Praksis Arkitekter vinder konkurrence i Odense

Det bliver Praksis Arkitekter, der får til opgave at skabe et levende og grønt bytorv i hjertet af Odense.
Praksis Arkitekter roses for sin forståelse og respekt for det helt særlige historiske bymiljø i området.
Praksis Arkitekter roses for sin forståelse og respekt for det helt særlige historiske bymiljø i området.

Siden foråret har fire arkitektvirksomheder arbejdet på at give deres bud på, hvordan Oluf Bagers Plads og to nye bygningerne ud til pladsen skal se ud. Først blev feltet reduceret til to forslag, og nu er Praksis Arkitekter valgt som vinder af konkurrencen. Det skriver Realdania i en pressemeddelelse.

– Forslaget fra Praksis Arkitekter understøtter på fornem vis det store Thomas B. Thriges Gade-projekt, som er i gang. Pladsen forener vores ønsker om at skabe et nyt og levende mødested i Odense og samtidig danne port til den nye bydel. Både arkitektonisk og praktisk bygger den nye plads bro mellem den historiske by og det moderne byggeri i Thomas B. Thriges Gade, siger Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Grønt og levende åndehul

Vinderprojektet fremhæves for at skabe en grøn plads med klynger af træer og klatreplanter på facaderne af de to nye bygninger, der stimulerer syns-, lugte- og høresansen og vil gøre det til en behagelig og sanselig oplevelse at færdes og opholde sig på pladsen.

Den nye plads bliver forbundet med det historiske gårdmiljø ved Oluf Bagers Mødrene Gård og skaber nye forbindelser mellem Nørregade, Hans Jensens Stræde og det øvrige nybyggeri i Thomas B. Thriges Gade. Pladsens placering kan tiltrække brugere fra flere sider af byen og dermed gøre Oluf Bagers Plads til et naturligt mødested fuld af liv.

– Den nye plads vil både kunne løfte butiks- og cafélivet i Nørregade-kvarteret og gøre det attraktivt at besøge restauranten i Oluf Bagers Gård eller caféen og butikkerne i de nye bygninger, siger Frants Frandsen, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg.

Den ene bygning bliver indrettet med butikker i stueetagen og tre lejligheder oven på, mens den anden bygning får café i stueetagen og et selskabslokale på 1. sal. På den måde vil bygningerne blive brugt døgnet rundt, hvilket skaber gode muligheder for, at et attraktivt byliv kan udfolde sig på pladsen på alle tidspunkter af dagen.

Forener nyt og gammelt

De to nye bygninger bliver udformet med stærke referencer til det historiske bymiljø blandt andet i form af lette rundbuer over vinduerne i stueetagerne, en diskret mønstermuring og en højde på to-tre etager med såkaldte saddeltage af tegl. Også de klassiske gule Odense-sten, som pladsen belægges med, trækker tråde tilbage i historien. Tilsammen bidrager både pladsen og bygningerne til at binde de kappede historiske slægtsbånd i bymidten sammen på en ny måde.

– Praksis Arkitekter demonstrerer stor forståelse og respekt for det helt særlige historiske bymiljø i området, samtidig med at de har tegnet et meget moderne byggeri, der imødekommer vores krav om bæredygtighed, siger Frants Frandsen.

Oluf Bagers Plads og de to nye bygninger bliver grønne i mere end én forstand. Planterne på facaderne hjælper med at rense luften i byrummet, der bliver anvendt langtidsholdbare og genanvendelige byggematerialer, som også bidrager til et godt indeklima, og energiforbruget skal være lavt, både i byggefasen og når de kommende beboere og lejere flytter ind.

Undgår oversvømmelser

Løsningerne trækker blandt andet på erfaringerne fra de såkaldte MiniCO2 huse i Nyborg, som Realdania By & Byg også står bag.

Regnvandet bliver i øvrigt ledt mod midten af pladsen, hvor det siver ned og ledes bort under jorden, så både pladsen og bygningerne sikres mod oversvømmelser fra kraftige regnskyl og skybrud, som der ventes at komme flere af i fremtiden som følge af klimaforandringerne.

I de kommende måneder arbejdes der med projekteringen af byggeriet. Det forventes, at byggeriet kan begynde i starten af 2017. De nye boliger og erhvervslejemål ventes klar til indflytning i sommeren 2018. Selve pladsen anlægges til sidst i byggeprocessen, men vil være klar til brug samtidig med de to bygninger.

Relateret indhold