NCC gennemrenoverer Blokland for 300 mio. kr.

NCC skal shine 303 boliger i Blokland i Albertslund op. Hovedentreprisen lyder på ca. 300 mio. kr. og omfatter bl.a. gennemskæring af blokkene, så boligområdet transformeres og moderniseres.
Ved at gennemskære blokkene, der bl.a. får nye facader og vinduer, får det samlede boligområde et helt nyt udtryk. Visualisering: JJW Arkitekter
Ved at gennemskære blokkene, der bl.a. får nye facader og vinduer, får det samlede boligområde et helt nyt udtryk. Visualisering: JJW Arkitekter

Blokland, Albertslund

 • Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening
 • Bygherreadministrator: Bo-Vest
 • Bygherrerådgiver: Rambøll
 • Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt: JJW Arkitekter
 • Hovedentreprenør: NCC
 • Ingeniør: Danakon
 • Landskab: HedeDanmark
 • Byggestart: Januar 2023 (Landskab: Juni 2023)
 • Forventes afsluttet: August 2025 (Landskab: november 2025)
 • Forventet budget: 300 mio. kr. (+ landskab: 45 mio. kr.)
 • Omfang: 23.000 kvm, 3 etager, renovering af 303 boliger samt opførelse af 16 nye tagboliger, nyt tag, nye facader, nye vinduer, flytning af depotrum, sammenlægning af boliger, gennemskæring af blokke, energioptimering, nye installationer m.v.
 • Omfang landskab: Terrænarbejder, nye belægninger, nye træplantninger, nye buske og hækbeplantninger, nye trænings- og legeredskaber, nye skure, nyt affaldssystem, ny belysning, forberedelse for ladestandere m.v.
 • Kilde: Byggefakta

I løbet af de næste to og et halvt år skal Bo-Vest og Vridsløselille Andelsboligforenings boligområde Blokland i Albertslund gennemrenoveres. Arbejdet bliver koncentreret i de 4 blokke A, B, C og F, der tilsammen rummer 303 boliger. Renoveringen gennemføres på baggrund af helhedsplanen for Blokland, som beboerne vedtog tilbage i 2017. Arbejdet har været udskudt på grund af corona.

Renoveringen omfatter generelt nye facader med enten træbeklædning eller fiberbeton, vinduesudskiftning og ny tagkonstruktion med ny tagbelægning. Dertil skal landskabet fornyes og forskønnes for 45 mio. kr. Landskabsentreprisen har HedeDanmark vundet, mens NCC har vundet bygningsentreprisen til en værdi på 300 mio. kr.

– Det er en kompleks opgave, hvor der undervejs i renoveringen vil være lejligheder, der fortsat er beboede, så vi får brug for vores erfaring med at håndtere, at vores arbejdsplads samtidig er nogle menneskers hjem, siger Brian Hasfeldt, der er områdedirektør i NCC’s renoveringsenhed.

NCC har gennemført mange lignende boligrenoveringssager for Bo-Vest, heriblandt Albertslund Syd der blev afleveret et halvt år før tid, VA4 hvor arbejdet er på vej ind i slutfasen samt Hyldespjældet, hvor arbejdet fortsat er i gang.

Det kommer til at koste sammenlagt 345 mio. kr. at få moderniseret og energioptimeret Blokland. Det koster alene 45 mio. kr. at få opgraderet det omkringliggende landskab, belægning, belysning m.v. Foto: NCC
Det kommer til at koste sammenlagt 345 mio. kr. at få moderniseret og energioptimeret Blokland. Det koster alene 45 mio. kr. at få opgraderet det omkringliggende landskab, belægning, belysning m.v. Foto: NCC

Øget tilgængelighed

Renoveringen i Blokland påvirker de fire involverede blokke på forskellig vis. Der skal ske gennemskæringer i blokkene, så bebyggelsen får et nyt udtryk, og der bliver etableret nye boliger med øget tilgængelighed i stueetage og med adgang via elevatortårne. Nogle boliger lægges sammen og moderniseres, og der bliver etableret 16 nye tagboliger.

Derudover vil der ske en større udskiftning af bygningernes installationer.

Kristian Overby, der er seniorprojektleder i Bo-Vest og tilknyttet helhedsplanen for Blokland, fortæller:

– Jeg glæder mig til samarbejdet, hvor vi i fællesskab transformerer afdelingen, så Blokland i fremtiden vil være en attraktiv boligafdeling med mange forskellige boligtyper. Samtidig glæder jeg mig også over, at vi midt i en energikrisetid giver beboerne nye facader, døre og vinduer i alle lejemål, som isolerer og mindsker varmeudgifter.

Ud over selve renoveringen, der udføres i fem etaper, vil der undervejs være fokus på blandt andet affaldshåndtering, energibesparende tiltag og begrænsning af spild af byggematerialer.

Blokland er opført i 1970 og trænger til en opgradering både ind- og udvendigt. Foto: NCC
Blokland er opført i 1970 og trænger til en opgradering både ind- og udvendigt. Foto: NCC

Relateret indhold