Vandkunsten vil bevare mest mulig natur i Amager Fælled-kvarteret

Mens kritikken fra Enhedslisten er benhård, fokuserer Tegnestuen Vandkunsten på at trække naturen mest muligt ind i planerne for Amager Fælled-kvarteret.
Der er delte meninger om, hvorvidt en delvis bebyggelse af Amager Fælled er en god ide. Foto: By & Havn.
Der er delte meninger om, hvorvidt en delvis bebyggelse af Amager Fælled er en god ide. Foto: By & Havn.

Der vil blive taget så meget hensyn til naturen som muligt, når masterplanen for Amager Fælled-kvarteret skal udvikles. Det slår vinderteamet fast i forbindelse med kåringen af et team bestående af Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi Management & Esbensen og Norconsult-Wessberg som vindere af By & Havns projektkonkurrence for det nye kvarter.

– Vi har haft fokus på at bevare mest muligt af naturområdet, og vi har lagt mange kræfter i en tværfaglig besvarelse med målsætning om at udvikle en bydel, hvor bygning og natur smelter sammen på en ny og radikalt anderledes måde. Vi kalder det naturbaserede løsninger, siger partner i Vandkunsten, Jan Albrechtsen, på vegne af Team Vandkunsten.

Jeg har svært ved at finde ord for, hvor dårlig en plan det her egentlig er.

Morten Kabell Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune

I alt fem teams deltog i konkurrencen om udviklingen af området, der skal rumme ca. 260.000 etagemeter byggeri, primært boliger. I konkurrenceprogrammet efterlyste By & Havn en visionær grøn og blå profil, der kunne forankre byudviklingen i stedets natur syd for Grønjordssøen.

Hård kritik

Amager Fælled Kvarter er det sidste bykvarter i Ørestad., og beslutningen om at bebygge en del af området blev taget tilbage i 1992, og nu er projektet på vej til at blive realiseret. I den forbindelsehar Enhedslisten meldt sig på banen med hård kritik af projektet.

– Man kan i allerhøjeste grad sige, at Amager Fælled Kvarter er på kant med naturen, for er der noget, der konflikter med vores fælles og historiske oplevelse af fælleden, så er det da boligbyggeri. Jeg har svært ved at finde ord for, hvor dårlig en plan det her egentlig er, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell om beslutningen om planerner om at bebygge 18 ud af 318 hektar på Amager Fælled.

I dommerbetænkningen roses vinderforslaget for at blande naturen ind i den planlagte bebyggelse.

– Byen spændes ikke helt ud til kanterne af konkurrenceområdet. Dommerkomitéen finder det yderst positivt, at et større og værdifuldt vådområde vest for det nye byområde friholdes for bebyggelse. Vinderforslaget udmærker sig særligt ved, at fælledens landskab trækkes helt ind mellem bebyggelserne i form af brede landskabskiler. Dette greb definerer og adskiller bebyggelsen i fire klart afgrænsede etaper eller kvarterer, som hver især er underopdelt i større eller mindre karréer, der på række skyder sig ud mod fælleden. De enkelte bebyggelser har gennem dette greb en god og direkte kontakt med det omgivende landskab, lyder det blandt andet i dommerbetænkningen.

Certificeres efter DGNB

Morten Kabell medgiver, at der er tænkt konstruktive tanker i vinderforslaget, men det ændrer ikke på, at han mener, at projektet er en fejl, det ikke bliver muligt at gøre om.

– Nu kan vi for alvor se, hvordan København kommer til at bøde for fortidens fejlagtige politiske beslutninger. Det er tragisk på den måde at tage livet af en stor del af en uerstattelig Amager Fælled, siger Morten Kabell.

Enhedslisten har som det eneste parti i både Borgerrepræsentationen og på Christiansborg hele tiden været modstandere af byudviklingen på Amager Fælled.

I de kommende måneder skal masterplanforslaget kvalificeres i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn og Københavns Kommune. Det er By & Havns målsætning at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB-standarden.

Relateret indhold