Bach Gruppens byggeskandale koster skatteyderne en halv million med pil op

Den samlede regning for Københavns Kommunes brug af eksterne rådgivere nærmer sig 500.000 kroners-mærket. Og det ser kun ud til at blive dyrere.
Københavns Kommune har brugt en lille halv million på rådgivere, som skal holde øje med byggeriet af Njals Tårn. Foto: Jakob Tilma.
Københavns Kommune har brugt en lille halv million på rådgivere, som skal holde øje med byggeriet af Njals Tårn. Foto: Jakob Tilma.

Når det går galt i en byggesag, som den Bach Gruppen står bag på Byggens Bastion i København, må skatteyderne også til lommerne. For det er nemlig dem, som afholder udgiften til kommunens eksterne rådgivere, der skal sikre, at bygningen lever op til standarderne i BR18.

Og den regning bare vokser. Indtil videre, oplyser kommunen, har man pr. 31 oktober brugt en lille halv million kroner udelukkende på de eksterne rådgivere. Kommunens eget tidsforbrug er ikke indregnet – og tidspunktet for, hvornår man har lukket den famøse sag, står endnu ikke skrevet nogetsteds.

Det er dybt utilfredsstillende, at Københavns Kommune skal rydde op efter en bygherre, der så åbenlyst svigter sit ansvar.

Ninna Hedeager Olsen (EL), borgmester

Den samlede sum er nu på 465.000 kroner. Det dækker over cirka 220.000 kroner eksklusive moms til rådgiverne Cowi og Aalborg Universitet samt 245.000 kroner til Teknologisk Institut, som har taget prøver af bundpladen i Njals Tårnet byggeri. Alt sammen inden for skiven, forklarer kommunalforsker Roger Buch fra DMJX.

– Det er kommunens opgave at efterse, om byggerierne lever op til lokalplanen. Hvordan økonomien til at betale for det arbejde er skruet sammen, er i sidste ende en politisk beslutning. Det skal også siges, at det er kommunen selv, der beslutter, at den vil have en nærmere undersøgelse. Derfor er det også hos kommunen, regningen for ekstern hjælp ender, siger han til Dagens Byggeri, men åbner dog en kattelem for den københavnske skatteyder.

– Hvis det kommer til en retssag mellem kommunen og Bach Gruppen, kan kommunen forsøge at få nogle af sine penge igen. Men det er meget sjældent, at kommuner har anvendt den metode i byggesager, siger han.

Borgmester skyder på Bach Gruppen

Skatteyderens udgift matcher dog på ingen måde Bach Gruppens, for viborgfirmaet har haft det store checkhæfte med til København.

I en tidligere artikel i Jyllandsposten Finans kom det frem, at Bach Gruppen skønner, de har brugt omkring 100 millioner kroner på byggeriet indtil videre – udover dets estimerede pris vel at mærke.

De udgifter dækker blandt andet de mange tests, som er efterspurgt af kommunen. Det er nemlig Bach Gruppens egne rådgivere Pelcon og Norconsult med flere, som står for den direkte prøvetagning og efterfølgende rapportskrivning til kommunen. Men det mildner ikke teknik – og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

– Det er dybt utilfredsstillende, at Københavns Kommune skal rydde op efter en bygherre, der så åbenlyst svigter sit ansvar, og helt uacceptabelt, at det skal være nødvendigt for forvaltningen at anmelde sagen til politiet og hyre eksterne konsulenter for at komme til bunds i sagen, fordi bygherren ikke tager et større ansvar, skriver hun i et svar til Dagens Byggeri.

– Jeg ser med stor alvor på sagen, og det er derfor også meget vigtigt for mig, at Teknik- og Miljøudvalget bliver holdt grundigt orienteret, erklærer hun.

Mishag på rådhuset

Borgmesteren er ikke den eneste på rådhuset, som har et horn i siden på Bach Gruppen. Hendes partifælle Gorm Anker Gunnarsen, medlem af borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten samt af kommunens teknik- og miljøudvalg, efterspørger ny lovgivning på området på ryggen af erfaringerne fra Njalsgade.

– Jeg er rystet over, hvor unfair betingelser tilsyn og adgang til retvisende information har i lovgivningen. Som kommunal myndighed burde vi have ret til løbende tilsyn på pladsen på Bryggens Bastion. Desuden burde vi også kunne forlange dokumentation når som helst uden risiko for sagsanlæg fra bygherre. Det håber jeg, at denne sag vil kunne få lovgivernes øjne op for, skriver han i et svar til Dagens Byggeri og fortsætter:

– Det er mit indtryk, at forvaltningen kæmper for hele byens ve og vel på lang sigt, mens en skrupelløs aktør har alt for meget rygdækning i lovens bogstav, runder han af.

Hos hans kollega i såvel borgerrepræsentation som i teknik- og miljøudvalget, Mette Annelie Rasmussen (RV), efterspørges ekstra fokus på sagen.

– Jeg synes, det er helt i orden, at vi afsætter nogle midler internt, om vi som forvaltning og lovgivere har levet op til vores ansvar som myndighed. Men jeg synes det lyder voldsomt, at der allerede skulle være brugt en halv million på ekstern hjælp. Det vil jeg gerne søge en ekstra orientering om på det næste møde i teknik- og miljøudvalget.

Relateret indhold