer, der måler temperaturen i og mellem isolering og plademateriale.

Denne brandtest er nummer 2, og allerede nu var der god interesse fra følgerne. Der blev stillet mange relevante spørgsmål om bl.a. krav til starttemperatur til den ikke-brandeksponerede side (svar: maksimalt 40 grader og minimum 10 grader), om træfiberbatts er fastholdt med ståltråd (svar: der blev brugt indblæst træfiberisolering), om densitet er træulden (svar: 43 kg/m3) m.v.

Næste brandtest livestreames også live, oplyste Poul Brinck Rask slutteligt. I midten af 2023 vil alle resultater bliver delt offentligt.

Wood:UpHigh-projektet har et samlet budget på 5,3 mio. kr. og er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via DBI’s resultatkontrakt.

Resultatet af brandtesten dokumenteres også efter selve brandtesten er slut.
Resultatet af brandtesten dokumenteres også efter selve brandtesten er slut.

Relateret indhold