Vinderprojekt med mennesker i centrum

Et konsortium af KHR arkitekter, WHR Architects Europe og Arup Denmark vandt projektkonkurrencen om Akuthuset på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Vinderprojektet har klare referencer til Københavns Nordvest-kvarter og spiller fint sammen med de fredede bygninger. Illustration: KHR, WHR og Arup.
Vinderprojektet har klare referencer til Københavns Nordvest-kvarter og spiller fint sammen med de fredede bygninger. Illustration: KHR, WHR og Arup.

Om projektet

  • – Vinderen af konkurrencen om Akuthuset er KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe og Arup Denmark med underrådgiverne Grontmij, Schønherr A/S og Lohfert & Lohfert.
  • – Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal opføres frem til 2025 på Bispebjerg Hospitals område.
  • – Projektet består af fem delprojekter, hvoraf det største er Akuthuset med et budget på 1,6 mia. kr. Desuden opføres et parkeringshus, en Laboratorie- og Logistikning og Ny Psykiatri Bispebjerg, mens eksisterende bygninger renoveres.
  • – Projektet er finansieret af Kvalitetsfonden med 2,95 mia. kroner og af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kroner.
  • – Region Hovedstaden investerer de kommende år 15 mia. kr. i syv nye hospitalsbyggerier, heraf kommer 8 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

Vinderen af projektkonkurrencen om fremtidens hospital på Bispebjerg er et team med KHR arkitekter, WHR Architects og Arup Denmark i spidsen.

Vinderprojektet består af seks længebygninger med en sammenhængende base, som fortsætter det fredede Bispebjerg Hospitals struktur af enkeltstående bygninger op mod Tuborgvej. Facaderne, som har klare referencer til de fine murstensbyggerier i Nordvest-kvarteret, er i gule teglsten, med et mønster af røde mursten som bliver lysere mod toppen af bygningerne. Men det helt unikke ved projektet er de indvendige funktionaliteter.

Både konsortiet og underrådgiverne har nogle virkeligt stærke danske og internationale profiler, som vi glæder os til at arbejde sammen med.

Videdirektør Claes Brylle Hallqvist Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bygger for mennesker

– Det nye Akuthus definerer sig selv ved at være bygget for patienterne. Kloge løsninger og små detaljer gør, at det ganske enkelt bliver nemmere at være patient i de nye bygninger. Når vi investerer mange penge i nye bygninger, så er det vigtigt at huske, at vi bygger for mennesker, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A).

Også personalet får bedre arbejdsvilkår i det nye hospital, supplerer hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Janne Elsborg:

Akuthuset er med et budget på 1,6 mia. kroner det største delprojekt i Nyt Hospital Bispebjerg og kommer til at udgøre hjertet i byggeprojektet. Akuthuset omfatter blandt andet akutmodtagelsen, røntgen, operationsgang, ca. 600 sengestuer og selve ankomsten til hospitalet.

Det er et stort byggeri på 66.000 kvadratmeter, men det bliver gjort mere menneskeligt ved hjælp af mange nicher og fint bearbejdede facader.

– En af de politiske visioner har været at invitere den omgivende by ind på hospitalsområdet. Det bliver realiseret ved, at det nye hospital får en gennemgående, offentlig taghave, som forbinder ankomstpladsen på langs gennem Akuthuset til den nordlige park mod Tuborgvej. Vi har mange hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden, men jeg synes det er spændende her at opleve samspillet med de fredede bygninger, som giver patienten en særlig oplevelse af helende arkitektur, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Internationalt team

Det er kendetegnende for vinder-teamet, at det kommer med en bred erfaring fra hospitalsbyggerier i både Danmark og udlandet.

– Både konsortiet og underrådgiverne har nogle virkeligt stærke danske og internationale profiler, som vi glæder os til at arbejde sammen med. Jeg forventer, at vi sammen kan udvikle et fantastisk hospital og skyde nogle genveje ved at lære af erfaringerne fra andre hospitalsbyggerier. Første skridt bliver at gennemgå projektet med hele teamet og rette op på nogle forhold, der naturligt har ændret sig i løbet af den halvandet år lange konkurrenceperiode. For eksempel medfører travlheden på Akuttelefonen nogle justeringer i Akutmodtagelsen. Og så skal vi have en masse brugere på banen til for eksempel indretning af rum. Jeg glæder mig til, at vi endelig kan blive mere konkrete, siger vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Claes Brylle Hallqvist.

Vinderen af Akuthus-konkurrencen på Bispebjerg er et konsortium af KHR, WHR og Arup. Projektet fuldender den oprindelige plan for det 100-år gamle hospital med seks længebygninger i den nordlige del af området. Illustration: KHR, WHR og Arup.
Vinderen af Akuthus-konkurrencen på Bispebjerg er et konsortium af KHR, WHR og Arup. Projektet fuldender den oprindelige plan for det 100-år gamle hospital med seks længebygninger i den nordlige del af området. Illustration: KHR, WHR og Arup.

Relateret indhold