Armeringskorrosion er betonkonstruktioners største fjende

Når armeret beton er påvirket af tøsalte, havvand eller badevand i svømmehaller, kan indholdet af chlorid blive så højt i betonen, at armeringsstålet begynder at ruste. Korrosion forårsaget af chloridangreb foregår ofte i det skjulte og har i det hele taget stor indvirkning på holdbarheden og dermed levetiden af de angrebne betonkonstruktioner.
Chlorid kan ruste armeringsstål. Det svækker konstruktionens holdbarhed. Pressefoto.
Chlorid kan ruste armeringsstål. Det svækker konstruktionens holdbarhed. Pressefoto.

Om Byg-Erfa

  • Byg-Erfas erfaringsblade er en del af “alment teknisk fælleseje”. De er forfattet af eksterne eksperter samtkvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter.
  • Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden,Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut forByggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, BUILD, og Teknologisk Institut.

– Beton i sig selv kan tåle forholdsvis store mængder chlorid, uden at der udvikles skader. Men i armeret beton begynder armeringsstålet at ruste ved ganske lavt chloridindhold i den del af betonen, der omgiver armeringen.

Så klar er meldingen fra Henrik Erndahl Sørensen, faglig leder for Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut. Sammen med Jens Mejer Frederiksen, faglig leder af Bridge Design and Management i Cowi, har han udarbejdet erfaringsbladet ‘Armeringskorrosion i chloridholdig beton’, der er udgivet af Fonden Byg-Erfa.

Usynlig svækkelse af konstruktionen

I erfaringsbladet gennemgås både årsager til korrosionen og muligheder for udbedring, hvis det opdages i tide. For allerede inden der ses symptomer på nedbrydning, kan korrosionsangreb i armerede betonkonstruktioner – forårsaget af indtrængning af chlorid – være langt fremskredne og dermed have svækket den indstøbte armering betydeligt.

– Vi ser dette problem, når armeret beton er påvirket af tøsalte, havvand eller badevand i svømmehaller. Det kan være broer, gangbroer, altan- og svalegange, parkeringsdæk, trapper og køreramper samt tilgrænsende konstruktionsdele. Men det kan også være i forbindelse med havneanlæg, broer, tunneler og vindmøller, siger Henrik Erndahl Sørensen og fortsætter:

– Det er sådanne steder, indholdet af chlorid kan blive for højt i betonen. Normalt er chlorid trængt ind i betonen udefra, men chlorid kan eventuelt også være tilført betonen inden udstøbningen, for eksempel som en del af delmaterialerne og tilsætningsstofferne.

Reduceret trækstyrke svækker konstruktionen

Opstår der korrosion på armeringen på grund af chlorid, kan der opstå grubetæring på armeringsstålet. Grubetæring, der eventuelt kan være usynlig, er en lokal tæring af stålet, som ofte mindsker armeringsjernets tværsnit betydeligt – og det kan i så fald medføre en kritisk reduktion af armeringens trækstyrke.

– Reduceres trækstyrken af armeringsstålet, kan det svække hele betonkonstruktionen. Sker der for eksempel saltning med chloridbaserede tøsalte på en altangang, kan korrosion på armeringen med tiden udfordre konstruktionens bæreevne og i værste fald medføre nedstyrtning, forklarer Henrik Erndahl Sørensen.

Tilstandsvurdering og korrekt løsning

Det kan for eksempel være i revner, porøse områder eller ved utætte støbeskel, at skaderne i chloridpåvirket beton først opdages – eksempelvis som rustudfældninger på betonens overflade i områder, hvor fugt og chlorid har let adgang til armeringen.

– En særlig udfordring ved chloridpåvirket beton er jo, at armeringsstålet kan svækkes betydeligt, uden at det kan ses på betonens overflade. Når skaden er lokaliseret, og omfanget er beskrevet ved en tilstandsvurdering, er valget af den rette løsning afgørende. Ved reparation af chloridholdig beton skal der typisk anvendes andre metoder end for beton, der ikke er chlorid-påvirket”, siger Henrik Erndahl Sørensen og henviser til erfaringsbladet for hjælp til dette.

Læs blandt andet mere om nedenstående i erfaringsbladet fra Fonden Byg-Erfa:

Retningslinjer for vurdering

Undersøgelse af konstruktionen

Reparationsmetoder, herunder traditionel reparation, katodisk beskyttelse, inddækningsløsninger, chloridudtrækning, overfladebehandling

Uddybende beskrivelser af udvalgte korrosionstekniske emner for armeringskorrosion i chloridholdige betonkonstruktioner

Find erfaringsbladet her

Læs også Vurdering af armeringsjerns rustgrad

Relateret indhold