Bulldozerne stod klar, men nu er der håb for Amagers ældste højhus

Nye tekniske undersøgelser betyder, at det 16-etager højhus på Peder Lykkes Vej i Urbanplanen måske slipper for nedrivning.
Peder Lykke-højhuset husede i sin tid beboere i 240 lejligheder, men i 2022 fraflyttede de sidste beboere bygningen, da det ikke længere var forsvarligt at blive. Foto: Domea.dk.

Siden 1971 har højhuset på Peder Lykkes Vej i Urbanplanen været en del af Amagers skyline.

De seneste 14 år har det dog stået til nedrivning, og i 2022 forlod de sidste beboere ejendommen, da det ikke længere var forsvarligt at blive.

Siden begyndte boligselskabet Domea København, som ejer bygningen, og Domea.dk, som er administrator, dog at stille spørgsmålstegn ved nedrivningsplanerne. For kunne man i stedet bevare råhuset og på den måde nøjes med at nedtage de beskadigede ydre dele af betonkonstruktionen?

Mange gode grunde til at renovere

Hos Domea København er man godt klar over, at det ikke nødvendigvis er hverken lettere eller billigere at renovere og transformere fremfor at rive ned, bortskaffe og bygge nyt.

Men en renovering ville samtidig minimere ressourceforbrug og CO2-aftryk væsentligt, man ville bevare en del af den gamle bygning og dermed dén historie, som knytter sig til Amagers ældste højhus, og så kunne en transformation bane vejen for en flere attraktive ungdomsboliger, som byen har brug for:

– Vi er med tiden blevet mere opmærksomme på det utidssvarende i bare hovedløst at rive ned og køre væk. Spørgsmålet er dybest set, om vi har råd til ikke at være nysgerrige på og undersøge, om det kan lade sig gøre at bevare dele af bygningen? Der er, som jeg ser det, mange gode grunde til at renovere et hus som dette, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, siger formand Villy Brejning.

Læs også

Grønt og godt: Klimatilpasser Urbanplanen for 350 mio. kr.

Han uddyber:

– Der er en del af bygningen, som ikke står til at redde. Sådan er det. Men hvad med resten? Hvis vi som boligselskab både kan bidrage til at skabe nye attraktive boliger i byen, som bygger videre på en fælles lokalhistorie, så vil vi gerne det. København har jo brug for flere almene boliger. Og hvis vi samtidig bidrager til, at byggeriet sker på en måde, hvor vi holder ressourceforbruget så lavt som muligt, så er det bedre end godt.

Bestyrelsesformanden bakkes op af Mette Mogensen, som er by- og boligudviklingschef i Domea.dk. Hun henviser til, at en transformation med udgangspunkt i det eksisterende råhus netop vil give god mening i et bæredygtigheds- og ressourceperspektiv:

– CO2-aftrykket er, uanset hvordan man vender og drejer det, bare væsentligt lavere, når man renoverer, end når der rives ned, bortskaffes og bygges nyt. Det perspektiv er vi naturligvis meget bevidste om, siger hun.

Styr på statik og brand – afventer politisk svar

Ønsket om at bevare råhuset har fået mere vind i sejlene, efter at det nu er blevet endeligt bekræftet, at bygningen statisk godt kan reddes og renoveres.

Det viser undersøgelser, som ingeniørvirksomheden Sweco har gennemført hen over de seneste måneder.

Samtidig er der set på nye brandtekniske løsninger, når betonsvalegangene uden på huset fjernes, og der skal laves nye flugtveje. Og også her er der fundet løsninger.

Derfor er boligselskabet og Domea.dk nu gået i dialog med Københavns Kommune og Landsbyggefonden, om hvorvidt – og i givet fald hvordan – en transformation af Peder Lykke-højhuset kan komme i stand.

Læs også

Totalrenoveret bibliotek samler et af Københavns største almene boligområder

Det endelige politiske tilsagn om støtte, det såkaldte skema A, er endnu ikke givet, og det er en forudsætning for, at visionen kan blive til virkelighed:

– Finansieringen og den politiske godkendelse skal selvfølgelig falde på plads. Det er det, vi arbejder på i øjeblikket. Men der er en god dialog og stor velvilje fra både Københavns Kommune og Landsbyggefonden ift. at afsøge mulighederne for en delvis bevarelse af det gamle højhus, fortæller Mette Mogensen.

En endelig afklaring på, hvad der skal ske med højhuset, forventes at foreligge i løbet af 2025.

Relateret indhold