Samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder er vejen til grøn omstilling

Skal den grønne omstilling lykkes, skal vi have langt flere faglærte hænder. Det kræver en styrkelse af landets erhvervsuddannelser, større praksisnært fokus i folkeskolerne og et øget skole-virksomhedssamarbejde.

Regeringen har planlagt at investere 900 mio. kroner i landets erhvervsuddannelser frem mod 2030, men ifølge tænketanken Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (AE) er der behov for at indfase pengene langt hurtigere. I idverde hilser vi dén opfordring velkommen.

Idverde Danmark består af søsterselskaberne OKNygaard, Malmos, Grøn Vækst, ZinCo Danmark og Lauge Bonde og er en del af Europas største anlægsgartnergruppe. Vi oplever behovet for faglært arbejdskraft, viden og praktisk know-how på allernærmeste hold. Og vi ser på de mange udfordringer med klimaforandringer og tab af biodiversitet sammenholdt med den dalende arbejdsstyrke med lige dele optimisme og bekymring.

Optimisme, fordi der til stadighed kommer et større fokus på at tage ansvar for en mere bæredygtig udvikling hos både private virksomheder og offentlige institutioner. Det stiller krav til os som udførende virksomhed, der lever af at realisere vores kunders visioner, men når vi ser fremad, er vi bekymrede for, om arbejdsstyrken kan følge med.

Der er rekordlavt optag på erhvervsuddannelser, og mens 89 % af eleverne på de gymnasiale uddannelser forventes at fuldføre, er det kun 59 %, når vi vender os mod eleverne på landets erhvervsuddannelser.

Investeringer, samarbejde og strukturelle ændringer

Vores samfund er i hastig forandring. De folk, som skal besidde kompetencerne – fagligt og menneskeligt – til at løfte nutidens behov og udfordringer, er først uddannet om flere år. Det stiller store krav til, at vores uddannelsesinstitutioner konstant er på forkant med samfundsudviklingen.

Strukturelle benspænd kan desværre gøre det svært for landets erhvervsskoler at realisere. Skolernes økonomi tildeles pr. elev og først ved endelig klassedannelse, hvilket giver meget lidt manøvrerum til at løfte og udvikle den enkelte uddannelse. I idverde mener vi, at der i højere grad skal fokus på, hvordan virksomheder og skoler kan drage fordel af hinanden og udvikle stærke uddannelseslandskaber såvel som indre landskaber hos fremtidens elever, så vi har blik for, hvad unge anno 2023 forventer af et uddannelsesforløb og fremtidigt arbejdsliv.

Ny skolereform som grobund for udvikling

Da folkeskolereformen blev vedtaget i 2013, indførte man ‘åben skole’. Hensigten var, at eleverne skulle have kontakt med virkeligheden. Indtil for nylig stod der ikke noget om en af de mest centrale aktører ude i virkeligheden; virksomhederne. Det er der imidlertid lavet om på med ændring af folkeskoleloven.

Nu står det sort på hvidt, at skoler skal indgå i samarbejder med virksomheder og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Derudover er det vedtaget, at elever helt ned til 6. klasse kan komme i virksomhedspraktik. Men som flere eksperter påpeger, er det svært at få hul på i en travl hverdag.

Som Danmarks største anlægsgartnergruppe føler vi et ansvar for at stå til rådighed for de erhvervsskoler, som udklækker fremtidens faglærte arbejdskraft. Det gør vi bl.a. med strukturerede elev- og lærlingeforløb, mentorordninger, faglig sparring, partnerskaber og praksisnære praktikforløb for de elever, der endnu går i grundskolen.

Partnerskaber og samarbejder er vejen frem

Gennem partnerskaber og samarbejder med andre aktører kan vi virkelig lykkedes med opgaven. Det gør idverde bl.a. som en del af ‘Det Grønne Partnerskab’ – et samarbejde mellem 3F, Danske Anlægsgartnere og en række erhvervsskoler og virksomheder, der uddanner og ansætter grønt.

Særligt oplysningskampagnen ‘Grønne Karriereveje’ er et eksempel på, hvordan vi kan fremme, at der i fremtiden er faglærte hænder nok til at skabe et grønnere, mere biodiversitet og klimavenligt Danmark. For mange unge har muligvis en idé om, hvilken branche de kunne se sig arbejde inden for, men det er de færreste, der kender alle de konkrete uddannelsesveje dertil.

Indsatsen skal dog være endnu bredere. Når vi får unge til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse, ligger der fortsat et stort arbejde forude: Der er behov for at styrke samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder.

Vi skal sammen sikre, at undervisningen matcher den virkelighed, som eleverne møder i deres praktik og som færdiguddannede. Og vi skal støtte eleverne gennem hele forløbet, så langt færre falder fra, men kommer igennem uddannelsen og kan tage del i den nødvendige grønne omstilling af vores byer, landskaber og kystområder.

Relateret indhold