Til kamp mod oversvømmelser: Skybrudstunnel godt på vej

Kæmpeboremaskinen Sigrid har spist godt af den københavnske undergrund. I 2026 bliver regnvand ledt 20 meter under dele af Frederiksberg og Vesterbro i en 1,3 km lang skybrudstunnel.
Fra 2026 skal det gerne være slut med oversvømmede gader, stræder, kældre og butikker på det østlige Frederiksberg og Vesterbro. Her vil Kalvebod Brygge Skybrudstunnel lede vand væk fra gaderne. Foto: Getty Images
Fra 2026 skal det gerne være slut med oversvømmede gader, stræder, kældre og butikker på det østlige Frederiksberg og Vesterbro. Her vil Kalvebod Brygge Skybrudstunnel lede vand væk fra gaderne. Foto: Getty Images

Entreprenørerne NCC og SMET er efterhånden godt på vej med den 1,3 km lange skybrudstunnel, der skal anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge, hvor der anlægges en pumpestation med en pumpekapacitet på 20 m3 vand i sekundet, som kan pumpe regnvandet ud i havnen.

Det er kæmpeboremaskinen ‘Sigrid’ på 110 tons, der udfører det hårde arbejde. I de seneste godt tre måneder har Sigrid boret sig 702 meter gennem undergrunden fra Kalvebod Brygge og frem til Halmtorvet i København. Ca.18-20 meter nede i undergrunden har hun passeret under veje, 21 jernbanespor og hele Kødbyen samt meget tæt på Metro-linjen. Dermed er skybrudstunnellen boret færdig.

Selvom Sigrid er en robust dame på 110 tons, har hun fået skiftet tænder og reservedele ni gange i løbet af sin 702 meter lange rejse under jorden.
Selvom Sigrid er en robust dame på 110 tons, har hun fået skiftet tænder og reservedele ni gange i løbet af sin 702 meter lange rejse under jorden.

– At bore en tunnel på en strækning med så stor kompleksitet er en krævende opgave, som vi er glade for og stolte over at have løst sammen med vores belgiske partner SMET. Nu ser vi frem til at løse de næste opgaver, nemlig tilslutning af kloakoverløb, aflukning af de store arbejdsskakte og forarbejdet til pumpestationen på Kalvebod Brygge, siger Bjarki Finnbogason, områdedirektør i NCC.

En meget vigtig brik

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er en meget vigtig brik i de flere hundrede løsninger, som skal sikre Frederiksberg og København mod oversvømmelser som følge af skybrud og kraftig regn.

Tunnelen, der er op til tre meter i diameter, kan i sig selv opbevare 10.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til at der står vand i en meters højde gennem Istedgade. Overskydende vand fra kloakkerne kan dermed vente i tunnelrøret, indtil der er plads på rensningsanlægget, så man i langt de fleste regnskyl undgår at lede vandet ud i havnen.

Læs også: Skybrudssikrer Harrestrup Å for 200 mio. kr.

Bygherrer på projektet er Frederiksberg Forsyning og Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, mens Niras er tilknyttet som totalrådgiver. Gottlieb Paludan Architects har styr på den tilknyttede arkitektur. Henrik Bay, adm. direktør i Frederiksberg Forsyning, siger:

– Når Kalvebod Brygge Skybrudstunnel står endelig klar i 2026, får den meget stor betydning for byens borgerne og brugere, især folk på det østlige Frederiksberg og Vesterbro. Den beskytter værdier og skaber øget tryghed, fordi den er med til at gøre områderne robuste over for skybrud.

Sådan ser den 1,3 km lange Kalvebod Brygge Skybrudstunnel ud i profil - 20 meter under gadeniveau.
Sådan ser den 1,3 km lange Kalvebod Brygge Skybrudstunnel ud i profil – 20 meter under gadeniveau.

Adm. direktør Henrik Plougmann Olsen fra Hofor tilføjer:

– Sigrid – og holdet bag – har leveret en afgørende sejr i kampen for at beskytte byen mod oversvømmelser efter skybrud og massiv regn i fremtiden. Men klimaforandringerne giver mere vand end vi kan forestille os, så selvom denne tunnel kan rumme alt det skybrudsvand, der lå i Istedgade efter skybruddet i 2011, er der brug for flere løsninger, hvis byen skal fungere, når det regner så kraftigt

20 kubikmeter vand i sekundet

Arbejdet blev påbegyndt helt tilbage i starten af 2022. I 2026 vil skybrudstunnellen kunne holde det østlige Frederiksberg og Vesterbro fri for oversvømmelser ved skybrud.

Kun i de mest ekstreme skybrudstilfælde vil vandet blive pumpet op fra tunnelen og direkte ud i havnen via en pumpestation på Kalvebod Brygge. Det vil i så fald ske under vandoverfladen og med en hastighed på 20 kubikmeter vand i sekundet.

Det vil kun ske for at undgå, at det samme vand presser sig op i gaderne og oversvømmer både det østlige Frederiksberg og Vesterbro som det skete i 2011.

Læs også: Grønt og godt: Klimatilpasser Urbanplanen for 350 mio. kr.

Inden tunnelen bliver taget i brug, forventer forsyningsselskaberne at kunne vise tunnelen frem helt tæt på.

Relateret indhold