Regnvandssøer skal sikre Viby mod øgede regnmængder

En våd eng ved Viby Renseanlæg blev drænet og truer nu området med oversvømmelser. Nu vil lokalpolitikerne omdanne det 22 ha areal til et vådområde med et omfattende stisystem.
Der er positiv tilslutning til det nye vådområde ved Viby Renseanlæg, der bliver brugbart for beboerne, samtidig med de slipper for oversvømmelser efter skybrud og vedvarende regn. Illustration: Aarhus Kommune
Der er positiv tilslutning til det nye vådområde ved Viby Renseanlæg, der bliver brugbart for beboerne, samtidig med de slipper for oversvømmelser efter skybrud og vedvarende regn. Illustration: Aarhus Kommune

Et nyt grønt vådområde i Viby skal kunne håndtere den stigende mængder regn, som vi oplever herhjemme oftere og oftere. Nu har lokalpolitikerne i byrådet i Aarhus godkendt en ny lokalplan, der gør det muligt at udlægge arealet til teknisk anlæg i form af omfangsrige regnvandsbassiner.

De skal omdanne arealet, hvor Viby Renseanlæg ligger i dag, til et nyt stort, grønt vådområde, der på sigt via stier kobles sammen med det grønne område Vårkjæret nord for Vårkjærparken og til stisystemet ved Brabrand Sø.

Læs også: Grønt og godt: Klimatilpasser Urbanplanen for 350 mio. kr.

Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, siger:

– Vi er nødt til at gøre noget for at sikre, at vi skaber plads til fremtidens regn. De fleste af os kan nok tydeligt huske de massive regnvejr i efteråret, der oversvømmede kældre og gav store udfordringer mange steder. Ikke mindst i Viby. Et nyt stort, grønt vådområde vil gøre os i stand til at håndtere meget mere regnvand end i dag, og projektet vil på sigt forvandle det nuværende renseanlæg til et skønt naturområde, der bliver tilgængeligt for aarhusianerne.

Læs også: Her vil kommune parkere 1,1 mio. m3 regnvand

Må vente på nyt renseanlæg

Hele området omkring Viby Renseanlæg var oprindeligt våd eng, men det blev drænet og tørlagt i forbindelse med byudviklingen. I dag er området truet af oversvømmelser. En ny lokalplan for området udstikker bestemmelser for, hvordan gangstier og regnvandsbassiner skal se ud, så de passer ind, og planen har fokus på at sikre en høj herlighedsværdi og områdets grønne karakter.

De grønne arealer omkring regnvandssøerne bliver gjort bedre tilgængelige for beboerne i området. Illustration: Aarhus Kommune
De grønne arealer omkring regnvandssøerne bliver gjort bedre tilgængelige for beboerne i området. Illustration: Aarhus Kommune

Områdets helt store regnvandsbassin, som skal være, hvor Viby Renseanlæg er i dag, kan først etableres, når Aarhus ReWater, rense- og ressourceanlægget ved Tangkrogen, som er på tegnebrættet hos Henning Larsen, er bygget og i drift.

Først da bliver Vårkjærparken med gangstier forbundet til stisystemet ved Brabrand Sø.

Sikrer plads til regnvandet

Det er Aarhus Vand, der er drivkraft i forvandlingen af området. Det er også Aarhus Vand, der står for den aktuelle adskillelse af regn- og spildevand flere steder i kommunen herunder i Viby – en adskillelse, der kun øger behovet for bassiner til lokal håndtering af regnvand.

Det 22 hektar store areal forventes - over de store regnvandssøer - at få bl.a. ny beplantning, stier, besøgscenter, borde- bænkesæt til ophold, legeområde mv. Illustration: Aarhus Kommune
Det 22 hektar store areal forventes – over de store regnvandssøer – at få bl.a. ny beplantning, stier, besøgscenter, borde- bænkesæt til ophold, legeområde mv. Illustration: Aarhus Kommune

Fagchef for klimatilpasning i Aarhus Vand, Anne Laustsen, siger:

Læs også: Frederiksberg går til kamp mod skybrud

– Med denne beslutning har byrådet sikret, at der bliver plads til mere regnvand i Viby, samtidig med at der skabes nye, rekreative forbindelser for borgerne i Viby til området omkring Brandsøen.

Relateret indhold