Byggesten til fremtidens forstad

Den netop offentliggjorte bedømmelse af tre forslag til "NærHeden" lægger vægt på vigtige byggesten i form af et grønt loop, gode mødesteder i by og natur, stærke koblinger til den eksisterende by, varieret byggeri samt aktiviteter i naturen og i en gigantisk lagerhal, der skal kickstarte bylivet.
Det rekreative loop kan anlægges som noget af det første i den nye bydel. Rendering: Arkitema.
Det rekreative loop kan anlægges som noget af det første i den nye bydel. Rendering: Arkitema.

Udgangspunktet har været at pege på ideer, der kan gøre NærHeden til noget andet end den monotone og funktionstømte forstad, som vi kender den på godt og ondt, men samtidig trække på nogle af forstadens bedste kvaliteter, som for eksempel nem adgang til udearealer med privat karakter.

– NærHeden skal være kendetegnet ved tæthed, ressourcestærke indbyggere i bred forstand, fællesskaber og tryghed. De tre forslag giver os tilsammen et solidt grundlag for udviklingen – og vi har besluttet at kombinere de allerbedste idéer i én endelig udviklingsplan, der tager udgangspunkt i Arkitemas fysiske plan, siger bestyrelsesformand Mads Lebech.

Motion, rekreation og leg

Hold Arkitemas fysiske plan viser en tæt by med mange forskellige bebyggelsesformer og vægt på forstadskvaliteter. En af planens overordnede greb er et rekreativt loop, der bringer folk rundt til en række knudepunkter med aktiviteter samtidig med, at det tilbyder muligheder for motion, rekreation og leg. Loopet er udformet som en ring af stier med træer og regnvandsafledning, som forbinder den nye bydel med det eksisterende Hedehusene.

– NærHeden spiller en central rolle for hele Hedehusenes fremtid – og en af de ting, vi har lagt stor vægt på i bedømmelsen af de tre forslag, er, hvordan der skabes mulighed for fælles udvikling af Hedehusene og NærHeden. I byrådet skal vi i dialog med NærHeden finde de helt rigtige løsninger for en vejforbindelse på tværs af banen og for en ny skole i området, siger borgmester Michael Ziegler, der også sidder i NærHedens bestyrelse.

Bro eller tunnel

NærHeden P/S vil undersøge, om man kan integrere Vandkunsten/COBEs idé om en bro over banen for biler og bløde trafikanter, og dermed også forslaget om tæt sammenknytning mellem detailhandlen i den eksisterende by og i den nye bydel.

Det undersøges om en bro eller en tunnel er den bedste løsning.

Med udgangspunkt i bestyrelsens bedømmelse udarbejder Nærheden den endelige udviklingsplan, som forventes færdig inden udgangen af 2015.

Relateret indhold