Virksomhederne skal lære at holde af den nye udbudslov

Lars Christian Jensen, projektkonsulent i Arbejdsgiverne.
Lars Christian Jensen, projektkonsulent i Arbejdsgiverne.

Så er den nye udbudslov trådt i kraft – en lov der i den grad deler vandene. Men uanset om man kan lide den eller ej, er man nødt til at indstille sig på, at det er en del af en ny virkelighed, som man må lære at navigere i som virksomhed. Vores medlemskab af EU er ikke til diskussion, og der følger nogle andre regler som konsekvens heraf.

Arbejdsgiverne har i samarbejde med Håndværksrådet gjort, hvad vi kunne for at beskytte hjemmemarkedet. Danmarks lønninger og prisniveau er væsentlig højere end i mange af de lande, vi konkurrerer med. Derfor skal vi sørge for, at årsagerne til det høje niveau – eksempelvis i forhold til social ansvarlighed – også regnes med.

Tidligere blev der ikke altid skelet så meget til, om medarbejderne var ansat på overenskomst, om virksomheden tog lærlinge, og hvilken belastning produktet havde på miljøet – de såkaldte life-cycle costs, hvor eksempelvis vandhaner, der har samme funktionalitet, men som holder ti år længere, samlet set belaster miljøet mindre. Men med den nye udbudslov kommer alle disse ting i spil i langt højere grad. Også når opgaver udbydes på europæisk plan – og det er ganske afgørende.

Ny virkelighed

Men der er også ulemper. Hvis man tidligere var vant til, at man automatisk fik de større opgaver på eksempelvis en skole, når man var den, der plejede at klare de mindre ting, som vedligeholdelse af radiatorer, så er det en ny virkelighed. I dag skal meget mere i udbud, og det stiller andre krav til virksomhederne. Det betyder til gengæld også mere gennemsigtighed, og er det mest retfærdige på den lange bane.

Der kan også være dem, der ikke er enige i hvordan, at referencerne bliver bedømt, når virksomhederne skal prækvalificeres. Og der er også dem, der synes at papirarbejde generelt fylder alt for meget i deres dagligdag. I Arbejdsgiverne har vi fornylig foretaget en undersøgelse blandt vores medlemsvirksomheder, der viste, at over halvdelen betragter administrative opgaver og lovgivning, som deres største udfordringer.

Det er synd og uheldigt for Danmark. De små og mellemstore virksomheder udgør rygraden i det danske erhvervsliv, og de skal hellere kunne holde deres fokus på at skabe vækst. De skal hjælpes, og her er der en stor formidlingsopgave. Forskellige brancheorganisationer tilbyder kurser, der kan klæde virksomhederne bedre på til at håndtere de nye regler. Så de kan holde fokus på det, der egentlig er vigtigt. Indtjening, konkurrence og nye markeder. Endelig er vi også nødt til at se tiden an og se, hvordan lovgivningen bliver implementeret – den udvikling følger vi nøje i Arbejdsgiverne.

Relateret indhold