Danske arkitekter vinder norsk udviklingsprojekt

JAJA og COBE har i samarbejde med MOE vundet konkurrencen om udviklingen af Varatunområdet i Sandnes, der danner rammerne om 85.000 etagemeter boliger, børnehaver og erhverv.
Varatunområdet. Visualisering: JAJA/COBE.
Varatunområdet. Visualisering: JAJA/COBE.

Om Varatunparken

  • Boliger, børnehave, erhverv, og parklandskab
  • Areal: 85.000 kvm. bebyggelse, 85.000 kvm. parkområde
  • Bygherre: Sandnes Tomteselskap
  • Type: Projektkonkurrence
  • Hovedrådgiver: JAJA
  • Underrådgiver: COBE, MOE Rådgivende ingeniører

Varatunområdet har gennemgået en dramatisk forvandlingsproces de seneste 60 år. Fra at være et åbent landskab blev det senere benyttet som et affaldsområde, der gradvist er blevet generobret af den ‘vilde’ natur og blevet til det yndet rekreative område man kender i dag.

Visionen er at forene det planlagte byggeri og naturen i én samlet helhedsplan, hvor der skabes gensidig berigelse mellem bebyggelsen og det omgivende landskab.

Områdets grønne og frodige karakter trækkes ind i bebyggelsen, og skaber bokvalitet i tæt relation til parken, som åbnes op og forbindes med byens større landskabstræk. Målet er at Varatunparken kommer de nye beboere til glæde, og samtidig åbent inviterer den omkringliggende by.

Rekreativt samlingspunkt

Varatunparken skal være byens ‘vilde’ grønne rekreative samlingspunkt. Den skal bevare sin naturlige tæthed og karakter, men gøres mere tilgængelighed og programmeres med et bredt aktivitetstilbud.

Den skal tilbyde karakterfulde landskabelige rammer, hvor parkens besøgende inviteres ud i naturens forskelligartede rumlige, æstetiske og sanselige oplevelser.

Juryen hæftede sig ved forslagets gode lokal kundskab og forståelse for stedet:

“Forslaget viser en god udformning af de grønne områder, med en række forskellige aktiviteter, velvalgte stier, og etablering af vandspejle og udsigtspunkter, som vil tilføre området ekstra oplevelsesmæssige kvaliteter. Bebyggelsen danner gode nabolag, uden at være indadvendt. Forslagets hovedgreb viser at det er fuldt muligt at etablere en win/win situation, hvor området tilføres nye attraktive værdier, og opretholder sin betydning i en større byplanmæssig sammenhæng,” hedder det blandt andet i juryens begrundelse

Det videre behandlingsforløb omfatter bl.a. at vinderforslaget bearbejdes, så det nuværende friluftsområde i fremtiden også inkluderer boliger mv.

Relateret indhold