FOKUS: 174 boliger i Ryhaven

Visualisering: Ravn Arkitektur A/S.
Visualisering: Ravn Arkitektur A/S.

Om projektet

  • Areal: 14.448 kvm
  • Budget: 153 mio. kr.
  • Bygherre: Østjysk Bolig, Boligselskabet Præstehaven
  • Bygherrerådgiver: Bascon A/S
  • Arkitekt: Ravn Arkitektur A/S
  • Ingeniør: Ingeniør’ne A/S
  • Landskabsarkitekt: Vibeke Rønnow Landskab ApS.
  • Totalentreprenør: Scandi Byg A/S

UGENS PROJEKT – Projektet omfatter nedrivning af 11.648 kvadratmeter eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra 60’erne og opførelse af tilsvarende nye boliger på samme (eksisterende) sokler samt etablering af nyt fælleshus.

Den nye boligbebyggelsen omfatter opførelse af i alt 174 boliger fordelt på 100 boliger af 103 kvm, 12 boliger af 75 kvm og 12 boliger af 39 kvm. samt 50 nye almene ungdomsboliger af hver 50 kvm. Udearealerne for familieboligerne omdisponeres ikke, men løftes til nutidig standard, og der disponeres nye udearealer ved fælleshus og ungdomsboliger. Alle boliger får ny træterrasse, ligesom der etableres 100 procent tilgængelighed over alt.

Bygningerne udføres i rumstore industrielt fremstillede og færdigt apterede moduler, som sikrer kort byggetid og højeste kvalitet uafhængig af vejrlig, og med mindst mulig gene for beboerne på stedet. Bæredygtigt byggeri har største fokus, blandt andet med genanvendelse af nedbrudte bygningsmaterialer i størst muligt omfang, ligesom byggeriet opfylder lavenergiklasse 2020.

CRM-Byggefakta A/S leverer hver uge “Ugens Projekt” til Dagens Byggeri. Projektet er hentet fra CRM-Byggefaktas database, som indeholder over 9.000 aktive danske byggeprojekter, d.v.s. stort set alle byggeprojekter i Danmark, større end opførelse af en-familiers boliger.

Virksomheden overvåger den danske bygge- og anlægsbranche og er den førende leverandør af information om byggeprojekter til byggeriets parter.

Se mere om CRM-Byggefakta.

Visualisering: Ravn Arkitektur A/S.
Visualisering: Ravn Arkitektur A/S.

Relateret indhold