Geolog efterlyser national råstofstrategi – så hurtigt som muligt

Råstofgeolog Signe Ulfeldt Hede fra Nymølle Stenindustrier efterlyser en tiltrængt national råstofstrategi til fordel for byggeriet, kritisk infrastruktur, biodiversiteten og klimaet.
Signe Ulfeldt Hede har tidligere været ansat som geolog i Grønland i 13 år og i Region Sjællands råstofsteam. Hun ser et stort behov for flere graveområder.
Signe Ulfeldt Hede har tidligere været ansat som geolog i Grønland i 13 år og i Region Sjællands råstofsteam. Hun ser et stort behov for flere graveområder.

Manglen på graveområder skaber en kompleks virkelighed for de virksomheder, der leverer sten, grus og sand til kritisk infrastruktur, anlægs- og byggeprojekter landet over.

Sådan lyder det fra Signe Ulfeldt Hede, der er Ph.D. i kvartærgeologi og råstofgeolog hos Nymølle Stenindustrier, der har ca. 23 lokationer med grus, hvoraf ca. 13 grusgrave er aktive og spredt over Sjælland, Fyn og Jylland. Tilsammen indeholder de 73 mio. m3 råstoffer, hvilket er nok til flere årtiers forbrug.

Hun ser dog en mangel på ledige graveområder samtidig med, at der er en stigende national efterspørgsel efter grus og sand.

Når graveområderne er udtømt, overgår de til natur og rekreativt brug, hvor der opstår helt særlige planter og biodiversitet. Der kan også opstå søer, der hvor der graves under grundvandsspejlet. Arkivfoto: NCC
Når graveområderne er udtømt, overgår de til natur og rekreativt brug, hvor der opstår helt særlige planter og biodiversitet. Der kan også opstå søer, der hvor der graves under grundvandsspejlet. Arkivfoto: NCC

– Det er ikke kun en udfordring for Nymølle, men er en grundlæggende samfundsudfordring. Der er behov for, at vi får nye gravetilladelser på plads, for ellers er vi afhængige af importere råstoffer fra andre steder i landet eller i udlandet. Det er dyrt og ikke bæredygtigt med alle de lastbiler.

Læs også: Klagenævn annullerer råstofplan: “Det er ude af proportioner”

Hun tilføjer:

– Vi har behov for en national råstofstrategi, hvor vi samtænker indvinding fra land og hav og kortlægger de ledige ressourcer på landsplan. Jo mere viden vi har, jo større chancer er der for at løse de udfordringer. Samtidigt er der behov for en tydeligere myndighedsfordeling mellem region og kommune, så vi i højere grad kan planlægge længere ud i fremtiden og ikke skal vente årevis på nye gravetilladelser.

Byggeriet kommer ingen vegne uden grus

Nymølle Stenindustrier leverer bl.a. grus til store bygge- og anlægsprojekter som Hovedstadens Letbane, supersygehuset i Hillerød og Femern Bælt-forbindelsen.

Foto: Nymølle Stenindustrier leverer bl.a. grus til byggeriet af de nye supersygehuset i Hillerød (billedet), Hovedstadens Letbane og Femern Bælt-forbindelsen. Foto: Louise S. Strøbech
Foto: Nymølle Stenindustrier leverer bl.a. grus til byggeriet af de nye supersygehuset i Hillerød (billedet), Hovedstadens Letbane og Femern Bælt-forbindelsen. Foto: Louise S. Strøbech

Læs også: Trods krise-snak fastslår region: Der er råstoffer nok

– Hvis vi ikke har grus, kommer vi ingen vegne med de projekter. Det er en grundlæggende vigtig samfundsopgave, siger Signe Ulfeldt Hede.

Hun er med sin erfaring fra bl.a. Region Sjælland fortrøstningsfuld og tror på, at en national råstofstrategi er inden for rækkevidde.

– Der er et godt samarbejde med kommuner og regioner, og det er nøglen til at løse det. I sidste ende er vi alle interesserede i at arbejde i samme retning.

Relateret indhold