Nyt initiativ vil bringe genbrug af byggematerialer op i en anden liga

Otte kommuner, fire boligadministratorer, en region, et pensionsselskab, to universiteter og tolv virksomheder i bygge- og nedrivningsbranchen vil holde hinanden op på at tilbyde og efterspørge genbrugsmaterialer til byggeri.
Markedet for genbrugsmaterialer til byggeriet trænger til at blive modnet og opskaleret. Det sætter et nyt genbrugs-initiativ mellem en række bygherre- og markedsaktører fra hele landet nu gang i. Arkivfoto
Markedet for genbrugsmaterialer til byggeriet trænger til at blive modnet og opskaleret. Det sætter et nyt genbrugs-initiativ mellem en række bygherre- og markedsaktører fra hele landet nu gang i. Arkivfoto

Gate 21 har gennem de sidste ti år samlet kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der fremmer grøn omstilling og vækst.

Nu har partnerskabet for grøn omstilling i samarbejde med We Build Denmark taget initiativ til endnu en fælles hensigtserklæring, denne gang omkring genbrugsmaterialer til byggeriet, så deltagerne får større incitament til at efterspørge forretningsmodeller, der fremmer et flow af genbrugsmaterialer til byggeriet.

De 14 deltagere, der har underskrevet initiativet, er foreløbigt AkademikerPension, Boligselskabet Sjælland, Domea, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, KAB, Københavns Kommune, Køge Kommune, Middelfart Kommune, Region Hovedstaden, Roskilde Kommune og Aalborg Kommune

Med hensigtserklæringen vil gruppen af bygherrer sende et fælles signal, der kan styrke markedets incitament til at udvikle løsninger og forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer – og modne dem hurtigere end tilfældet er i dag. Desuden vil deltagerne bruge deres samlede efterspørgsel til at skabe en kritisk masse.

Vi skal videre

Gladsaxe Kommune er en af de 14 bygherrer, der allerede har tilsluttet sig ambitionerne. I kommunen er man i fuld gang med tiltag som svanemærket byggeri og cirkulering af byggematerialer mellem nedrivninger og nyt byggeri, men der er ifølge arkitekt i kommunen, Helen Glindvad Kristensen, behov for en øget, fælles efterspørgsel.

– Vi skal nu videre fra pilot-projekter til at genbrug i byggeriet bliver gængs praksis. Der er brug for efterspørgsel, så løsningerne bliver udviklet og udbredt, og så de bliver billigere. Når en løsning, f.eks. med genbrugt beton, er afprøvet 15 gange før, behøver vi ikke nødvendigvis de samme indledende tiltag. Så kan det blive mere omkostningsneutralt, og så bliver det nemmere at vælge til. Prisen har en betydning, fortæller Helen Glindvad.

Udbud og efterspørgsel skal matche

For at sikre at fællessignalerne er realistiske og stimulerende, er de udviklet i samarbejde med flere markedsaktører.

Fra virksomhedssiden har Azilis Advisory, Enemærke & Pedersen, GreenDozer, Kingo, NRGI Kuben Management, P. Olesen, Peikko, Syddansk Universitet, Søndergaard, Søren Jensen, Tscherning og Aarhus Universitet ind til videre tilsluttet sig. Disse virksomheder vil arbejde aktivt for at være drivkraft for udviklingen.

GreenDozer er blandt virksomhederne, som hilser velkommen, at bygherrerne går sammen om øget genbrug. Virksomheden har udviklet en online platform til handel med genbrugte byggematerialer. – Mindre end en promille af de byggematerialer, der sælges i dag, er genbrugte. Det niveau er på grænsen til – rent klimamæssigt – at være ligegyldigt. Med fremtidens lovkrav skal vi på et helt helt andet niveau. Så der skal skaleres voldsomt, siger direktør i GreenDozer Jan Rohde. Ifølge Jan Rohde er der behov for, at kommunerne stiller krav om genbrug i byggeprojekter. Men det er, ifølge ham, mindst lige så afgørende, at bygherrer sætter egne genbrugte materialer, fra f.eks. nedrivninger, i spil på markedet:

– Det er en balance. Efterspørgslen er ikke noget værd uden et udbud. Jeg oplever en vilje og parathed til at tænke genbrug ind i byggeriet, men det kræver et udbud af materialerne og en fælles platform, der gør udbuddet overskueligt. Hvis offentlige og private bygningsejere kun vil købe og ikke sælge, får vi aldrig et velfungerende marked for genbrugte byggematerialer.

Lanceringen af hensigtserklæringen fandt sted i går den 17. januar på Circular Build Forum i Nyborg, hvor bl.a. Marie Pilegaard fra P. Olesen, Jan Rohde fra Green Dozer, Marija Stamenkovic fra Region Hovedstaden og Josephine Mikkelsen fra Gate 21 deltog som oplægsholdere på sessionen ‘Offentlige bygherrer og markedet – sammen om cirkulær innovation’.

Her opfordrede de bl.a. til, at flere går med i den offentlig-private innovationsproces, så markedet kan blive modnet.

Konkret tilslutter de deltagende bygherrer sig bl.a. at:

– Planlægge eller gennemføre krav om, at der skal bygges med genbrugsmaterialer.

– Prioritere renovering over nedrivning.

– Indtænke design for adskillelse og dokumentation herfor, så det nemmere kan genbruges i fremtiden.

For at følge de nye tiltag til dørs vil de kommunale bygherrer bl.a. skulle afsætte mere tid og økonomi til sourcing, følge op på, at det sker i praksis gennem byggeprocessen, screene for gen-brugspotentialer, stille krav i udbud om selektiv nedrivning og genbrug af materialer, hvis potentialet er der, afsætte mere tid og økonomi til ressourcekortlægning, nedtagning og afsætning af genbrugelige materialer samt til kontrol af, at det sker, evaluere virkningen af initiativerne og få efterspørgslen på genbrugsmaterialer ind i handleplaner og procedurer.

Relateret indhold