Studerende tegner arkitektskole i Caribien

Studerende fra Arkitektskolen Aarhus opmåler i øjeblikket en gammel dansk kaserne i Christianssted på Skt. Croix med henblik på at forvandle kasernen til en arkitekt- og håndværkerskole. Det sker i anledning af 100 året for øernes overdragelse til USA.
Den tidligere kaserne, som de studerende nu forvandler til arkitekt- og håndværkerskole.
Den tidligere kaserne, som de studerende nu forvandler til arkitekt- og håndværkerskole.

– Opmålinger af kasernen skal danne grundlag for det videre arbejde med bygningerne, når de studerende vender hjem. Planen er at omdanne den gamle kaserne til et håndværkerakademi, der skal danne ramme om arkitektur, bevaring og kulturformidling. Herunder en skole til uddannelse af håndværkere, der efterfølgende kan tage vare på bygningerne, forklarer professor Mogens A. Morgen fra skolens Studio Transformation and Architectural Heritage, der varetager arbejdet på Skt. Croix.

Mens de studerende fra Arkitektskolen Aarhus forvandler kasernen i Christianssted til et håndværkerakademi er studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole i København på tilsvarende vis gået i gang med et gammelt militærhospital i Charlotte Amalie på Skt. Thomas. Hospitalet skal omdannes til det første nationalmuseum på De Vestindiske Øer.

Planen er at omdanne den gamle kaserne til et håndværkerakademi, der skal danne ramme om arkitektur, bevaring og kulturformidling.

Professor Mogens A. Morge Arkitektskolen Aarhus

En skæbnehistorie

De to projekter er en jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer. Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Danmark og US Virgin Islands, kaldet In Search of Identity, som har til formål at give både vestindere og danskere en større forståelse for historien på godt og ondt.

I knap 250 år blev der under dansk koloniadministration tjent formuer på sukker og handel baseret på slavers arbejde. Der blev bygget byer og bygninger i dansk byggestil, der i dag vidner om datidens fine håndværk. På den baggrund er jubilæumsgaven både et udtryk for en fælles skæbnehistorie og kulturarv og indledningen på et tættere samarbejde om kultur, undervisning, handel og økonomi fremover.

Planen er, at Danmark og US Virgin Islands deler udgifterne til de to projekter, der ventes at beløbe sig til 20 mio. kr. Det er Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), der står for at skaffe den danske finansiering, så planerne kan realiseres. US Virgin Islands skal stå for drift af både arkitekt- og håndværkerskole og nationalmuseum.

Der måles, tegnes og diskuteres.
Der måles, tegnes og diskuteres.
Opmåling danner grundlag for det videre arbejde.
Opmåling danner grundlag for det videre arbejde.

Relateret indhold