Bygninger på den internationale klimadagsorden

BLOG: Med den global klimaaftale fra COP21 lykkedes det endelig at nå til enighed om at begrænse den globale temperaturstigning. Bygningsrenoveringers potentiale for at mindske udslippet af drivhusgasser blev en del af den globale klimadagsorden.
Vicedirektør Annette Blegvad, Arkitektforeningen. Foto: Nana Reimers.
Vicedirektør Annette Blegvad, Arkitektforeningen. Foto: Nana Reimers.

Om bloggen ‘Renovering på dagsordenen’

 • Dagens Byggeri har indledt et samarbejde med de 12 partnere bag “Renovering På Dagsordenen”. Jævnligt vil vi derfor bringe blogindlæg fra www.renoveringpaadagsordenen.dk og på den måde sætte fokus på den nødvendige diskussion om renovering af vores bygningsmasse.
 • De 12 partnere er:
 • – GI Grundejernes Investeringsfond
 • – Bygherreforeningen
 • – Realdania
 • – Dansk Byggeri
 • – NCC
 • – MT Højgaard
 • – Danske Ark
 • – COWI
 • – Konstruktørforeningen
 • – FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • – Ingeniørforeningen IDA
 • – Akademisk Arkitektforening

COP21-aftalen indebærer blandt andet, at de globale temperaturstigninger mod år 2100 skal holdes under 2 grader (og gerne 1,5 grader) i forhold til det præ-industrielle niveau, og at landene skal sørge for at udslippet af CO2 topper snarest muligt.

Ifølge United Nations Environment Programme – Sustainable Buildings and Climate Initiative (UNEP- SBCI) forbruger bygningsmassen globalt omkring 40 % af energien, 25 % af vandet og er ansvarlig for 1/3 af udslippet af drivhusgasser.

Udledningen kan ifølge UNEP blive fordoblet i 2050, med mindre at udviklingen ændres. I og med bygninger er den største bidragsyder til den globale udledning af drivhusgasser, er det ifølge UNEP- SBC, også bygninger som mest omkostningseffektivt kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Af samme årsag blev der under COP21 afholdt en decideret bygningsdag. I forbindelse med bygningsdagen lancerede en række lande, byer, virksomheder og organisationer, herunder arkitekternes internationale sammenslutning UIA, the Global Alliance for Buildings and Construction. Alliancen vil skrue op for implementeringen af ambitiøse planer for at standse den globale opvarmning, så målet om højst 2 graders temperaturstigning kan nås med byggesektorens bidrag. Konkret har medlemmerne forpligtet sig til at:

– Hjælpe med at sætte byggesektoren på sporet, der kan sikre højst 2 graders temperaturstigning.

– Samordne eksisterende initiativer, partnerskaber, forpligtelser og programmer for at opnå større skala og højere tempo i omstillingen til energieffektivitet.

– Være katalysatorer for stærkere samarbejde og målrettet sektoral og tværsektoral klimahandling og løsninger.

Arkitekternes manifest

I forbindelse med COP21 bygningsdag offentliggjorde de internationale arkitektorganisationer International Union of Architects (UIA) og Architects’ Council of Europe (ACE) et manifest for ansvarlig arkitektur, hvor renovering af den eksisterende bygningsmasse indgår som et selvstændigt punkt.

Her fremgår det blandt andet, at renovering er en forudsætning for at opnå målet om reduktion i udledningen af drivhusgasser og at renovering derfor bør være et centralt politisk punkt. Samtidig kan arkitektur i forbindelse med renovering være et virksomt redskab til at sikre mod klimaforandringer.

Alt i alt har COP21 vist, at bygningsrenoveringers potentiale for at mindske udslippet af drivhusgasser nu for alvor er blevet en del af den globale klimadagsorden. Det var på tide!

Flere blogindlæg her.

Relateret indhold