Cirkulær bygningsplatform skal gøre genbrug til en økonomisk gevinst

RGS Nordic, Næste, GXN og Enemærke & Petersen er gået sammen i et DTU-projekt, der med støtte fra Realdania opbygger en platform, som minimerer spild på tværs af processer og giver driftsfordele - også i stor skala.
https://acdn.dagensbyggeri.dk/article/_pics/118965_1_xl.jpg
https://acdn.dagensbyggeri.dk/article/_pics/118965_1_xl.jpg

Byggebranchen oplever i disse år en stor omvæltning.

Det har man tidligere gjort i 1960’erne, hvor en bølge af ny arkitektur industrialiserede byggeriet og blev efterfulgt af mere projektspecialiserede opførelser af ‘unikke byggerier til unikke mennesker’.

Nu står man ved endnu et nybrud, men denne gang adskiller det sig betydeligt fra de tidligere; for mens det førhen udelukkende har handlet om, hvad der skulle bygges, er fokus nu på hvordan og de ressourcer, der bruges.

– Vi har altid bygget de fysiske rammer om vores samfund, og det er blevet gjort på en måde, der er social og økonomisk bæredygtig. Men det er sket på bekostning af miljøet, siger Christian Thuesen.

Han er lektor på DTU Management og idemanden bag projektet CircOp: Circular Construction Platforms, der har til formål at accelererer den nødvendige transformation af byggeriet.

– Vi skal tænke cirkulært i alt, hvad vi bygger fremover, for selvom vi har visionerne, ved vi ikke, om det er realiserbart. Og vi er længere fra at kunne realisere ideerne, end mange er klar over, siger Christian Thuesen.

Enemærke & Petersen er én parterne i projektet som landsdækkende entreprenørvirksomhed og markedsledende på renovering af almene boligbyggerier.
Enemærke & Petersen er én parterne i projektet som landsdækkende entreprenørvirksomhed og markedsledende på renovering af almene boligbyggerier.

Ifølge ham er problemet, at de cirkulære løsninger endnu sjældent er skalerbare og derfor ikke er konkurrencedygtige. Derfor giver det reelt ikke altid mening økonomisk at genbruge eller genanvende. Han har derfor undersøgt, hvordan omkostningerne kan reduceres, så værdiskabelsen maksimeres samtidig med, at den stigende mængde krav fra byggeriet opfyldes:

– Kompleksiteten er øget markant, og der skal dokumenteres endnu mere og skarpere. Men grundlæggende har vi meget svært ved at dokumentere de reelle effekter af byggeri, for vi har ikke værktøjerne til det, fortæller Christian Thuesen.

Industrien og gentagelsens effekt

Lektoren har ladet sig inspirere af industrien og gentagelsens effekt, som minimerer spild på tværs af processer og giver driftsfordele, og har skabt CircOp som en cirkulær bygningsplatform, der muliggør genbrug i stor skala.

Ideen går tilbage til foråret 2019, hvor Realdania og Innovationsfonden sammen initierede og støttede de to Grand Solutions projekter Business Reuse og Circle Bank handler om henholdsvis at dokumentere kvalitet i genbrugte byggekomponenter og at opbygge en markedsplads for sekundære materialer. Kombineret med de allerede igangsatte projekter kan CircOp ved Realdanias nye støtte og partnernes egen medfinansiering bidrage til den cirkulære transformation af byggeriet.

CircOp er et praksisdrevet forskningsprojekt, der skal få værdikæden til bedre at hænge sammen ved at integrere og reversere byggeriets processer fra materialer til byggeri i et samarbejde mellem partnere på tværs af projekter.

Næste er også med i projektet. Virksomheden leverer arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer. Foto: Kristian Septimus Krogh.
Næste er også med i projektet. Virksomheden leverer arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer. Foto: Kristian Septimus Krogh.

CircOp-projektet består af partnerne:

– RGS Nordic, der håndterer en tredjedel af al nedrivning i Danmark og behandler forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

– Næste, der leverer arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer som nøglefærdige projekter direkte til kunden, FSC-certificerede og til en besparelse på op imod 155 kg CO2 eq/m2/år sammenlignet med tilsvarende løsninger i stål.

– GXN, en selvstændig konsulent- og innovationsvirksomhed, der er spundet ud af 3XN Arkitekter for at arbejde på tværs af research og projekter. GXN er specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger inden for arkitektur og design.

– Enemærke & Petersen, der er en landsdækkende entreprenørvirksomhed og markedsledende på renovering af almene boligbyggerier.

Fremtidens forretningsmodel for genanvendelse af byggeaffald

Ebbe Tubæk Naamansen, Head of Group Sustainability RGS Nordic, udtaler:

– RGS Nordic er i gang med omstilling til den cirkulære økonomi. Det kan vi ikke gøre alene, det kræver en høj grad af samarbejde med de andre aktører i værdikæden, fortæller han om baggrunden for at deltage i projektet.

