Nyt hospitalsområde får gavn af C.F. Møller Architects’ erfaringer

C.F. Møller Architects går som totalentreprenør forrest i skabelsen af grundlaget for detailplanlægning for nyt by- og hospitalsområde udenfor Helsingborg, der skal stå færdigt om 11-13 år
Det nye, moderne og fremtidssikrede hospitalsområde på ca. 200.000 kvadratmeter i Östra Ramlösa ligger fem km udenfor Helsingborg centrum. Kort fra Google Earth
Det nye, moderne og fremtidssikrede hospitalsområde på ca. 200.000 kvadratmeter i Östra Ramlösa ligger fem km udenfor Helsingborg centrum. Kort fra Google Earth

Östra Ramlösa Sjukhus

  • Bygherre: Region Skåne
  • Adresse: Helsingborg, Sverige
  • Omfang: 200.000 m2
  • År: 2021
  • Byggetid: 11-13 år
  • Totalrådgiver: C.F. Møller Architects
  • Ingeniør: Ramboll Sverige AB
  • Arkitekt: Krook & Tjäder Arkitektkontor AB og Carlstedt Arkitekter AB

I foråret 2021 besluttede Regionsrådet i Skåne at indlede en detaljeret planlægningsproces for placeringen af et 200.000 kvadratmeter stort, nyt hospitalsområde i Östra Ramlösa i udkanten af Helsingborg, hvor kommunen også planlægger en ny bydel. Målet er at skabe et attraktivt, levende og bæredygtigt kvarter med en unik karakter og grønne værdier.

I forgrunden står C.F. Møller Architects, der sammen med Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder Arkitekter og Ramboll Sweden ser frem til at deltage i gennemførelsen af et så prestigefyldt projekt, som byudviklingsområdet Östra Ramlösa er.

– Vores mål i teamet er at udvikle et solidt overordnet konceptuelt program for det nye hospitalsområde sammen med alle interessenter, siger Mårten Leringe, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

Teamet har tidligere arbejdet sammen i forskellige konstellationer og projekter. Et af dem er Aarhus Universitetshospital, der har samme skala som en lille by og er et vellykket samarbejde mellem C.F. Møller Architects og Rambøll Sverige. Sammen med Krook & Tjäder har C.F. Møller tegnet Friends Arena og sammen med Carlstedt arbejder C.F. Møller i øjeblikket på et stort nybyggeri på Danderyd Sygehus.

Sveriges største igangværende hospitalsprojekt

Opgaven består i at udvikle et koncept for et nyt hospital med et anslået driftsbehov på ca. 200.000 kvadratmeter. Hvis det gennemføres, bliver det det største igangværende hospitalsprojekt i Sverige.

Der planlægges et moderne, bæredygtigt og fremtidssikret hospitalsområde hvor målet er et godt pleje- og arbejdsmiljø, samt er akuthospital, der er rustet til at opfylde fremtidige krav. Derudover, er hospitalsområdet fleksibilitet designet med mulighed for at udvide. Det nye hospitalsområde vil omfatte akuthospitalet med psykiatri, højteknologisk pleje, afdelinger, klinikker, laboratoriemedicin, servicefunktioner og teknologi samt administration.

Det vil også omfatte den nødvendige infrastruktur, både over og under jorden, samt parker og natur. Desuden vægter teamet et godt patient- og arbejdsmiljø højt.

– Vi vil bruge vores omfattende erfaring og ekspertise til at skabe betingelser for bygninger og sundhedsfaciliteter, som er egnet til fremtidens sundhedsbehov, siger Kerstin Eken fra Carlstedt Arkitekter, der er ansvarlig for arkitektopgaven.

Har både bredde og ekspertise

Medlemmerne af teamet, der består af hospitalsplanlæggere og konsulenter inden for teknisk forsyning, infrastruktur, byplanlægning og design af store projekter, er udvalgt på baggrund af deres kompetencer, forståelse for den specifikke opgave og kombinationen af styrker på alle områder. Teamet

Teamets opgaver med gennemførlighedsundersøgelser er brede og omfatter alle relevante ingeniørdiscipliner, f.eks. trafik, energi, geoteknik og hydrogeologi, energisystemer, HVAC, bæredygtighed, logistik og meget mere.

Region Skånes projekt starter med en gennemførlighedsundersøgelse, der skal danne grundlag for en ny plan for planlægning af området. Opgaven begynder i januar 2022 og hele projektet vil tage 11-13 år at gennemføre.

Relateret indhold