De skal skabe fællesskab med nyt vestjysk kulturhus

Et enigt bedømmelsesudvalg har nu peget på projektet af NemByg, Cubo Arkitekter, Lybech landskab og Vita Ingeniører som vinder af arkitektkonkurrencen for det nye Ølgod Kulturhus.
Mennesker færdes i kulturhusets foyer.
I foyeren bydes gæster velkommen. Visualisering: Cubo Arkitekter.

Varde Kommune er i gang med at opgradere områdets kulturbyggerier, og nu er NemByg, Cubo Arkitekter, Lybech landskab og Vita Ingeniører udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen for det nye Ølgod Kulturhus.

– Med vinderprojektet får Ølgod et kulturhus, der bliver et samlingspunkt for alle aldre. Kulturhuset bliver med sin placering og synlighed et hus, hvor børn, unge og byens institutioner får mulighed for at udfolde et væld af aktiviteter, siger Lars Teglgaard, der er formand for Udvalget for Børn og Læring i Varde Kommune.

Det nye kulturhus får bl.a. en ny teatersal. Visualisering: Cubo Arkitekter.

Et vigtigt element i arkitektkonkurrencen har været, at det nye kulturhus skal være synligt og et sted, hvor byens borgere kan se, at der er liv.

Og dette opfylder vinderforslaget ved at skabe en tydelig forbindelse til byen og åbne kulturhuset op gennem en ny forplads vendt ud mod byens hovedgade.

Læs også

Landskabsarkitekter fortsætter drømmeopgave i ambitiøs hovedstad

– Vi er glade for, at vores projektforslag er udvalgt til det videre arbejde med at transformere Ølgod Kulturhus, og vi ser frem til samarbejdet med Varde Kommune og de lokale repræsenteret ved Kulturhusets Venner, siger Jørgen Mathiasen, der er afdelingschef i NemByg.

Less is more

Det gamle kulturhus bliver renoveret og moderniseret samtidig med, at der bygges nyt.

Huset vil fortsat rumme de eksisterende fællesskaber og kulturinstitutioner som bibliotek, kulturskole, lokalarkiv og museum, men der vil også blive skabt mulighed for nye fællesskaber gennem en teatersal, kreative værksteder og en større åbenhed til bibliotek og musikskole, lyder det.

Læs også

Fem teams kæmper om Den danske Pavillon i Venedig

Forventningen er, at det færdige kulturhus vil koste 39 mio. kroner, og projektet er støttet af Realdania med 12,75 mio. kroner, bevilget fra deres Bymidtepulje, mens Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 8,1 mio. kroner.

Kulturhus skal blive et nyt samlingspunkt for Ølgod. Visualisering: Cubo Arkitekter.

Desuden støtter Nordea-fonden med 1 mio. kroner gennem deres Kulturhuspuljen, Varde Kommune har tilkendegivet at støtte med et beløb på niveau med Realdania, og så er der givet tilsagn fra lokale fonde og bidragsydere i Ølgod på op til 5 mio. kroner.

– Kulturhuset i Ølgod har nogle kulturhistoriske værdier, men består i dag af en sammensat bygningsmasse, der betyder, at de værdier ikke kommer til sin ret. Vinderprojektet viser, hvordan den nyere bygningsarv kan få et løft og igen danne ramme om liv og fællesskaber, siger projektchef i Realdania, Ditte Marquard Jessen.

Læs også

Store planer for stadionudvidelse på Vestegnen

Birgitte Carlsen, der er udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tilføjer:

– Det nye Ølgod Kulturhus er et stærkt eksempel på, at man kan øge kvaliteten og skabe oplevelser for flere brugere uden at etablere rigtig mange kvadratmeter. Der er tænkt ’less is more’. Samtidig får man styrket biblioteket og indtænkt universelt design i det omdannede kulturhus. Vi glæder os til at se det nye kulturhus stå færdigt.

Vinderforslaget indebærer, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Efter planen kan de nye lokaler tages i brug i løbet af 2026.

Relateret indhold