Fond skaber nyt kollegie midt i København – arkitektstuderende skal deltage i processen

På Vesterbrogade 75 i København er transformationen af en eksisterende etageejendom godt i gang. Dreyers Fond etablerer frem mod sommeren 2025 et nyt kollegie målrettet bl.a. fremtidens arkitekter.
Arbejdet med at transformere bygningen på Vesterbrogade 75 på Vesterbro i København er godt på vej. Foto: Vandkunsten
Arbejdet med at transformere bygningen på Vesterbrogade 75 på Vesterbro i København er godt på vej. Foto: Vandkunsten

Dreyers Kollegie

  • Adresse: Vesterbrogade 75, 1620 København
  • Bygherre: Dreyers Fond
  • Arkitekt og landskab: Tegnestuen Vandkunsten
  • Bygherrerådgiver: Schødt
  • Hovedentreprenør: Jakon
  • Byggeledelse: MM arkitekter
  • Miljørådgivning: Dansk Miljø Analyse
  • Farvearkæologer: Eltang & Rygaard Konservering
  • Kilde: Dreyers Fond

Dreyers Fond har for nylig erhvervet en ejendom på Vesterbrogade 75 i København, og vil transformere den til et kollegie. Udover etageejendommen på Vesterbrogade består ejendommen af et baghus/en tidligere hestestald samt en enkeltstående bygning i 3,5 etage, hvor der tidligere har været bl.a. begravelsesforretning.

Ejendommen mod Vesterbrogade er opført omkring 1860 og blev sammenbygget og i den forbindelse ombygget omkring 1920. I de efterfølgende 100 år er bygningen ombygget en række gange.

Læs også: Mangel på kollegier presser boligmarkedet – her bygges mere end 1.500 studieboliger

Kollegiet, som Dreyers Fond nu vil skabe på stedet, får en helt særlig profil, fortæller fondens formand Claus Barrett Christiansen og adm. direktør Bo Rygaard i en fælles meddelelse:

– Når Dreyers Kollegie står færdigt i sommeren 2025, skal det rumme et mangfoldigt og inkluderende fællesskab mellem studerende fra jura- og arkitektstudiet, derunder i særlig grad unge med begrænsede muligheder.

Målet er at sikre, at flere unge får mulighed for at gennemføre de to studier, lyder det fra fondens to repræsentanter:

– Vi har i mange år ønsket at kombinere vores investeringer i ejendomme med vores filantropiske mål. Vi har også længe ønsket i højere grad at nå og involvere unge mennesker. Med Dreyers Kollegie indfrier vi begge ønsker.

Fonden har i forbindelse med ejendomstransformationen igangsat en eksperimenterende proces for at udvikle og afprøve konceptet sammen med målgruppen. De unge skal nemlig selv være med til at skabe deres nye kollegie.

Andre af byggebranchens aktører har også udsigt til flere kollegieboliger: Ét håndværkskollegie i Horsens står klar til at modtage de første lærlinge d. 1. marts, mens to andre i Herning (herover) og Roskilde er i færd med at blive opført. Visualisering: Dorte Mandrup
Andre af byggebranchens aktører har også udsigt til flere kollegieboliger: Ét håndværkskollegie i Horsens står klar til at modtage de første lærlinge d. 1. marts, mens to andre i Herning (herover) og Roskilde er i færd med at blive opført. Visualisering: Dorte Mandrup

Vil have flere transformationsprojekter

Tegnestuen Vandkunsten står for designet af det kommende kollegie, som entreprenørselskabet Jakon skal opføre. Den værdibaserede rådgivningsvirksomhed Hele Landet er sat til at udvikle og etablere kollegiet og skal bl.a. bidrage til en balanceret demokratisk udvikling og en stærk sammenhængskraft.

Læs også: Danmarks første lærlingekollegie skal mindske frafald på erhvervsskoler

Adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder, Lars Storr-Hansen, kalder projektet ‘utroligt spændende på flere bæredygtighedsparametre’:

– Dels skal vi have mange flere transformationsprojekter og færre nybyggerier i fremtiden for at kunne håndtere klimaudfordringerne, dels har det et stort socialt aspekt med at skabe flere boliger til unge i storbyen og ikke mindst unge med begrænsede muligheder, som der også er fokus på her.

Relateret indhold