Fjern alle eternittage: Professor kalder til handling

Asbest har været forbudt i mere end 35 år men er fortsat en kilde til mange kræftdødsfald. Op mod 1,5 mio. eternittage udgør fortsat en stor del af asbestrisikoen og bør fjernes, lyder det fra professor i folkesundhed.
Der er asbest i op mod 1,5 millioner tage i Danmark, vurderer forskere. Ud over tagplader kan man også finde asbest i bl.a. rørisolering, gulv-, væg- og loftplader, i ventilationskanaler samt i rør til vandforsyning og kloakering. Foto: Getty Images
Der er asbest i op mod 1,5 millioner tage i Danmark, vurderer forskere. Ud over tagplader kan man også finde asbest i bl.a. rørisolering, gulv-, væg- og loftplader, i ventilationskanaler samt i rør til vandforsyning og kloakering. Foto: Getty Images

I mere end 30 år var det populært at lægge de varmebestandige og asbestholdige eternitplader på de danske tage. Asbest blev også benyttet i bl.a. rørisolering, ventilationskanaler og rør til vandforsyning og kloakering.

I 1986 fandt man ud af, at asbest er overordentligt sundhedsskadeligt – så sundhedsskadeligt at op mod 300 mennesker hvert år dør af kræft med direkte forbindelse til asbest. Det til trods for, at de asbestholdige materialer ikke er blevet produceret de sidste 35 år.

Men eternittagpladerne ligger der stadig mange steder, og hver gang et tag nedtages, afgiver det små asbestfibre, som går i lungerne og forårsager endnu en omgang uhelbredelig lungehindekræft, hvis ikke det nedtages og deponeres korrekt.

Nu råber professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed – Miljø, Arbejde og Sundhed ved Aarhus Universitet, vagt i gevær i Fagbladet 3F:

– Asbest er en trussel mod folkesundheden. Hvis vi ikke gør noget nu, kommer vi til at se stadigt flere danskere blive syge og dø på grund af asbest, siger han.

Han vurderer, at det er på tide at få fjernet de bølgede eternitplader fra de danske tage.

– Eternittagene er nok den største kilde til asbest i samfundet. De yngste eternittage er fra 1980’erne, og mange af dem er så gamle og porøse, at de er begyndt at smuldre og frigive asbestfibre til omgivelserne og de håndværkere, som piller dem ned.

Danmark har gennem de seneste 20 år haft en kedelig nordisk rekord i antallet af tilfælde af asbestfremkaldt lungehindekræft. Mange af tilfældene har relation til Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, der producerede asbestholdige byggematerialer frem til midten af 1980'erne. Foto: Getty Images
Danmark har gennem de seneste 20 år haft en kedelig nordisk rekord i antallet af tilfælde af asbestfremkaldt lungehindekræft. Mange af tilfældene har relation til Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, der producerede asbestholdige byggematerialer frem til midten af 1980’erne. Foto: Getty Images

Positivt med ekstra tilsyn

Regeringen samlede i slutningen af marts de øvrige partier omkring sig og fik landet en ny arbejdsmiljøaftale for perioden 2023-2026. Aftalepartierne var enige om at afsætte en historisk stor bevilling på 1,3 mia. kr. til en bedre og mere fremtidssikret arbejdsmiljøindsats.

I arbejdsmiljøaftalen afsættes bl.a. penge til en autorisationsordning på asbestarbejde samt en øget tilsyns- og kommunikationsindsats, så færre fremadrettet udsættes for asbest. Det forventes, at lovforslaget og de efterfølgende nødvendige bekendtgørelsesændringer kan vedtages inden sommerferien 2024, og at autorisationsordningen vil kunne træde i kraft den 1. januar 2025.

Arbejdstilsynet skal desuden kunne udstede bøder til de virksomheder, der ikke korrekt anmelder asbestarbejde.

I alt afsættes 20 mio. kr. i perioden 2023-2026 til initiativer, der skal medvirke til at færre udsættes for asbest.

– Der er endnu ingen, som ved, hvad autorisationsordningen præcist vil indeholde. Men hvis det bliver et krav, at alle virksomheder, der arbejder med asbest skal have en autorisation, og arbejdsmiljøets politimand, Arbejdstilsynet, bliver opgraderet og følger op med ekstra tilsyn på asbestområdet, er det positivt, udtaler Torben Sigsgaard til Fagbladet 3F.

Efter hans mening er der behov for en national handlingsplan for, hvordan vi kommer asbesten til livs. Han foreslår, at vi i første omgang får fjernet alle de gamle eternittage.

Relateret indhold