Pauseramt havneudvidelse vil gøre ondt på dansk konkurrenceevne

En række procedurefejl mv. får Planklagenævnet til at underkende den lokalplan, der skulle muliggøre en udvidelse af Aarhus Havn. DI forventer store konsekvenser for dansk erhvervsliv.
En udvidelse af Aarhus Havn skulle gøre havnen til et kommunalt ejet aktieselskab. Også dette er nu sat i bero, efter lokalplanen for havneudvidelsen er underkendt af Planklagenævnet. Foto: Aarhus Havn

Planklagenævnet underkendte i sidste uge den lokalplan, som skulle tillade byggeri på et nyt areal i Aarhus Bugten. Lokalplanen var ellers kommet hele vejen gennem forvaltningen og det politiske system i Aarhus Kommune. Således var lokalplanen godkendt af byrådet. Dertil var staten gået i gang med at behandle en ansøgning om udvidelsen.

Planklagenævnet blotlagde en række procedurefejl og mener ikke, at Aarhus Kommunes lokalplan lever op til kravene på følgende tre punkter:

  • Aarhus Kommune har ikke lavet en rummelighedsanalyse på kommunens samlede beholdning af arealer udlagt til erhverv.
  • Aarhus Kommune har ikke i tilstrækkelig grad godtgjort nødvendigheden af landindvindingen.
  • Aarhus Kommunes Miljørapport opfylder ikke lovgivningens krav.

Forligskredsen bag havneudvidelsen løber fra en allerede indgået aftale.

Karsten Lauritzen, branchedirektør, DI Transport

– Vi må desværre konstatere, at vores rådgivning af Aarhus Byråd ikke har levet op til vores standarder. Vi har ikke i tilstrækkelig grad haft overblik over konsekvenserne af, at statens miljøkonsekvensvurdering blev forsinket, imens vores lokalplanarbejde fortsatte, og det har givet en række formelle mangler i vores lokalplan. Det står ikke helt klart for os, hvordan vi rådførte os, og hvordan fejlene opstod, men vi bliver nødt til er erkende, at vi har lavet fejl, og det har jeg i dag beklaget over for forligskredsen bag havneaftalen, siger konstitueret forvaltningschef Michael Tolstrup, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

”Vi har brug for en havneudvidelse”

Partierne bag den politiske aftale om udvidelse af Aarhus Havn i Aarhus Byråd, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Venstre, har på baggrund af underkendelsen fra Planklagenævnet besluttet at sætte planerne om havneudvidelsen på pause i en årrække.

Læs også

Aarhus Havn vil tilbyde landstrøm til containerskibe

Den beslutning møder hård kritik fra Dansk Industri, der slår fast, at det vil have store konsekvenser for danske virksomheders konkurrenceevne. I DI Transport forventer branchedirektør Karsten Lauritzen, at beslutningen kan få store konsekvenser for dansk erhvervsliv.

– Jeg er enormt ærgerlig over, at forligskredsen bag havneudvidelsen løber fra en allerede indgået aftale. Danmark er et handelsland, og vi har brug for en havneudvidelse, der sikrer dansk erhvervslivs forbindelse til hele verden via Aarhus Havn, siger Karsten Lauritzen fortsætter:

En udvidelse af havnen i Aarhus er i national interesse, lyder det fra branchedirektør i DI Transport, Karsten Lauritzen. Han opfordrer derfor staten til at træde i karakter i sagen. Foto: Sif Meincke

– Søfragt er den mest klimavenlige og omkostningseffektive transportform af varer. Derfor er det et nederlag for dansk erhvervsliv, og det vil få negative konsekvenser for vores konkurrenceevne, som vi skal leve af i fremtiden.

Staten bør engagere sig

Havneudvidelsen har en tidshorisont på 30 år, mens en kommune med Planklagenævnets afgørelse alene kan lokalplanlægge for 12 år også for denne type anlæg. Forligskredsen understreger, at staten skal engagere sig i udvidelsen af Aarhus Havn, hvis planerne skal realiseres. Går staten ikke ind i processen i form af en anlægslov bliver vejen frem mod en havneudvidelse for uoverstigelig.

Læs også

Fiskefest i Aarhus Havn: Udvider stenrev med 2.000 tons sten

Den opfordring deler Karsten Lauritzen.

– Staten bør engagere sig i udvidelsen af havne med national interesse. Jeg vil opfordre regeringen til at gøre hvad den kan, for at sikre udvidelsen her, så vi kan fremtidssikre Danmarks handels-, forsynings- og sikkerhedsmæssige hensyn, siger Karsten Lauritzen.

Et helt centralt element i den grønne omstilling

Baggrunden for beslutningen om at overlade beslutningen om en eventuel havneudvidelse til et fremtidigt byråd hviler også på hensynet til at kunne realisere det moderne rensnings- og ressourceanlæg Aarhus ReWater, der skal erstatte Marselisborg, Viby og Åby rensningsanlæg.

ReWater har været planlagt sideløbende med havneudvidelsen og er afgørende for at sikre fremtidens rene spildevand i Aarhus og dermed skåne vandmiljøet i søer, åer, vandløb og i Aarhusbugten.

Efter Planklagenævnets afgørelse er tidsplanen for havnesagen fortsat uafklaret. Der er brug for tid til at genopbygge tilliden. Derfor ønsker partierne at holde fuldt fokus på at gøre ReWater, der skal nedbringe mængden af kvælstof, fosfor, CO2-udledninger og lugtgener, til virkelighed. En samlet udtalelse fra partierne lyder således:

Læs også

Regnvandssøer skal sikre Viby mod øgede regnmængder

”Anlægget er et helt centralt element i den grønne omstilling i Aarhus og i at nå vores klimamål, og vi ønsker derfor projektet realiseret uafhængigt af havneudvidelsen. Med placeringen ved Tangkrogen har det været oplagt at planlægge de to processer sammen, men med den usikkerhed om tidsplanen for havneudvidelsen, som er kommet til de seneste uger, finder vi det hensigtsmæssigt at sikre fremdriften i ReWater-projektet ved at koncentrere kræfterne på det.”

Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med etableringen af en ny dry port-løsning for Aarhus Havn. Dog udsættes omdannelsen af Aarhus Havn fra kommunal selvstyrehavn til kommunalt ejet aktieselskab og det er nu også udvist, om det unikke landskabsprojekt Aarhus Blueline, der skulle etableres sideløbende med havneudvidelsen, bliver realiseret.

Relateret indhold