Central placering til gammelt springvand

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har enstemmigt vedtaget en endelig plan for Rådhuspladsen.
Træer bliver et gennemgående tema på den fremtidige Rådhuspladsen.
Træer bliver et gennemgående tema på den fremtidige Rådhuspladsen.

En splinterny metrostation, et hav af træer og bedre forhold for byens cyklister og fodgængere har indtil nu stået på menuen, når Rådhuspladsen i 2019 bliver befriet fra det grønne metrohegn, der har skjult godt halvdelen af pladsen siden 2010.

Nu har et enigt Teknik- og Miljøudvalg i København imidlertid lagt en allersidste hånd på det samlede værk. Udvalget har nemlig besluttet, at Dragespringvandet skal flyttes ind på midten af pladsen og genoprettes i sin oprindelige stil. Springvandet skal med andre ord genforenes med et 14 meter bredt yderbassin, der blev påsat springvandet i 1908, men som siden da har været et smut forbi Brønshøj Torv som spejlbassin og senere hen er endt til opmagasinering. At springvandet bliver genskabt i sin oprindelige form midt på Rådhuspladsen, glæder teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Når vi bevæger os fremad, så skal vi dog også huske at se tilbage, så vi ikke udvisker historien.

Morten Kabell Teknik- og miljøborgmester

– Rådhuspladsens forvandling symboliserer på mange måder den retning, København bevæger sig i. Bynaturen spiller en afgørende rolle og fodgængernes og cyklisters trivsel er i fokus. Når vi bevæger os fremad, så skal vi dog også huske at se tilbage, så vi ikke udvisker historien. Genopførelsen af Dragespringvandet midt på Rådhuspladsen er netop med til at give Rådhuspladsen det historiske særkende, der binder fortid og fremtid sammen, siger Morten Kabell

Lund af træer

Rådhuspladsens forvandling bliver måske allertydeligst i den modsatte ende af Københavns Rådhus, hvor metroens nye forplads kommer til at ligge.

Forpladsen bliver nemlig ikke kun indrettet med cykelstativer, metronedgange, ovenlysvinduer og elevatortårne. Den daværende trafikerede busholdeplads, overfor Politikens hus, bliver rykket ud på H. C. Andersens Boulevard og erstattet med en dobbeltrettet cykelsti indrammet i en frodig lund af træer.

Og netop træer er et gennemgående tema på den nye Rådhusplads. Ikke nok med, at der alene på metroforpladsen skal plantes ca. 60 træer i en frodig blanding af Spidsløn, Japansk Røn, Rød Kastanje, Robinie og Vandgran, så har Teknik- og Miljøudvalget netop besluttede, at der skal plantes yderligere 10-16 træer på og omkring Rådhuspladsen.

Mere sammenhæng

Morten Kabell er begejstret for det massive grønne indspark, men fremhæver også et andet højdepunkt i udviklingen af Rådhuspladsen. Udvalget besluttede nemlig, at der skal laves en trafikanalyse, der skal se på muligheden for at få Rådhuspladsen til at fremstå i en bedre sammenhæng med Vester Voldgade, Nørre Kvarter og de tilstødende områder.

– Rådhuspladsen har længe været afskåret fra de øvrige områder af Middelalderbyen af trafikerede gader. Et enigt udvalg har nu besluttet at se på muligheden for at skabe et mere sammenhængende område, når arbejdet med at anlægge Cityringen er færdig, siger Morten Kabell

Dragespringvandet får en central placering.
Dragespringvandet får en central placering.

Relateret indhold