Valby til Sydhavnen: 2,4 km lang tunnel skal sikre hovedstaden ved skybrud

I 2028 vil der løbe langt mindre vand i gaderne efter skybrud på Frederiksberg og i København. Her vil et af de største skybrudssikringsprojekter, den 2,4 km lange Valby Skybrudstunnel, stå klar i undergrunden.
To mænd i gule refleksjakker står inde i en stor tunnel. Der er højt til loftet.
Med en indvendig diameter på 3,4 meter bliver det muligt for alle at stå fuldt oprejst i Valby Skybrudstunnel, som MT Højgaard Danmark og Eiffage Infra-Spezialtiefbau skal etablere under Valby, Sydhavnen og Frederiksberg. Foto: Hofor

Boremaskinen Sigrid, der pt. æder sig igennem undergrunden under dele af Frederiksberg og Vesterbro i det københavnske, får i de kommende år selskab af en lignende kæmpeboremaskine, der skal bore en 2,4 km tunnel fra Valby til Sydhavnen.

Tunnelen er blandt de største af de flere hundrede skybrudssikringsprojekter, der indgår i de overordnede skybrudsplaner for Frederiksberg og København. Tunnellerne skal sikre hovedstaden mod oversvømmelser ved skybrud og massiv regn.

– Hvert enkelt projekt gør en forskel, og ingen dele kan undværes, men de store hovedvandveje som bl.a. Valby Skybrudstunnel er afgørende for, at regnvandet kan ledes hurtigt væk fra byens overflader i forbindelse med skybrud og massiv regn, siger Henrik Bay, adm. direktør i Frederiksberg Forsyning, der sammen med den anden bygherre, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor), har fundet hovedentreprenøren til den omfattende opgave, hvis kontrakten lyder på 490 mio. kr.

Det bliver således et partnerskab bestående af MT Højgaard Danmark og tyske Eiffage Infra-Spezialtiefbau, der skal bore tunnelen fra Valby til Sydhavnen samt lave tilslutninger til kloaksystemet flere steder og bygge en pumpestation ved Enghave Kanal.

Valby Skybrudstunnel vil løbe dybt nede i kalken fra F.L. Smidth-området i Valby og under Grønttorvet, Valby Idrætspark og Valbyparken til Musikbyen i Sydhavnen. Illustration: Hofor

– Så stor en opgave stiller store krav til entreprenøren, og her har MT Højgaard Danmark sammen med vores partner Eiffage Infra-Spezialtiefbau både erfaringerne og kompetencerne fra lignende opgaver gennem tiden, siger Carsten Lund, adm. direktør i MT Højgaard Danmark.  

Rådgiver på projektet er Niras.

3,4 meter i indvendig diameter

Valby Skybrudstunnel får en indvendig diameter på 3,4 meter og kan i sig selv indeholde ca. 30.000 kubikmeter vand, hvilket er en mængde, der svarer til at fylde den 3 km lange Valby Langgade med 1 meter vand. Den kommer til at ligge i kalklaget 15 til 20 meter nede i undergrunden.

Tunnelen vil reducere antallet af kloakoverløb til Kalveboderne fra 4-5 gange om året til mindre end én gang om året, hvilket er godt for vandkvaliteten og kan give flere dage med grønne badeflag ved Valbyparkens strand. Den store kapacitet gør, at tunnelen vil kunne klare såkaldt 100-års regn.

Læs også

Månedens spadestik: Undergrundsbyggeri skal sikre København mod skybrud

Den vil primært fungere som bassinledning, dvs. et underjordisk bassin, der kan opbevare store mængder overløbsvand fra kloaksystemet, indtil vandet kan pumpes til renseanlægget. 

I ekstreme nedbørstilfælde kan vandet også ledes direkte ud i Kalveboderne via udløbspunkter i Gåsebækrenden og Enghave Kanal. Udledninger vil kun ske meget sjældent og for at undgå, at det samme vand presser sig op i gaderne og skaber oversvømmelse.

Skybrudstunnellen vil løbe 15-20 meter nede i undergrunden på strækningen fra Valby til sydhavnen. Illustration: Hofor

– En tunnel som den, vi her skal anlægge, får stor betydning for byens borgerne og brugere, især folk på Frederiksberg og i Valby. Den beskytter værdier og skaber øget tryghed, fordi den er med til at gøre områderne mere robuste over for skybrud og massiv regn, siger formand for bestyrelsen i Frederiksberg Forsyning, Lone Loklindt.

Skybrudsprojekter skal spille sammen

Selvom tunnelen kan rumme store mængder vand, skal der meget mere til for at gøre byen klar til de regnmængder, som fremtidens klima bringer.Her er det: Femern-forbindelsens første færdige tunnelelement.

Læs også

Her er det: Femern-forbindelsens første færdige tunnelelement

– Den færdige tunnel kommer til at spille sammen med de mange hundrede skybrudsprojekter, der allerede er gennemført eller i gang på Frederiksberg og i København. Vi skal sikre værdier for milliarder hos borgere og erhvervsliv mod effekterne af fremtidens klima. Det kan vi kun gøre, hvis vi fortsat kan finde plads i byen til vores projekter både over og under jorden, så vi kan lede vandet derhen, hvor det ikke skader byen, siger Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør i Hofor. 

Arbejdet med at etablere tunnelen begynder denne sommer med etablering af fire byggepladser og skakter. Tunnel med tilhørende pumpestation skal stå helt færdig i 2028. Her har den 1,3 km lange Kalvebod Brygge Skybrudstunnel stået færdig i godt et år.

Relateret indhold