160 almene boliger skal totalrenoveres for 222 mio. kroner

- Det er selvsagt en stor udgift, lyder det fra Himmerland Boligforening efter, at beboerne i afdelingen på Hvalpsundvej i Aalborg har tilsluttet sig det omfattende projekt.
Beboere går langs sti, ved siden af boliger med gule facader.
Ca. en tredjedel af renoveringen finansieres med opsparede midler i afdelingen og huslejeregulering.

Beboerne i Himmerland Boligforenings afdeling på Hvalpsundvej i det østlige Aalborg har netop besluttet, at de godt 160 række- og parcelhuse skal totalrenoveres – for 222 mio. kroner:

– Vi er rigtigt glade for, at der er markant tilslutning til projektet, der har et budget på 222 mio. kroner, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

– Det er selvsagt en stor udgift, men med denne indsats vil det blive muligt at undgå yderligere renoveringsarbejder i en lang årrække, og der vil blive sikkerhed med hensyn til afdelingens økonomi.

Læs også

Nyt er ikke altid bedst – vil skabe nyt boligliv i gamle bygninger

Ca. en tredjedel af renoveringen finansieres med opsparede midler i afdelingen og huslejeregulering, mens resten bliver tilvejebragt i form af renoverings- og driftsstøtte fra Himmerland Boligforenings dispositionsfond og Landsbyggefonden samt driftsbesparelser.

Afdelingen omfatter i dag 164 ét- og toplansboliger, herunder 13 etværelses ungdomsboliger. Ifm. renoveringen er det hensigten at sammenlægge disse med nabolejemål, hvilket betyder, at nuværende toværelses lejligheder på 68 m2 kan øges til 95 m2, mens eksisterende treværelses boliger på 84 m2 kan vokse til 111 m2.

Omfattende opgave – ude og inde

Det oplyses, at renoveringen udvendigt bl.a. vil omfatte udskiftning af tagbeklædning, etablering af ovenlys, efterisolering og opmuring af ny facader, udskiftning af vinduer og døre, renovering eller udskiftning af fjernvarmerør, kloaknet og flisebelægning i haver og stræder samt udskiftning af en del skure:

– Indvendigt bliver renoveringen også særdeles mærkbar, for vi etablerer nye badeværelser og udskifter køkkener, gulve, indvendige døre og indbyggede skabe, ligesom vi etablerer individuel vandmåling og ventilationsanlæg med varmegenvinding, fortæller Ole Nielsen og tilføjer:

– Desuden sker der fornøden renovering og udskiftning af installationer til el, vand og varme.

Læs også

”Absolut bevaringsværdig”: Salg skal puste nyt liv i gammel skole

I løbet af det næste år skal der udarbejdes et detailprojekt og holdes licitation. Renovering vil dermed tidligst kunne komme i gang i andet halvår 2025.

Den praktiske gennemførelse af projektet forventes at tage et par år og foregår i etaper. Den enkelte bolig forventes at være under ombygning i seks til otte måneder.

Relateret indhold