Økonomien er afgørende for danskernes energibevidsthed

Der skal være adgang til stabile, langsigtede støtteordninger, hvis danske boligejere skal motiveres til at omsætte deres grønne ambitioner til handling. Det viser en ny befolkningsundersøgelse fra Tekniq Arbejdsgiverne, som derfor opfordrer til at styrke tilskudsmulighederne ved især investeringer i varmepumper.
Underdirektør Simon O. Rasmussen, Tekniq Arbejdsgiverne. Pressefoto.
Underdirektør Simon O. Rasmussen, Tekniq Arbejdsgiverne. Pressefoto.

Uden støtteordninger bevæger den grønne omstilling sig i slæbesporet i de danske hjem. Så firkantet kan det stilles op, når boligejerne overvejer, om det er tid til at sætte handling bag de grønne overvejelser. Det er konklusionen i en ny befolkningsundersøgelse fra Tekniq Arbejdsgiverne og YouGov, hvor cirka 2000 boligejere blandt andet er blevet spurgt ind til energiplanerne for deres hjem.

Tallene viser at hele 60 procent af boligejerne i nogen eller højere grad ser tilskud/støtteordninger som en vigtig motivationsfaktor for at investere i energirenoveringer af deres boliger. Et tal, som underbygger en tilsvarende undersøgelse tilbage i januar.

Resultatet bekræfter indtrykket af, at danske boligejere først og fremmest ser på økonomien, når de vurderer behovet for at gøre noget ved energiforbruget i eller CO2-udledningen fra deres hjem.

Bred folkelig opbakning er fuldstændig afgørende for at nå i mål med 70 procents-målsætningen. Derfor er det vigtigt, at man fra politisk hold sørger for at søsætte netop de ordninger, der fremmer lysten til grønne investeringer ude i de danske hjem. Og der skal være tale om langsigtede ordninger, så boligejerne kan regne med holdbarheden i investeringerne.

Som eksempel kan nævnes støttepuljerne til udfasning af oliefyr og naturgas til fordel for eksempelvis varmepumper. Her viser erfaringerne, at puljen for 2021, som blev præsenteret for nylig, langt fra vil dække behovet på et varmepumpemarked i vækst.

Vi kan jo se, at danskerne er endog meget interesserede i at foretage grønne investeringer, hvis de rette betingelser er til stede. Det understreges tydeligt af, at 2020-støttepuljen til varmepumper blev tømt på ganske få uger. Et eksempel på en rigtig god ordning – i alt for stramme rammer. For når puljen er tømt, går markedet i dvale indtil næste års pulje aktiveres – og den slags “yoyo-markeder” er skadelige for den grønne omstilling.

Grøn omstilling er en bunden opgave. Det er et hovedformål for netop denne ordning at udfase den fossile opvarmning. Så når den brede opbakning til det er til stede, skal vi udnytte det og indrette ordningerne med en fleksibilitet der modvirker “stop and go”-effekter.

En anden mulighed kan ifølge Tekniq Arbejdsgiverne være at styrke det eksisterende håndværkerfradrag, hvor det fradragsberettigede beløb for nylig blev forhøjet for 2021. Her foreslår jeg, at man målretter ordningen yderligere til grønne investeringer, sikrer at fradragene også kan bruges på materialer og ikke som i dag kun på håndværkernes arbejdsløn samt ikke mindst gør det muligt at udnytte ubrugte fradrag fra tidligere år.

Relateret indhold