Han siger videre, at virksomheden leverer materialer til nyttiggørelse, men at der ligger store udfordringer i at omstille deres nuværende afsætning til nyttiggørelse, som i sig selv er meget positivt, til at få en højere værdi ud af materialerne ved, at de genanvendes eller genbruges:

– For at materialer kan genanvendes i nye byggevarer, så kræver det samarbejde med byggevareproducenterne og langt større styring af ressourcerne fra oprindelsen på byggepladser/renoveringer/nedrivninger igennem oparbejdning hos os til leverance af et kvalitetssikret materiale til byggevareproducenterne.

GXN, der også er med, er specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger inden for arkitektur og design - og står blandt andet bag Circle House. Foto: Tom Jersø.
GXN, der også er med, er specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger inden for arkitektur og design – og står blandt andet bag Circle House. Foto: Tom Jersø.

Samarbejdet i CircOp giver dermed RGS Nordic mulighed for at afprøve nye samarbejdsformer og opbygning af processtyring og kvalitetssikring, som han tror vil være afgørende for at denne omstilling bliver succesfuld:

– Vi håber, at vi får skabt fundamentet for den fremtidige forretningsmodel for genanvendelse af byggeaffald, hvor vi gennemlever et paradigmeskifte fra at være modtager af affald til at være leverandør af materialer.

Tryghed kan få bygherrer til at tage ansvar

Niels Jakubiak Andersen er stifter af den cirkulære design og produktionsvirksomhed Næste. Her har man allerede et produkt på markedet, som aftages af bygherrer, samt hele setuppet klar til at opskalere deres arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer. Ifølge ham skal der skabes en industrialiseret proces for alle aktører i hele værdikæden fra affald til produkter, og samtidig skal bygherrer til at tage ansvar for ressourcerne ved nedrivning:

– Det er desværre meget sjældent, at der bliver udbudt selektiv nedrivning, og der bliver stadig bare valgt ud fra den billigste pris og hurtig bortskaffelse af problemerne. Det gør det svært for resten af systemet at gå nye, cirkulære veje, hvor materialerne udtages til genbrug. Enten skal der lovreguleres, eller også skal bygherrer selv tage det ansvar. Sidstnævnte sker kun, hvis der er tryghed og vilje omkring også at aftage cirkulære produkter – og det kommer disse cirkulære platforme til bedre at sikre.

Et helhedsbillede af forskellige tanker og udfordringer

Igennem de seneste 15 år har GXN som konsulentvirksomhed oparbejdet en stor viden om cirkulært byggeri. Kåre Stokholm Poulsgaard, Partner og Head of Innovation i GXN, fortæller, at det essentielle for denne udvikling er at reducere usikkerhed i beslutningsprocesser ved at sikre, at viden og data deles effektivt blandt alle parter – og det vil CircOp med tiden skabe bedre vilkår for:

Ifølge Christian Thuesen, der idemanden bag projektet, er det stadig for sjældent, at det giver reel mening økonomisk at genbruge eller genanvende. Men det skal er ændres på. Foto: Jonathan Weimar.
Ifølge Christian Thuesen, der idemanden bag projektet, er det stadig for sjældent, at det giver reel mening økonomisk at genbruge eller genanvende. Men det skal er ændres på. Foto: Jonathan Weimar.

– I byggeriet er vi meget projektorienterede. Vi lærer en masse nyt ved hvert byggeri, men det kan være svært at samle denne viden og gøre den relevant på tværs af projekter. Med interagerende platforme kan vi skalere løsninger fra projekt til projekt ved at fokusere på tilbagevendende problemstillinger omkring deling af viden og data. Derigennem begynder vi at skabe et helhedsbillede af forskellige muligheder og udfordringer fra forskellige parter og kan arbejde på at udvikle en bedre proces, der imødekommer disse.

– Dermed får vi en infrastruktur af viden, der kan bruges og bygges på igen og igen, og det vil kunne skabe den forandring, der skal til. Det vil mindske usikkerheder, når beslutninger skal tages og kontrakter skal underskrives. Det er et tegn på modning i branchen, at vi står her nu og har indset, at den cirkulære omstilling afhænger af, at vi kobler os sammen som partnere.

Kåre Stokholm Poulsgaard fortæller, at han forventer inden for den toårige periode, som projektet varer, at have et værktøjer klar, der kan skalere på sådan et workflow.

Foruden de nævnte aktører er også Enemærke & Petersen, der er en landsdækkende entreprenørvirksomhed og markedsledende på renovering af almene boligbyggerier, med i projektet, som afsluttes ved udgangen af 2024.

Forventningen er til den tid at kunne fremvise dokumenterede produktivitetsforbedringer for fem fraktioner af sekundære materialer og ti cirkulære løsninger samt fire dokumenterede cirkulære byggeplatforme med integrerede værdikædesamarbejder mellem tre-seks partnere for hver platform.

Derudover vil parternes erfaringer og samlede løsninger blive delt med branchen i form af publikationer, events og workshops.

Relateret indhold